kana y jonowe i pompy b onowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kanały jonowe i pompy błonowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kanały jonowe i pompy błonowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kanały jonowe i pompy błonowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Kanały jonowe i pompy błonowe. Jak badać przepływ jonów?. Patch-clamp. -zassanie powoduje ścisłe połączenie błony komórkowej z kapilarą (oporność miedzy wnętrzem pipety a otaczającym roztworem = 10^9 omów) > prąd płynie tylko przez błonę; mikrosekundowa rozdzielczość

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kanały jonowe i pompy błonowe' - india


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jak bada przep yw jon w
Jak badać przepływ jonów?
 • Patch-clamp
 • -zassanie powoduje ścisłe połączenie błony komórkowej z kapilarą (oporność miedzy wnętrzem pipety a otaczającym roztworem = 10^9 omów) > prąd płynie tylko przez błonę; mikrosekundowa rozdzielczość
 • Układ całokomórkowy i oderwanej łatki
 • Gęstość kanałów w błonie zależna od rodzaju komórki i danego fragmentu błony tej komórki
kana y b onowe
Kanały błonowe

Receptor acetylocholinowy

Szybkie kanały sodowe i potasowe

Czas trwania impulsu nerwowego 3 - 5 ms

Napięcie podczas depolaryzacji -60mV do +30mV

Selektywność kanałów wynika z wąskiego, naładowanego przewężenia wewnątrz kanału (rzędu angstremów)

Model kuli na łańcuchu

 • 4 pA (1A = 6,24*10^18 e/s)
 • 25 mln jonów sodu/s
 • Przewodnictwo g=i/(V - Er), Er – potencjał, przy którym nie ma przepływu prądu
 • Otwarty przez 1 ms
 • Długość segmentów mielinowych (skoków) – 0,2-1 mm
 • Prędkość przewodzenia 0,5-120 m/s
 • Szczelina synaptyczna 20-30nm
potencja b onowy
Potencjał błonowy
 • Frakcja otwartych kanałów bramkowanych potencjałem
 • F=1/(1+e^(-zF[V – Vo]/RT))
 • z – ładunek
 • F – stała Faradaya (9,648∙10^4 J/V∙mol
 • V – napięcie błony [V]
 • Vo – napięcie równowagi kanału
 • Równanie Goldmana
 • P – przepuszczalność
 • R – stała gazowa (8,314 J/mol∙K)
 • [X] – stężenie poszczególnego jonu (zewnątrz lub wewnątrz komórki)
receptor jonowy kana jonowy bramkowany przeka nikiem
Receptor jonowy (kanał jonowy bramkowany przekaźnikiem)
 • Sprzężony z kanałem jonowym działającym na zasadzie transportu biernego.
 • W części zewnątrzkomórkowej receptora znajduje się miejsce wiążące cząsteczkę sygnałową (ligand), w efekcie związania dochodzi do zmiany konformacji białek tworzących kanał jonowy. Przez otwarty kanał przenikają jony zgodnie z gradientem stężeń.
 • np. r. acetylocholinowy
bia ka g bia ko n
Białka G (Białko N²)
 • białko adaptorowe dla receptora metabotropowego.
 • grupa polimorficznych białek, które charakteryzują się aktywnością GTP-azy..
 • Rodzaje: Gq, Gi, Gs (cAMP, IP3, DAG)
 • rzekoma niedoczynność przytarczyc
 • cholera
 • krztusiec
receptor nmda
Receptor NMDA
 • NMDA (N-metylo-D-asparaginian) –związany z kanałem jonowym przepuszczalnym dla Ca2+, Na+) i K+
 • zlokalizowany w synapsach
 • Zapamiętywanie i zapominanie
 • Procesy warunkujące te zmiany: długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP – long-term potentiation) oraz długotrwałe tłumienie synaptyczne (LTD – long-term depression)
receptory metabotropowe
Receptory Metabotropowe
 • receptory muskarynowe
 • receptory histaminowe
 • receptory GABA-B
 • receptory adenozynowe
 • adrenergiczne α i β
 • dopaminowe D1, D2
 • melatoninowe Mel1
 • serotoninowe 5-HT1, 5-HT2
 • Opioidowe μ, δ i κ
 • receptory kannabinoidowe CB1, CB2
kana receptora ach
Kanał receptora Ach
 • specyficzność
 • selektywność.
 • poryny -zwykle brak specyficzności
 • trzy pierścienie ujemnie naładowanych reszt aminokwasowych
 • Jeden znajduje się w rejonie transmembranowym poru, a pozostałe dwa otaczają wejścia, dzięki czemu odpychane są aniony, a chętnie przyciągane kationy
 • Dla kanałów anionowych (Cl) zwykle jest odwrotnie.
kana y bramkowane potencja em
Kanały bramkowane potencjałem
 • wrażliwością na zmiany potencjału błony
 • kanały reagujące na bodźce depolaryzujące i hiperpolaryzujące
 • Elementem czułym na zmianę potencjału jest fragment białka naładowany elektrycznie. Jest to czujnik potencjału
 • kanały potasowe, sodowe oraz wapniowe
otwierane napr eniem b ony
Otwierane naprężeniem błony
 • Otwarcia lub zamknięcia są kontrolowane przez siłę mechaniczną działająca bezpośrednio na elementy kanału
 • specyficzne dla kationów.

narząd słuchowy Cortiego

siła wystarczająca do otwarcie 2×10-13 N.

Wychylanie się stereocilii o 0,04 nm.

otwierane mechanicznie ryr
Otwierane mechanicznie (Ryr)
 • Występowanie: błona komórkowa mięśni
 • kanały DHP i ryanodowe
 • Ca2+
kana potasowy zwi zany z receptorem
Kanał potasowy związany z receptorem β
 • Wpływ na pobudliwość nerwową
 • Otwierany w chwilach zagrożenia organizmu
 • Wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • Występuje m.in. w mięśniu sercowym
znaczenie kana w
Znaczenie kanałów
 • Podział transportu:
 • Symport – razem w jedną stronę (np. glukoza i sód)
 • Antyport – w przeciwnym kierunku (wymienniki jonowe np. K/H w żołądku)
bibliografia
Bibliografia
 • L. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa 2000
 • S. Konturek, T. Brzozowski, Fizjologia człowieka, WUJ 2003
 • T. Cichocki, J. A. Litwin, J. Mirecka, Kompedium histologii, WUJ 2002
 • http://kf.sggw.pl/nauka/kanaly-jonowe/
 • http://www.mitochondria.home.pl/profile_pl.php
 • http://www.mp.pl/artykuly/?aid=8849
 • http://www.zgapa.pl/zgapedia/data_pictures//1.bp.blogspot.com/_