slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

„Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej” - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Aleksandra Mokij Lwowska miejska organizacja pozarządowa „Instytut międzynarodowych badań ekonomicznych” (IMBE). „Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej”. Lw ó w , lipiec 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej”' - wendi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Aleksandra Mokij

Lwowska miejska organizacja pozarządowa

„Instytut międzynarodowych badań ekonomicznych” (IMBE)

„Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej”

Lwów, lipiec 2008

misja sprzyjanie rozwojowi obop lnie korzysnych stosunk w ekonomicznych ukrainy z innymi pa stwami
Misja: Sprzyjanie rozwojowi obopólnie korzysnych stosunków ekonomicznych Ukrainy z innymi państwami

Glówny cel:przeprowadzenie dzialalności naukowo-analitycznej, skierowanej na pogłębienie zwązków ekonomicznych Ukrainy z innymi państwami, wzajemnie nasilanie konkurencyjności narodowościo-wych ekonomik w globalnej konkurencji

slide3
Główne kierunki działalności instytutu:
 • studiowanie i naukowa analiza problemów, związanych z rozwojem i dołkiem integracyjnych procesów w Europie i świecie;
 • przeprowadzenie badań rynków i ich oddzielnych segmentów, analiza ekonomicznej koniunktury;
 • analityczne generalizowanie doświadczenia roboty międzypaństwowych europejskich instytucji, w pierwszej kolejności Unii Europejskiej;
 • studiowanie procesów ekonomicznej integracji między przewodnimi europejskimi krajami, rozszerzenie zakresu ich stosunków z państwami Centralnej i Wschodniej Europy;
 • organizacja i przeprowadzenie naukowych konferencji, roboczych seminariów, spotkań i rzeczowych negocjacji, po pytaniach że dotyczą gestii instytutu;
 • analiza dotyczącej gospodarki zewnętrzny polityki Ukrainy i metod jej realizacji;
 • nadanie poradniczych usług do spraw prowadzenia biznesu i opracowania biznes-planów;
slide4
zapewnienie celowej naukowej działalności z studiowania głównych zasad współczesnej międzynarodowej integracji dla przeprowadzenia naukowej analizy integracyjnych procesów na rynkach światowych;
 • opracowanie propozycji i rekomendacji dla narządów państwowej wykonawczej władzy i miejscowej samorządowości stosunkowo przyśpieszenia procesu wchodzenia Ukrainy do światowa ekonomiczna wspólnota i naprawy obopólnie korzystnych partnerskich stosunków z sąsiednimi krajami і międzynarodowymi organizacjami;
 • przygotowanie i publikacja naukowych materiałów i metodycznych opracowań z problem międzynarodowej integracji;
 • współpraca z organami państwowymi wykonawczej władzy i miejscowej samorządowości w trakcie roboty nad programami transgranicznej współpracy Ukrainy i koncepcjami jej integracji w UE;
 • naprawa współpracy z innymi społecznymi organizacjami, naukowymi instytucjami i zakładami oswiaty, które specjalizują się na problemach międzynarodowej integracji, dla realizacji ogólnych projektów;
 • spełnienie w ustalonym trybie operatywnej wymiany informacją z partnerami stosunkowo możliwości dołączania i użycia międzynarodowych kredytów, grantów, technicznej pomocy.
slide5
Organizacja istnieje od 6 maja 2000 roku.

W ciągu tego czasu przeprowadzono zostalo szereg konferencji, semanarium, wymian za uczęsnictwem studentów i naukowców Ukrainy i Polski.

Również Instytut pracuje nad przygotowaniem i publikacją materialów naukowych i metodyk, dotyczących problemów miendzynarodowej integracji dla szerokiego koła pracowników naukowych, fachowców i osob zainterysowanych.

badania ostatnich lat
Badania ostatnich lat
 • Opracowywanie Strategii rozwoju regionalnych struktur innowacyjnych oraz wypracowanie dokumentacji oranizacyjnej na zamówienie Państwowej Agencji Innowacji i Inwestycji;
 • Wypracowanie projektu „Wprowadzenie modelu innowacyjnego współpracy transgranicznej Ukraina a Rumunia” dla Programu działalności w ramach współpracy transgranicznej Rumunia-Ukraina na lata 2007-2013 Ministerstwa Integracji Europejskiej (Rumunia);
 • Projekt „ Opracowanie programowych przedsięwzięć mobilizacji transfertów prywatnych jako resursu inwestycyjnego przedsiębiorstwa w regionie Samborskim” (Prez Filie regionalną Narodowego instytutu badań strategicznych przy Prezydenci Ukrainy we Lwowie)
slide7
Projekt «Studiowanie opinii publicznej i przeprowadzenie analizy problematycznych pytań transgranicznej współpracy»

Celem naukowo-badawczego tematu jest analiza i opracowywanie problematycznych pytań współpracy transgranicznej w przygranicznych regionach Ukrainy na podstawie studiowania opinii publicznej.

Aktualność roboty określa się koniecznością ogólnego rozszerzenia i dołka stosunków z sąsiednimi państwami w warunkach rozwijania światowych integracyjnych procesów. Jednym z skutecznych mechanizmów tego jest rozwój współpracy transgranicznej.

Wykonanie roboty pozwoli wyodrębnić określające pozytywne, i główne, negatywne czynniki współpracy transgranicznej, ich dynamikę, oraz opracować kierunki współpracy między subiektami współpracy transgranicznej obwodu Lwowskiego.

slide8
Jednolita wizja transgranicznych procesów na mikro, mezo- i makro poziomie(bazowana na wynikach, otrzymanych podczas studiowania opinii publicznej) pozwoli koordynować działania, skierowane na podtrzymanie i rozwój współpracy transgranicznej .

To będzie sprzyjało naprawie ciasnych dobrosąsiedzkich stosunków między terytorialnymi jednostkami regionów przygranicznych stycznych państw, będzie sprzyjać zabezpieczeniu przezwyciężenie terytorialnych dysproporcji i podwyżkę poziomu rozwoju socjalnie ekonomicznego regionów przygranicznych.

slide9
W trakcie wykonania badania planuje się przeprowadzenie aktywnych konsultacji z przedstawicielami społeczeństwa, w szczególności przez studiowanie opinii publicznej stosunkowo problemów współpracy transgranicznej i możliwych dróg usunięcia tych barier, które przeszkadzają rozewrzeć jego potencjał w pełnej mierze.
 • Wyniki badania będą przedstawione społeczeństwu w wyglądzie analitycznego referatu i prezentacji na okrągłych stołach i końcowym tematycznym seminarium w wrześniu tego roku.
slide10
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Informacja do kontaktów

79005, Lwów, ul. І.Franko, 98

Tel./faks: (0322)75-00-31

E-mail: [email protected]

ad