slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brussel-Energie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brussel-Energie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Brussel-Energie - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Brussel-Energie. Uw afval , een bron van hernieuwbare energie. Brussel- energie Cijfers. 3 ovenlijnen + rookgaswassing & denox-installatie Verwerkt afval – 449.000T/ jaar ( huishoudelijk of gelijkgesteld ) 74% aanvoer Net Brussel 26% aanvoer winkels , gemeente , bedrijven , …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brussel-Energie' - nitza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Brussel-Energie

Uwafval, eenbron van hernieuwbareenergie

brussel energie cijfers
Brussel-energieCijfers
 • 3 ovenlijnen + rookgaswassing & denox-installatie
 • Verwerktafval– 449.000T/jaar(huishoudelijk of gelijkgesteld)
   • 74% aanvoer Net Brussel
   • 26% aanvoerwinkels, gemeente, bedrijven, …
 • Energie productie
  • Stoom: 1.281.000T/jaar op 385°C
   • 91% omzetttingelectriciteit
   • 9% eigengebruik
 • Electriciteit: 251.000.000KWh (jaarverbruik van 65.000 huishoudens)
   • 86% op net gezet
   • 14% eigengebruik
 • Eigen verwerking van afvalwater
brussel energie cijfers1
Brussel-energieCijfers
 • Valorisatiegerecupereerdmateriaal

Stoom 5% brusselsverbruik

Schroot 1,5% hergebruik

Vliegassen 1,6% vullingzoutmijnen

Bodemas 17% ondergrondwegen

Zouten 0,9% recyclage

Filterkoeken 0,11% klasse 2 stort

meetpoort info cijfers
Meetpoortinfo & cijfers
 • Info:
  • Saphymo vaste detectoren (2) van 25L
  • Geplaatstaaninganghuisvuilwagensvóórweegbrug
  • Operationeelsinds 02/12/2013
  • 2 mobielespectrometers(Canberra, Atomtex– beide met nuclide herkenning)
 • Cijfers
  • Dagelijks +/- 280 vrachtwagensgemeten
  • +/- 27 effective alarmen per maand
meetpoort implementatie werkwijze
Meetpoortimplementatie & werkwijze
 • Installatie
  • Sleutel op de deurinstallatie( gekoppeld met internweegsysteem en toegangscontrole)
 • Opstellenprocedures
  • Basisproceduregevolgd van FANC met bepaaldeaanpassingenifv van de werking van hetbedrijf
 • Opleiding
  • Opleiding intervenant bij FANC & AIB-Controlatom
   • 7operators, 1 loskadetoezichter en een 5-tal administratieve
  • Opleiding van hetgebruik van de mobielespectrometers
   • 7 operators, 1 loskadetoezichter
 • Testfase
  • 2 wekentestfase en bijsturing van procedure
meetpoort implementatie werkwijze2
Meetpoortimplementatie & werkwijze
 • Werkwijze
  • Bijalarm: vrachtwagenplaatszich op voorzieneplaats
  • Intervenant maaktzichtklaar met PBM’s & meettoestel
  • Controlemetingbuitenkantvrachtwagen & herkenning
  • Indien cps < 15000 en één van de 6 toegelatennucliden storten
  • Geenherkenningaanbuitenzijdevrachtwagenmogelijk
   • Stortenafval op losvloer en manueleuitsortering & herkenning
  • Geenherkenning van nuclide na uitsortering
   • (Verval)stockage afvalzak met bron in opslagcontainer
   • Procedurevervalstockagetoepassen(2/3 kleiner op 7dagen)
  • Ziekenhuisafval en geen van de toegelaten 6 nucliden  Retour
  • Maximum waarden 20µSv/h, 20x alarmdrempel, … wordengerespecteerd
meetpoort statistieken
Meetpoortstatistieken

december 2013 – mei 2014

Alarmen versus aangiftesnaar FANC

Aanpassingregelgeving

meetpoort statistieken1
Meetpoortstatistieken

december 2013 – mei 2014

Alarmenopgedeeld in huisvuil / hospitaalafval

meetpoort problemen
Meetpoortproblemen
 • Hoogaantalalarmen
 • Blijvendaantalziekenhuisaanleveringen
 • Belasting op werktijdvoorintervenanten (+/-1h/interventie)
 • Belasting op gebied van administratie (+/- 15min/interventie)
  • Exellsheetipv document FANC
 • Risio’sbijhetuitsorterenvoor onze intervenanten
 • Allesuit te sorteren (vroeger)
meetpoort stockage
Meetpoortstockage
 • Stockagelokaal met diepvriezer