Download
veli ina i razvojne pretpostavke srbije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veličina i razvojne pretpostavke Srbije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veličina i razvojne pretpostavke Srbije

Veličina i razvojne pretpostavke Srbije

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Veličina i razvojne pretpostavke Srbije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veličina i razvojne pretpostavke Srbije js

 2. Veličina zemlje Zemlje se međusobno razliku po: • Površini, • Broju stanovnika, • GDP (bruto društveni proizvod), • Odbrambenoj moći.

 3. Podela zemalja Zemlje se međusobno razlikuju po nabrojenim kriterijumima i shodno tome na svetu postoje: • Minijaturne zemlje, • Male zemlje, • Srednje zemlje, • Velike zemlje.

 4. Podela zemalja • Sa ekonomskog gledišta, zemlja je velika onoliko koliko iznosi njen bruto domaći proizvod – GDP, bez obzira na njenu veličinu i broj stanovnika! Primer: Švajcarska je mala zemlja po veličini i broju stanovnika, ali je ekonomski jača od mnogo većih zemalja od nje. • Međutim, to ne znači da veličina zemlje i populacija nisu značajni za zemlju. Naravno da jesu, jer se veličina zemlje i broj stanovništva odražavaju na razvojne mogućnosti zemlje. Primer: SAD, Rusija, Kina.

 5. Svet – TOP 5*svi podaci: http://sr.wikipedia.org/sr/ , izvor IMF

 6. Area by country

 7. World population

 8. Svet – TOP 5*svi podaci: http://en.wikipedia.org, izvor IMF

 9. World nominal GDP 2013.

 10. Srbija u svetu

 11. Veličina Srbije*svi podaci: http://sr.wikipedia.org/sr/http://www.sdnt.byethost6.com/Evropa.htm

 12. Karakteristike

 13. Razvojne pretpostavke

 14. Razvojne pretpostavke Srbije • Naša zemlja nije ni suviše mala ni suviše velika (prostorno i populaciono) da bi nailazila na razvojne prepreke. • Naše domaće tržište i sopstveni prirodni resursi su toliki da Srbija treba da bude otvorena prema spoljnjem okruženju i međunarodnom tržištu. • Primer: zemlje poput Švajcarske, Slovenije ili Danske su po veličini i populaciji manje od Srbije, ali po GDP-u (ukupnom i per capita) su veće i nalaze se na visokom stepenu ekonomske razvijenosti.

 15. Značaj međunarodne saradnje • Od prostorne i populacione veličine zemlje NE zavisi njena ekonomska sposobnost za opstajanje u uslovima informatičke privrede i rastuće globalizacije u svetu. • Zemlja ne mora da ima naftu ili druga vredna prirodna bogatstva, pa da bude ekonomski jaka i bogata. • Potrebno je specijalizovati domaću proizvodnju i iskoristiti raspoložive domaće resurse i kapacitete efikasno i kvalitetno, a potom se fokusirati na izvoz takve proizvodnje. Devizama od takvog izvoza finansirati uvoz potrebnih proizvoda. • Našoj zemlji potrebna je veća saradnja sa spoljnim ekonomskim okruženjem. • Cilj: postati članica EU i drugih međunarodnih organizacija.

 16. Razvojni faktori Srbije • Srbija ima veoma povoljan geografski položaj - centralno mesto u regionu Balkana, • Preko teritorije Srbije idu važne međunarodne saobraćajnice, • Srbija je podunavska zemlja (tok Dunava kroz Srbiju je 588 km). • Prostor Srbije odlikuju povoljni prirodni uslovi, značajna poljoprivredna površina, bogatstvo šumom i vodom, turistička atraktivnost i resursna raznovrsnost prostora. • Srbija ima značajan vodni potencijal (površinske i podzemne vode, jezera) za snabdevanje naselja, industrijske potrebe, navodnjavanje plodnog obradivog zemljišta. • Srbija ima značajno rudno bogatstvo uglja i obojenih metala (bakar, olovo i cink) koje predstavlja osnovu proizvodnje i prerade obojenih metala.