Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATERIAL PowerPoint Presentation

MATERIAL

159 Views Download Presentation
Download Presentation

MATERIAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MATERIAL Tändskyddande beklädnad Ytskikt klass I, II eller III med NOVATHERM 1FR OCH 2FR

 2. TÄNDSKYDDANDE BEKLÄDNAD Utrymningsvägar eller samlingslokaler * 250 oC på baksidan om beklädnaden enligt NT FIRE 003 TRÄ Tändskyddande beklädnad klass A2-s1,d0, t-.ex gipsskiva

 3. YTSKIKT NOVATHERM 1FR eller 2FR 600 klass I 400 klass II 200 klass III 10 0 5 klass I, II eller III enligt NT FIRE 004

 4. SBI-STANDARD SBI – Singel Burning Item  Två provkroppar monterade i ett hörn  Sandfylld gasbrännare på 30 kW  Mätning av: FIGRA ( FIer Growth Rate) och SMOGRA (SMOke Growth Rate)

 5. EN ISO 11925-2 ANTÄNDLIGHET Vertikal provkropp  Liten tändlåga appliceras 30 s för klass B-D 15 s för klass E och för golv  Det får inte brinna upp till 150 mm  Brinnande droppar eller bitar får inte antända filterpapper

 6. EUROKLASSER klass A1 och A2 är obrännbart material  Klass B,C,D och E är brännbart material  klass A1 är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon tilläggsklass.  Klass A2,B,C och D kombineras alltid med någon tilläggsklass.

 7. EUROKLASSER Klass A2, B, C och D kombineras alltid med någon av följande tilläggsklasser:  s1 - mycket begränsad mängd brandgaser  s2 - begränsad mängd brandgaser  s3 - inget krav på begränsning av brandgaser  d0 - inga brinnande droppar eller partiklar avges  d1 - brinnande droppar eller partiklar avges i begränsad mängd  d2 - inget krav på begränsning avbrinnande droppar eller partiklar Klass E är den lägsta klassen och kan endast kombineras med d2

 8. BRANDTEKNISKA KLASSER BYGGNADER BR1 Byggnader där brand medför stor risk för personskada BR2 Byggnader där brand kan medföra måttlig risk för personskada BR3 Övriga byggnader

 9. YTSKIKT OCH BEKLÄDNAD Br1 Takytor: Ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad Väggytor: Ytskikt klass C-s2,d0 (klass II). I samlingslokal ytskikt klass B-s1,d0 (klass I)

 10. YTSKIKT OCH BEKLÄDNAD Br1 Takytor: Ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad Väggytor: Ytskikt klass C-s2,d0 (klass II). I samlingslokal ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) Br2 Takytor: Ytskikt klass C-s2,d0 (klass II) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad. I samlingslokal ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) Väggytor: Ytskikt klass D-s2,d0 (klass III) I samlingslokal ytskikt klass B-s1,d0 (klass I)

 11. YTSKIKT OCH BEKLÄDNAD Br1 och Br2, utrymningsvägar Takytor och väggytor: Ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad

 12. YTSKIKT OCH BEKLÄDNAD Br1 och Br2, utrymningsvägar Takytor och väggytor: Ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad Br3, utrymningsvägar i hotell och vårdanläggningar Takytor: Ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad Väggytor: Ytskikt klass C-s2,d0 (klass II) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad

 13. YTSKIKT OCH BEKLÄDNAD Br1 och Br2, utrymningsvägar Takytor och väggytor: Ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad Br3, utrymningsvägar i hotell och vårdanläggningar Takytor: Ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad Väggytor: Ytskikt klass C-s2,d0 (klass II) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad Br3, utrymningsvägar i hotell och vårdanläggningar Takytor och väggytor: Ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad