pytagoras n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PYTAGORAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
PYTAGORAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

PYTAGORAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

PYTAGORAS. Eduard Hamarik 6. C, ZŠ Okružná 17 Michalovce Uč. matematiky: Mgr. Sidónia Počatková . Obsah. História Slávne osobnosti Pytagorova veta v praxi Otázky a odpovede. Kto to bol?. 580 (572) pred n. l. na ostrove Samos Duševný obzor mladého Pytagora

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PYTAGORAS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pytagoras

PYTAGORAS

Eduard Hamarik

6. C, ZŠ Okružná 17 Michalovce

Uč. matematiky: Mgr. Sidónia Počatková

obsah
Obsah
 • História
 • Slávne osobnosti
 • Pytagorova veta v praxi
 • Otázky a odpovede
kto to bol
Kto to bol?
 • 580 (572) pred n. l. na ostrove Samos
 • Duševný obzor mladého Pytagora
 • Pytagoras cestuje a spoznáva mystiku čísel
 • Pytagorasov spolok (okolo roku 530 pred n. l.)
 • Metapont – mesto, kde v roku 497 pred n. l. Pytagoras umiera
o u vieme
Čo už vieme...
 • Pôvod Pytagorovej vety môžeme nájsť v Egypte.
 • V pravouhlom trojuholníku sa obsah štvorca nad preponou rovná súčtu obsahov štvorcov nad odvesnami.
 • Ak sa súčet štvorcov nad dvoma stranami trojuholníka rovná obsahu štvorca nad treťou stranou, potom je tento trojuholník pravouhlý.
 • c2 = a2 + b2
origami
Origami
 • Štvorec podľa obrázka:
  • a2 je obsah FGBC
  • b2 je obsah štvorca AIJC
  • c2 je obsah štvorca ADEB
 • Porovnaním zistíme:
  • obsah štvorca FGBC = obsah ∆AHB
  • obsah štvorca AIJC = obsah útvaru ADEBH (je to zostávajúca plocha štvorca ADEB bez ∆AHB)
 • Preto platí: c2 = a2 + b2
obmena pytagora
Obmena Pytagora
 • Hippokratove mesiačiky
 • Matematik Pappos
 • Prezident Garfield
 • Napoleonova veta
hippokratove mesia iky
Hippokratove mesiačiky
 • Hippokrates z Chia
  • 460-380 pred n. l.
 • Súčet obsahov dvoch mesiačikov zostrojených nad odvesnami trojuholníka, vpísaného do polkružnice, sa rovná obsahu tohto trojuholníka.
 • Podľa obrázka teda platí:
  • obsah mesiačika (1) + obsah mesiačika (2) = obsah ∆ABC
matematik pappos
Matematik Pappos
 • Pappos z Alexandrie
  • grécky matematik
  • žil okolo roku 300 n. l.
 • Pre pravouhlý trojuholník platí: Obsah rovnobežníka nad preponou sa rovná obsahu rovnobežníkov nad odvesnami.
 • Narysujeme ľubovoľný ∆ABC
  • nad odvesnami ∆ABC narysujeme rovnobežníky ľubovoľnej veľkosti;
  • predĺžme strany rovnobežníkov (priesečník označíme P);
  • polpriamka PC, PC ∩ AB = {R}, bod Q patrí PC a platí ‌ RQ ‌ = ‌ PC ‌;
  • nad preponou AB zostrojme rovnobežník, ktorého dve strany budú zhodné a rovnobežné s úsečkou RQ.
napoleonova veta
Napoleonova veta
 • Napoleon I. [Bonaparte]
  • 1769-1821
  • „Rozvoj a úroveň matematiky úzko súvisia s prosperitou štátu.“
 • Keď nad stranami ľubovoľného trojuholníka zostrojíme tri rovnostranné trojuholníky, potom stredy im opísaných kružníc budú vrcholmi ďalšieho rovnostranného trojuholníka.
prezident garfield
Prezident Garfield
 • James Abraham Garfield
  • 1831 – 1881, 20. prezident USA
 • Využil lichobežník špeciálneho tvaru (3 pravouhlé trojuholníky)
 • Výpočet obsahu:
  • 1. spôsob: obsah lichobežníka = ½ (súčet základní) x (výška)
  • 2. spôsob: obsah lichobežníka = súčet obsahov trojuholníkov
pytagoras v praxi
Pytagoras v praxi
 • Iracionálne číslo
 • Veľké pyramídy
iracion lne sla
Iracionálne čísla
 • Čísla s nekonečným desatinným rozvojom, v ktorom sa za desatinnou čiarkou neopakuje žiadna skupina číslic, nazývame iracionálne.
 • Postup bol nasledovný:
  • zostrojíme pravouhlý trojuholník s dĺžkou prepôn √2, √3, √5, √6, √7 atď.;
  • pomocou kružidla nájdeme umiestnenie týchto čísel na reálnej osi.
ve k pyram dy
Veľké pyramídy
 • Tháles z Milétu (6. stor. pred n. l.)
 • Postup:
  • Obrázok znázorňuje tieň, ktorý vrhá pyramída. Vo vrchole tieňa v bode B kolmo postavíme palicu známej dĺžky ‌ BE ‌. Dĺžka tieňa, ktorý palica vrhá, je ‌ BD ‌. Úsečka AF predstavuje ½ dĺžky strany pyramídy. Výšku pyramídy potom môžeme vypočítať jednoduchým spôsobom pomocou podobných trojuholníkov (∆ABC, ∆BDE):
ot zky a odpovede
Otázky a odpovede

Skúsenosť ukázala (a poznal to už Pytagoras), že sa chytrými otázkami a odpoveďami najlepšie učíme.

Najťažšia vec pri riešení matematickej úlohy je položiť správne otázku. A práve na tom je založená matematická genialita. Vhodne volená otázka je viac než polovica riešenia, a často je to jediné, čo pri riešení vyžaduje inšpiráciu.