hlutabr famarka ir vor 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hlutabréfamarkaðir vor 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hlutabréfamarkaðir vor 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Hlutabréfamarkaðir vor 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Hlutabréfamarkaðir vor 2014. Kennari: Haraldur Yngvi Pétursson. hlutabréfamarkaður. Innlendur hlutabréfamarkaður. Innlendur hlutabréfamarkaður. Fjöldi skráðra félaga í kauphöll. Væntingar eru um 3-4 nýskráningar á ári næstu árin. Innlendur hlutabréfamarkaður. Markaðsvirði skráðra félaga.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hlutabréfamarkaðir vor 2014' - imani-watts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hlutabr famarka ir vor 2014

Hlutabréfamarkaðirvor 2014

Kennari: Haraldur Yngvi Pétursson

hlutabr famarka ur

hlutabréfamarkaður

Innlendur hlutabréfamarkaður

innlendur hlutabr famarka ur
Innlendur hlutabréfamarkaður

Fjöldi skráðra félaga í kauphöll

Væntingar eru um 3-4 nýskráningar á ári næstu árin

innlendur hlutabr famarka ur1
Innlendur hlutabréfamarkaður

Markaðsvirði skráðra félaga

innlendur hlutabr famarka ur2
Innlendur hlutabréfamarkaður

Markaðsvirði skráðra félaga

innlendur hlutabr famarka ur3
Innlendur hlutabréfamarkaður

Markaðsvirði skráðra félaga sem hlutfall af VLF

innlendur hlutabr famarka ur4
Innlendur hlutabréfamarkaður

Velta í kauphöll sem hlutfall af heildar markaðsvirði

innlendur hlutabr famarka ur5
Innlendur hlutabréfamarkaður

Staða lífeyrissjóða á innlendum markaði

Mikil umræða hefur verið um stöðu lífeyrissjóða á innlendum hlutabréfamarkaði

Mikið til leidd af vanþekkingu og órökstuddum upphrópunum

Fjárfestingarþörf lífeyrissjóða er ekki jafn mikil og áður hefur verið talið

Nægt framboð af fjárfestingarkostum næstu árin

Lífeyrissjóðir eru ekki hugsunarlaus kaupandi að hlutabréfum á hvaða verði sem er

Umræða um það að vegna fjárfestingarþarfar lífeyrissjóða séu innlend hlutabréf áhættulaus fjárfesting er í besta falli stórhættuleg!

innlendur hlutabr famarka ur6
Innlendur hlutabréfamarkaður

Innlend hlutabréf í safni lífeyrissjóða

innlendur hlutabr famarka ur7
Innlendur hlutabréfamarkaður

Innlend hlutabréf í safni lífeyrissjóða

innlendur hlutabr famarka ur8
Innlendur hlutabréfamarkaður

Spá um fjárfestingarþörf lífeyrissjóða

innlendur hlutabr famarka ur9
Innlendur hlutabréfamarkaður

Þróun miðað við erlendar vísitölur

innlendur hlutabr famarka ur10
Innlendur hlutabréfamarkaður

Þróun einstakra félaga

innlendur hlutabr famarka ur11
Innlendur hlutabréfamarkaður

Núverandi umhverfi

 • Félögum hefur fjölgað en eru enn fá
 • Mörg félaganna hafa stóran hluta sinna tekna í erlendum myntum
 • Félögin ekki eins einsleit og fyrir hrun
 • Skuldsett viðskipti hafa aukist
 • Hækkanir hafa verið töluverðar, en misjafnt eftir félögum
  • Ólíkt því sem ætla mætti af umfjöllun fjölmiðla
 • Ekki hefur reynt á verulegar leiðréttingar á verðum
 • Seljanleiki er takmarkaður
  • Viðskiptavaktir og viðnám ef á reynir er ólíkt því sem áður var
 • Væntanlega verður áframhald á nýskráningum á markaðinn á næstu árum
hlutabr famarka ur1

hlutabréfamarkaður

Skilvirkni markaða

skilvirkni marka a
Skilvirkni markaða
 • Endurspeglaverð á markaðiupplýsingar?
 • Afhverju spurning um skilvirkanmarkað?
  • Hefuráhrif á þaðhvernigviðeigumviðskiptisemogfjármálfyrirtækja
  • Hefuráhrif á eðlieignastýringar
 • Kenningin um skilvirknimarkaða:
skilvirkni marka a1
Skilvirkni markaða
 • Samkvæmtkenningunniendurspeglaverðnákvæmlegaogallarupplýsingar.
 • Þegarupplýsingarliggjafyrirþáeruáhrifþeirrametin m.t.t. verða
 • Væntingar um þróun í framtíðhafatafarlaustáhrif á verð í nútíð
 • Samkeppnitryggiraðverðendurspeglaupplýsingar
 • Ekkierhægtaðleggja mat á óframkomnarupplýsingar
  • Þámyndiverðdagsinsendurspeglaþær
skilvirkni marka a4
Skilvirkni markaða

Upplýsingarerugríðarlegaverðmætar á markaði

Leitinaðaukinniarðsemihveturtilupplýsingaöflunar

Mikilsamkeppnileiðirtilþessaðupplýsingarkomafram í verði

Kostnaðurviðupplýsingaöflunkannaðveraþaðhárogábatinnþaðlítillaðaðeinsstærstuaðilar á markaðihafiábataaf

skilvirkni marka a5
Skilvirkni markaða
 • Ath. að markaður er (oft) atkvæðagreiðsla til skemmri tíma en vigt til lengri tíma
 • Voting machine vs. weighting machine
 • Talað er um þrjár kenningar um skilvirkni markaða
  • “veika” útgáfan
 • verð endurspeglar allar upplýsingar sem hægt er að fá með því að skoða/rannsaka söguleg gögn. Ekki er hægt að spá fyrir um þróun verðs byggt á gögnum úr fortíðinni. Tæknigreining virkar ekki
  • “Hálfsterka” útgáfan
 • allar upplýsingar sem eru opinberar, þ.m.t. upplýsingar um framtíðarhorfur, endurspeglast þegar í verði. Hvorki grunn- eða tæknigreining virkar
skilvirkni marka a6
Skilvirkni markaða
 • “Fullsterka” útgáfan
 • verð endurspeglar þegar allar upplýsingar sem varða fyrirtækið, jafnvel upplýsingar sem innherjar búa einir að. Ekkert getur orðið til hjálpar til að sjá fyrir þróun verðs, jafnvel þó að við ráðum yfir upplýsingum sem ekki eru opinberar
skilvirkni marka a greiningar
Skilvirkni markaða - greiningar
 • Tæknigreining (e. technical analysis)
  • Byggir á upplýsingum um verðogmagntilaðspáþróun
  • Gengurútáaðmarkaðurinnséekkinógusnögguraðbregðastvið
  • Efá hverjumtímaverðendurspeglaallartiltækarupplýsingarþáþýðirlítiðaðhorfatilsögulegragagna
 • Grunngreining(e. fundamental analysis)
  • Byggir á ársreikningumoghagfræðilegumupplýsingum
  • Finnafélögsemerubetri en markaðurinntelur
  • Finnafélögsemeruekkieinsslæmogmarkaðurinntelur
skilvirkni marka a st ring
Skilvirkni markaða - stýring
 • VirkStýring
  • Greining á einstökumbréfum
  • Tímasetningviðskipta
  • Dýrarinálgun
  • Hentarbeturstærrisöfnum
 • HlutlausStýring
  • Kaupogsala
  • Hlutabréfavísitölur
  • Byggir á skilvirknimarkaða
  • ETFarogvísitölusjóðir
  • Ódýrarinálgun
skilvirkni marka a st ring1
Skilvirkni markaða - stýring
 • Jafnvelþóaðmarkaðirséufullkomlegaskilvirkirþáhefurstýringhlutverk
  • Áhættuþolfarisamanviðáhættu
  • Skattalegarlausnir
  • Áhættudreifing
skilvirkni marka a r st fun fj r
Skilvirkni markaða – ráðstöfun fjár
 • Efmarkaðireruekkiskilvirkirværiráðstöfunfjármagnsábótavant
  • Yfirverðlögðfélögfengju of mikiðfjármagn
  • Undirverðlögðfélögfengju of lítið
  • Ekki væri ráðist í fjárhagslega skynsömustu verkefnin
 • Skilvirkurmarkaðurerekkiþaðsamaogmarkaðurmeðfullkomnaspádómsgáfu
skilvirkni marka a pr f
Skilvirkni markaða - próf
 • Áhrifatburða:
  • Tölfræðilegarrannsóknirnotaðartilað meta áhrifatburða á hlutabréfaverð
  • Óvenjulegávöxtunhlutabréfavegnaatburðarermetin í samanburðihlutabréfsemverðaekkifyriróvenjulegumatburði
 • Ávöxtuner “aðlöguð” tilaðkannahvortávöxtunséóvenjuleg/umframþaðsembúastmávið.

Líkan:

rt = at + brmt + et (væntávöxtun)

Umframávöxtun= (Raunávöxtun – Væntávöxtun)

et = rt - (a+ brMt)

skilvirkni marka a pr f1
Skilvirkni markaða - próf
 • Dæmi:
  • Gefiðeraðvæntávöxtunfélags í óbreyttummarkaðisé 0,05%
  • Fylgnibréfsinsmiðaðviðmarkaðinner 0,8
 • Ef markaðurinn hækkar 1% hver er vænt hækkun bréfsins?
  • r = 0,05% + 1%*0,8 = 0,85%
 • Ef bréfið hækkar um 2% hver er hin óvenjulega ávöxtun?
  • e = 2% - 0,85% = 1,15%
skilvirkni marka a pr f2
Skilvirkni markaða - próf
 • Veikaútgáfan:
  • Ávöxtun á skemmritímabilumerháðfyrriverðum
  • Vísbendingaraðþaðséinnbyggðleitni / skriðþungitilskemmritíma
  • Ávöxtunyfirlengritímastyðurveikaformið
skilvirkni marka a pr f3
Skilvirkni markaða - próf
 • Hálfsterkaútgáfan:
  • Áhrif V/H hlutfalls
  • Áhrifeffyrirtækivorulítil (árstíðarbundinhegðun)
  • Áhrif – “gleymd” fyrirtækiogseljanleiki
  • Áhrifvegnainnravirðis
  • Leitnieftirtilkynningu um afkomu
skilvirkni marka a pr f4
Skilvirkni markaða - próf
 • Litlujanúaráhrifin:
skilvirkni marka a pr f6
Skilvirkni markaða - próf
 • tilkynningu um afkomuáhrifin:
skilvirkni marka a pr f7
Skilvirkni markaða - próf
 • Sterkaútgáfan:
  • Hversuveltekstinnherjumtilviðaðhagnast á eiginviðskiptum?Rannsakaðaf Jaffe, Seyhun, Givoly, and Palmon
  • Öllviðskiptiinnherjaeruskráð
skilvirkni marka a t lkanir
Skilvirkni markaða - túlkanir
 • Áhættuálageðaóskilvirkurmarkaður?
  • Mismunandiskoðanir
  • Famaand French rökstyðjaaðáhrifmegiútskýrameðþvíaðhærra beta staðfestimeiriáhættu
  • Lakonishok, Shleifer, and Vishneyrökstyðjaaðáhrifséuvegnaóskilvirknimarkaðar
skilvirkni marka a greiningar1
Skilvirkni markaða - greiningar
 • Sumirgreiningaraðilarkunnaaðhafaumframvirði
  • Þóvandasamtaðgreinaáhrifnýrraupplýsinga á mótibreytingum í eftirspurn
  • Erumframvirðiðmeiraheldur en kostnaðurinnviðaðnáþví?
skilvirkni marka a ver br fasj ir
Skilvirkni markaða - verðbréfasjóðir
 • Skilaverðbréfasjóðirbetriávöxtun en markaðurinn?
skilvirkni marka a ver br fasj ir1
Skilvirkni markaða - verðbréfasjóðir
 • Erstöðugleiki í árangrisjóðanna?
skilvirkni marka a ni ursta a
Skilvirkni markaða - niðurstaða
 • Svo… erumarkaðirskilvirkir?
  • Prófanir á kenningumbendatilþess í meginatriðum
  • Árangursérfræðingaaðmegninutil í samræmiviðkenningar
  • Þaðerutækifæriþarnaúti
  • Fæstirsjóðstjórargerabetur en markaðurinn
  • Þaðeruundantekningar:
   • Peter Lynch, Warren Buffet, George Soros o.fl.