hva skjer n r en person bestemmer seg for ta sitt eget liv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv? - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv?. Elisabeth Bratland Johansen Avdelingsoverlege, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos LEVE KONFERANSEN 10.09.07. En byrde, tenkte han. En byrde Tenkte han Han tenkte det gang på gang Helt til han trodde det så fast

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv?' - infinity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva skjer n r en person bestemmer seg for ta sitt eget liv

Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv?

Elisabeth Bratland Johansen

Avdelingsoverlege, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

LEVE KONFERANSEN 10.09.07

en byrde tenkte han
En byrde, tenkte han
 • En byrde
 • Tenkte han
 • Han tenkte det gang på gang
 • Helt til han trodde det så fast
 • At det ikke kunne forandres
 • Han ville ikke være
 • En klamp om foten
 • For oss
 • Men vi lengter
 • etter den byrden
 • Eva Brekke Voss, 2003
selvmord omfang
SELVMORD -OMFANG
 • -Ca. 500 pr. år i Norge ( kilde dødsårsaksregisteret)
 • -10 ganger flere er sannsynligvis selvmordstruede;
 • dvs. har tanker om å ta sitt eget liv eller
 • skader seg slik at livet er truet
 • -stor andel har i tiden før selvmordet vært i kontakt med fastlegen i månedene før selvmordet
 • -antall suicid går ned: >700 i ”toppår” 1988, 517 i 1999, 500 2006
 • - alle sosiale lag/hele landet
 • - Hyppigst hos de unge og gamle
 • - Flest menn ( menn:kvinner=3:1) begår suicid
 • - Flest kvinner prøver å begå suicid ( velger oftere usikre metoder)
 • - den viktigste risikofaktoren er psykisk lidelse - i psykiatriske autopsistudier har 90% psykisk lidelse på selvmordstidspunktet
 • ( depresjon, schizofreni, bipolar lidelse, rusmisbruk, ustabil personlighetsforstyrrelse, dyssosial personlighetsforstyrrelse)
selvmordsprosessen i
Selvmordsprosessen-I
 • -SELVMORDSTANKER
 • -SELMORDSSNAKK/TRUSLER
 • -SELVMORDSFORBEREDELSER/
 • PLANLEGGING/FORSØK
 • -SELVMORD
selvmordsprosessen ii
Selvmordsprosessen -II
 • - utvikles oftest over tid
 • -selvmordsønsket varierer
 • -omstendighetene som gjør at man har suicidale tanker kan være belagt med følelser av skam, nederlagsfølelse og smerte —dermed vanskelige å snakke om —man vil skjule dem så lenge det går..
hva er faresignalene
HVA ER FARESIGNALENE
 • - Endret adferd
 • ( spise/sovemønster, tilbaketrekking, risikosøking, skjødesløshet.)
 • - snakker om død eller selvmord
 • - økt rusbruk
 • - depresjon
 • - Gjør forberedelser
 • - nylig opplevd tap
 • ( samlivsbrudd, dødsfall, tap av arbeid, helse , økonomi)
 • - manglende sosial støtte
 • -tidligere gjennomgått selvmordsforsøk
 • -selvmord i nær krets kan redusere barriære for selvmord
faresignaler
faresignaler
 • -INNSNEVRING OG ISOLASJON
 • -AGGRESJON
 • -FLUKT FRA VIRKELIGHETEN
klassiske utl sere krenkelse av selvf lelsen
KLASSISKE UTLØSERE-KRENKELSE AV SELVFØLELSEN
 • -PARTNER KONFLIKT
 • -FAMILIEPROBLEMER
 • -ARBEIDSITUASJON/UTDANNING
 • -ØKONOMI
 • -STRAFF/SKAM/SKANDALE
 • -HELSE OG SYKDOM
 • -TAPSOPPLEVELSER OG ENSOMHET
de tre a er
DE TRE A` er
 • -AGGRESJON
 • mot seg selv og/eller ”den viktige andre” hvis en føler seg avvist/krenket i selvfølelsen
 • -APELL
 • rop om hjelp, ofte rettet mot den viktige andre, ønske om tid og omsorg
 • -AMBIVALENS
 • tvilrådighet hos personen— hvor kan man finne ”døra på gløtt”?? Ønsker hjelp og endring i livssituasjon , men ønsker samtidig å dø
vurdering av selvmordsfare
VURDERING AV SELVMORDSFARE
 • ETABLER KONTAKT, TIILIT, SKAP TRYGGHET,FORMIDLE STØTTE OG AKSEPT
 • - Presenter deg
 • - informer om hva som skal skje
 • - inviter pasienten til å selv fortelle hva saken gjelder
 • - sørge for at samtale skjer uten forstyrrelser
 • Pasientens kontakt evne gjennom blikkontakt og evne til å svare adekvat må legges vakt på—
 • (-- dårlig kontaktevne kan indikere psykose, depresjon eller tilbakeholdelse av informasjon)
 • INNHENT ADEKVAT OG NOK INFORMASJON!!
vurderingssamtalen
Vurderingssamtalen
 • Kartlegg den aktuelle situasjon
 • Kartlegg psykisk status precens
 • Vurder risk for selvmord
 • Beslutte hvilke tiltak som må settes i verk
 • Dokumenter!!!
1 kartlegge aktuell situasjon
1)Kartlegge aktuell situasjon
 • Hva har brakt pasienten i kontakt med deg?

-selvmordsforsøk?, bekymringer fra andre, selvmordstrusler

2 kartlegg psykisk status precens
2)Kartlegg psykisk status precens
 • Hvordan framtrer pasienten?
 • - agitert
 • - rolig
 • - affektflat
 • - mimikkfattig
 • Hva er den psykiske tilstanden akkurat nå?
 • Spør om suicidale planer eller tanker
3 vurdere risiko for selvmord
3)Vurdere risiko for selvmord
 • Sammenfatt informasjon fra komparenter, tidligere journal
 • ( tidligere forsøk??) pasientsamtalen, den aktuelle situasjon , psykisk status precens, egne inntrykk
 • 1)Høy risiko
 • 2)moderat risiko
 • 3)Lav risiko
 • 4)Ingen risiko

MINI-SUICID ,+KLINISK VURDERING KAN VÆRE TIL HJELP

4 beslutte hvile tiltak som m settes i verk
4)BESLUTTE HVILE TILTAK SOM MÅ SETTES I VERK
 • AVHENGER AV DIN MYNDIGHET:
 • 1)FASTLEGEN KAN HENVISE
 • 2)POLITIET KAN BEGJÆRE INNLAGT/FJERNE VÅPEN ETC
 • 3)BEHANDLER I PSYK.KLINIKK KAN INNLEGGE PERSONEN, HOLDE HAM INNLAGT, FORORDNE BEHANDLING, BESKYTTELSESTILTAK
 • ( ransaking, restriksjoner på bevegelsesfrihet og fotfølging , fastvakt)
 • 4)PÅRØRENDE KAN RINGE POLITI ELLER LEGE
beslutte hvile tiltak som m settes i verk ii
BESLUTTE HVILE TILTAK SOM MÅ SETTES I VERK-II
 • Hos fastlegen;
 • Høy risiko; innleggelse —frivillig eller ved tvang
 • Moderat risiko; vurdere innleggelse evt. Poliklinisk behandling. Medikamentell behandling
 • Lav risiko; vurdere medikamentell behandling, vurdere henvisning psyk. pol eller følge opp pas. selv
 • I psykiatrisk avdeling;
 • Høy risiko; medikamentell behandling, psykoterapi, beskyttelsestiltak
 • Moderat risiko; medikamentell behandling, regelmessig tilsyn, avtaler, utgang med følge
 • Lav risiko; behandling med psykoterapi, medikament, ingen beskyttelsestiltak
vurdering av selvmordsfare sentrale sp rsm l
Vurdering av selvmordsfare-sentrale spørsmål
 • 1)Hvor nær var personen ved å ta sitt eget liv?
 • 2) Er det overhengende fare for gjentagelse?
 • 3)Hvilke akutte og kroniske problemer har pasienten som kan utløse nye suicidalhandlinger?
 • 4) Har personen psykisk lidelse forbundet med økt risiko?
 • 5) Hva slags hjelp er personen innstilt på å ta i mot?
de viktigste faktorene i vurderingen
De viktigste faktorene i vurderingen
 • 1)Ytre tegn på psykisk lidelse
 • 2)Psykisk lidelse
 • 3)Rusmisbruk
 • 4) Selvmordsforsøk, gjennomført eller planlagt
 • 5)Faktorer i eller forut for den aktuelle situasjon
 • 6) Kartlegging av pasientens ressurser
1 ytre tegn forbundet med selvmordsfare
1)Ytre tegn forbundet med SELVMORDSFARE
 • Dårlig kontakt evne

-lite eller ingen blikkontakt, svarer ikke, eller usammenhengende svar

 • Indre uro

- tyder på psykisk smerte, sitter ikke stille, konsentrasjonsvansker

 • Agitasjon

- opphisset, ute av seg, oppsperrede øyne, rask pust

 • Ytre tegn til depresjon

-latenstid, redusert psykomotorisk tempo, liten mimikk, kroppssmerter eller andre fysiske plager

2 psykiske lidelser forbundet med selvmordsfare
2)Psykiske lidelser forbundet med selvmordsfare
 • -SCHIZOFRENI
 • -ALVORLIG DEPRESJON
 • -RUSMISBRUK
 • -PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER
 • -SPISEFORSTYRRELSER
3 rusmisbruk
3) rusmisbruk
 • Gjelder alkohol og narkotika
 • Svekker barriære ved å svekke rasjonell tenkning og impulskontroll
 • Kan gi økt forekomst av selvmordtanker
 • Noen suiciderer ved Overdose
 • En stor andel er påvirket av rusmidler ved suicidet.
4 selvmordsfors k gjennomf rt eller planlagt
4) Selvmordsforsøk, gjennomført eller planlagt
 • Den suicidal intensjon!!!
 • impulsivt eller planlagt?
 • kunne regne med å bli avbrutt i sitt forsøk eller ikke?
 • Avskjedsbrev eller forberedt døden?
 • søkt hjelp selv ?
 • hvor dødelig var selvmordsmetoden?
 • beklager pasienten overlevelse?
 • 1)Aktuelle selvmordstanker
 • 2)Planer og forberedelser
 • 3)Tilgang til selvmordsmidler
 • 4)Tidligere suicidale episoder
 • 5) Suicidalhandlinger hos nærtstående personer
6 kartlegging av pasientens ressurser
6) Kartlegging av pasientens ressurser
 • Indre ressurser
  • Hva foreslår pasienten selv for å takle problemene
  • Hvordan har han taklet dette før?
  • Hav er han god til?
 • Ytre ressurser
  • Nettverk, fortrolige
  • Holdning til å ta i mot hjelp
oppsummering av forhold som tilsier h y grad av selvmordsrisiko
Oppsummering av forhold som tilsier høy grad av selvmordsrisiko-
 • Personen :
 • Har gjort selvmordsforsøk med høy grad av suicidal hensikt
 • Har tidligere gjort suicidal forsøk
 • Har alvorlig depresjon eller annen alvorlig psykisk lidelse
 • Misbruker rusmidler
 • Er sosialt isolert eller ensom
 • Har alvorlig somatisk lidelse
 • Nylig opplevd tap
 • Mangler sperrer mot selvmord i form av tabuer, bindinger til mennesker eller idealer
 • Har ofte utvist dårlig evne til å mestre belastninger , særlig tap eller konflikter som gir opphav til følelse av forlatthet, selvforakt eller morderisk raseri
hva skal jeg gj re
HVA SKAL JEG GJØRE?
 • VÆR OPPMERKSOM
 • BRY DEG, VÆR TILGJENGELIG, GI STØTTE
 • SPØR DIREKTE; TENKER DU PÅ Å TA LIVET AV DEG?
 • SNAKK ÅPENT, IKKE INDIREKTE OG I GÅTER
 • GI IKKE LØFTER OM TAUSHET
 • PEK PÅ AT DET ER MULIG Å FÅ HJELP
aldri
aldri
 • Så lenge
 • Fikk livet aldri tråkke rundt øynene dine
 • At det laget seg stier der
 • Aldri streket vinden opp linjer
 • Når den øvet seg i skjønnskrift på pannen din
 • Håret hang høyt og langt
 • en blank stjernenatt
 • Aldri
 • Skjerpet alderen sølv
 • Oss skyver årene videre ,jager på
 • Du hviler
 • På mjuk ,eviggrønn ungdom
 • I veikanten og bortenfor verdensrommet
 • Kolbjørn Falkeid, Fra en annen sol, 1989