symposium ovg 04 05 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Symposium OvG 04 /05/2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Symposium OvG 04 /05/2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Symposium OvG 04 /05/2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Updated on

Symposium OvG 04 /05/2013. Kwaliteit van zorg :CMA. Symposium OvG 04 /05/2013. Kwaliteit van zorg. Symposium OvG 04 /05/2013. . Tien-jaarlijkse enquête Overzicht 1999 – 2010 - aangeschreven specialismen : Neurochirurgen: 1999 Gynaecologen : 1999 Orthopedisten: 2000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Symposium OvG 04 /05/2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Symposium OvG 04 /05/2013 Kwaliteit van zorg :CMA

  2. Symposium OvG 04 /05/2013 Kwaliteit van zorg

  3. Symposium OvG 04 /05/2013 .Tien-jaarlijkse enquête • Overzicht 1999 – 2010 - aangeschreven specialismen : • Neurochirurgen: 1999 • Gynaecologen : 1999 • Orthopedisten: 2000 • Cardiologen: 2001 • Dermatologen: 2002 • Pediaters: 2002 • Oftalmologen: 2002 • NKO-artsen: 2003 • Urologen: 2004 • Algemene heelkundigen: 2004 • Plastische heelkundigen – stomatologen: 2005 • Neurologen: 2006 • Psychiaters – neuropsychiaters: 2008 • Röntgendiagnose, radiotherapie, nucleaire geneeskunde: 2008 • Pathologische anatomie, klinische biologen, gastro-enterologen: 2009 • Pneumologen: 2010 • Fysische geneeskunde: 2010 • Acute geneeskunde: 2010 • Reumatologen: 2010 • Internisten: 2010 • Anesthesisten: dec. 2010

  4. Symposium OvG 04 /05/2013 medische activiteiten Brief 1: verzoek info Brief 2: herinnering 1 Brief 3: herinnering 2 => ontbieding CMA Indien geen respons => start disciplinair traject

  5. Symposium OvG 04 /05/2013 Respons rate : > 80 % Problemen : < 5% Beoordeling: CMA (HA+SP) + administratie -> Bureau -> probleemdossiers -> Raad

  6. Symposium OvG 04 /05/2013 Spreiding medische activiteiten specialisten: “De geneesheer zal zijn praktijk bij voorkeur op één plaats uitoefenen.” Code. Geen absoluut verbod op meerdere kabinetten, zelfs spreiding kabinetten over meer dan 1 provincie mogelijk.

  7. Symposium OvG 04 /05/2013 Spreiding medische activiteiten specialisten: was: 1 ziekenhuis, 1 polikliniek, 1 privé-praktijk en 1 consulentschap anno 2013: sub- en superspecialisaties, ziekenhuisfusies, meerdere locaties…. anderzijds: moderne techniek: GSM, computernetwerken, digitale snelweg, E-health  Individuele toetsing via CMA -> Bureau -> Raad

  8. Symposium OvG 04 /05/2013 Spreiding medische activiteiten huisartsen: Veranderd landschap : solo – duo – groepspraktijk- HOED – samenwerkingsverbanden, netwerken etc. huisartsenarme regio’s, deeltijds werken… subspecialisaties en spin-off activiteiten : K & G, CLB, justitie, verslavingszorg: LOGO, preventieprojecten, palliatieve netwerken…

  9. Symposium OvG 04 /05/2013 Spreiding medische activiteiten huisartsen: -> individuele beoordeling via CMA/OvG -> belang van goede contracten en afspraken -> inspraak /akkoord van de lokale HA-kring ? (alleszins zeer wenselijk, bron van conflicten vb: inplanting – concurrentie van Medische Huizen - 3B.)

  10. Symposium OvG 04 /05/2013 Wat is “medische activiteit” Art. 2, al 2. KB 79 van 10/11/1967 Elke arts in welke hoedanigheid en met welke activiteit ook, dient ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde.

  11. Symposium OvG 04 /05/2013 Dit houdt in dat iedere arts die enig medische activiteit uitoefent, die noodzakelijkerwijze gerelateerd is met het diploma van arts/dr in de geneeskunde, (inclusief inspectieopdrachten) bij de Orde der Geneesheren dient te zijn ingeschreven.

  12. Symposium OvG 04 /05/2013 Wat is “medische activiteit” = veel ruimer begrip dan patiëntcontacten of louter klinische praktijk. = advies Nat Raad: d.d 18.04.2009: Academisch, wetenschappelijke organisaties, expert, PGC, OvG, commissie medische ethiek, research, farmaceutische industrie, medische journalistiek, CRA, arbeidsgeneeskunde, preventie……….

  13. Symposium OvG 04 /05/2013

  14. Symposium OvG 04 /05/2013 • Geachte Collega, • Uw jaarlijkse bijdrage is noodzakelijk om de Orde van Geneesheren toe te laten haar wettelijke opdrachten te vervullen en is bovendien een wettelijke verplichting (K.B. nr. 79 van 10/11/1967).Het bedrag omvat de lidgelden aan uw Provinciale Raad en aan de Nationale Raad. •  Indien u van mening bent dat de uw toegekende bijdrage onjuist is, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat. • normale bijdrage voor alle ingeschreven artsen 260 euroBij betaling voor 01.03.13: 230 euro • artsenpromotie 08 - 09 - 10 – 11 - 12 • artsen in voltijds erkende opleiding (*) • artsen die in het buitenland verblijvenen geen enkele medische activiteit in België uitoefenen en die op de lijstvermeld wensen te blijven. • artsen die in de loop van het jaar 65 worden tot en met 74 jarigen • artsen zonder enige beroepsactiviteit (*) 135 euroBij betaling voor 01.03.13: 80 euro • Artsen gepromoveerd in 2013 • artsen die in de loop van het jaar 75 worden en ouder • artsen die blijvend volledig werkonbekwaam zijn (*) geen bijdrage • (*) : de nodige bewijsstukken hieromtrent dienen schriftelijk overgemaakt. • de grijze golf

  15. Symposium OvG 04 /05/2013 commissiemedische activiteiten : Take Home Message : NIET: doktertje pesten of inquisitie/repressie WEL : excessen traceren en corrigeren advies, conflictbemiddeling en support.

  16. Symposium OvG 04 /05/2013 commissiemedische activiteiten : uitgangspunt: continuïteit van zorgen conditio sine qua non voor kwaliteit van zorgen

  17. Symposium OvG 04 /05/2013 Exit omnes