tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich diagnoza i kierunki rekomendacji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich - diagnoza i kierunki rekomendacji ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich - diagnoza i kierunki rekomendacji ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

„Tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich - diagnoza i kierunki rekomendacji ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

„Przestrzeń życia Polaków” I spotkanie seminaryjne „Dobre planowanie” 4 marca 2014 r. „Tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich - diagnoza i kierunki rekomendacji ”. Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski. Wiejska przestrzeń życia. Teza 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich - diagnoza i kierunki rekomendacji ”' - inez-leblanc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich diagnoza i kierunki rekomendacji

„Przestrzeń życia Polaków”

I spotkanie seminaryjne „Dobre planowanie”

4 marca 2014 r.

„Tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich - diagnoza i kierunki rekomendacji ”

Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski

wiejska przestrze ycia
Wiejska przestrzeń życia

Teza 1

Postęp cywilizacyjny na obszarach wiejskich wyraził się zdecydowaną poprawę standardu zamieszkania oraz wyposażenia wsi zależnego od działania samorządów.

Niemniej całokształtzmian odbywa się wg paradygmatu wzrostu (umiastowienie, modernizacja, różnicowanie działalności gospodarczej).

Głównie ilościowy charakter tych zmian w dłuższej perspektywie czasowej nie gwarantuje trwałości wyników.

wiejska przestrze ycia1
Wiejska przestrzeń życia

Teza 2

Przekształcenia obszarów wiejskichmają charakterżywiołowy - przeciwny do modelu zrównoważonego rozwoju.

Zachodzą one pod dyktando potrzeb miast oraz interesów właścicieli nieruchomości i inwestorów, kosztem:

 • utraty materialnego dziedzictwa kulturowego i walorów obszarów wiejskich jako struktur komplementarnych względem miast;
 • radykalnego uszczuplenia zasobów przestrzeni i szeregu jej walorów warunkujących jakość życia mieszkańców wsi i całego społeczeństwa.
wiejska przestrze ycia2
Wiejska przestrzeń życia

Teza 3

Stan przestrzeni życia uległ spolaryzowaniu podobnie jak sytuacja rozwojowa miejscowości.

Czynnikami polaryzacji są:

 • zróżnicowanie wielkości i typów wsi,
 • dostępność dużych miast,
 • regionalne położenie,
 • kompetencje lokalnego przywództwa.

Mieszkańcy wsi mają bardzo nierówny dostęp do zaopatrzenia, usług i zdobyczy postępu cywilizacyjnego

wiejska przestrze ycia3
Wiejska przestrzeń życia

Teza 4

Czynniki demograficzne determinują przemiany obszarów wiejskich, wzmocniły tendencje zanikowe dużej grupy wsi.

Teza 5

Charakter i kierunek zmian ograniczy możliwości dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego całego państwa.

czynniki kszta tuj ce wie
Czynniki kształtujące wieś
 • Niekorzystny stan wyjściowy wsi (A.D. 1989) do transformacji systemowej
 • Trendy cywilizacyjne wywołujące lub wzmacniające negatywne skutki
 • Niesprzyjające zrównoważonemu rozwojowi uwarunkowania prawne i kulturowe oraz luka kompetencyjna w zarządzaniu rozwojem
 • Aktualna filozofia i praktyka wsparcia top – down (odgórna interwencja)

Bardzo duże regionalne i wewnątrzregionalne zróżnicowanie – wielopostaciowość wsi w Polsce

konsekwencje
Konsekwencje
 • Uzależnienie rozwoju stref zabudowy od dostępu do infrastruktury liniowej, głównie drogowej.
 • Marnotrawstwo przestrzeni, utrata spójności jednostek osadniczych oraz konflikty przestrzenne.
 • Zaniedbanie, degradacja historycznych centrów wsi.
 • Unifikacja i utrata zasobów i wartości kulturowych (nieskuteczność ochrony konserwatorskiej założeń ruralistycznych oraz ciągów zabudowy wiejskiej o istotnych -historycznych lub regionalnych, wartościach).
 • Zawłaszczanie przestrzeni przez infrastrukturę techniczną.
kierunki rekomendacji
Kierunki rekomendacji
 • Głęboka korekta ramy prawnej mechanizmów urbanizacjioraz ustanowienie zasad koordynacji polityki przestrzennej miast i obszarów podmiejskich (strefy rururban).
kierunki rekomendacji1
Kierunki rekomendacji

2. Zmiana instrumentarium rozwoju

 • Pomoc programów operacyjnych nie może być kierunkowana na proste zaspokajanie potrzeb zbiorowych.
 • Nadrzędnym celem winno być wyzwalanie impulsów rozwojowychna rzecz zaspokojenia tych potrzeb:
 • wspieranie procesów, a nie punktowych inwestycji,
 • wspieranie przedsięwzięć właścicieli wartościowej substancji budowlanej (zmiana przeznaczenia),
 • egzekwowanie jakości projektówpoprzez system doradztwa i nadzoruoraz zmianę kryteriów udostępniania środków - wykluczenie realizacji poza nurtem rewitalizacji.
kierunki rekomendacji2
Kierunki rekomendacji

3. Wspieranie rozwoju, a właściwie przekształcanie całych miejscowości w myśl zasad rozwoju wewnętrznego:

 • wnikliwa analiza strukturalna i plan rewitalizacji /rozwoju wewnętrznego (udział zespołów eksperckich),
 • włączenie właścicieli nieruchomości w krąg odbiorców pomocy,
 • równoważne wsparcie dla przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

Uzyskanie efektu rewitalizacyjnego, poprawiającego konkurencyjność wsi, winno przesądzać o wdrożeniu projektu. Niezbędne jest kompetentne, instytucjonalne doradztwo oraz publikatory dostarczane samorządom i mieszkańcom.

kierunki rekomendacji3
Kierunki rekomendacji

4. Ukierunkowanie polityki regionalnej na uruchomienie procesów rozwojowych z udziałem mieszkańców:

 • realizacja programów odnowy wsi;
 • tworzenie sieci wsi, np. Sieci Najciekawszych Wsi.

5. Ustanowienie nowych narzędzi i wzmocnienie obecnych (np. funduszu sołeckiego) na rzecz partycypacyjnego modelu funkcjonowania gmin, dających zdolność:

 • kreowania strategii wsi (poziom sołecki),
 • opracowania i wdrażania programów rewitalizacji i rozwoju wewnętrznego miejscowości (poziom gminy),
 • moderacji niezbędnej aktywności obywatelskiej.
kierunki rekomendacji4
Kierunki rekomendacji

6. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań dla obszarów wyludniających się, np.:

 • Upowszechnianie i wzrost dostępności e-usług (administracyjnych, bankowych, zakupów),
 • Zaopatrzenie mobilne (np. sklepy, biblioteki, urzędy, serwis usług bytowych, itp. „na kołach”) kompensujące słabość wyposażenia miejscowości.

7. Kształtowanie praktyk i postaw mieszkańców oraz uczestników procesów inwestycyjnych

– zob. Opolski dezyderat w sprawie przestrzeni wiejskiej

kierunki rekomendacji5
Kierunki rekomendacji

Zmiana paradygmatów przekształceń obszarów wiejskich

Dla kształtowania obszarów wiejskich należy przyjąć paradygmat rewitalizacjii rozwoju wewnętrznego miejscowości, a dla terenów wyludniających się paradygmat dopasowania.

slide34

Dziękuję za uwagę

Ryszard Wilczyński