Download
material n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Material PowerPoint Presentation

Material

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Material

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Material

  2. Mål om pappersanvändning • Allt papper som köps in och används på skolan ska vara återvunnet för att det minskar uttaget av naturresurser och behöver inte lika mycket energi som att hugga ner nya träd. • För att underlätta återvinning av pappret som vi har använt så ska det finnas en återvinnings box i varje klassrum, lärarum m.m. • Eleverna får låna hållbara skolböcker att läsa i som kan användas av många elever. • Inlämningsuppgifter, som tex. reflektioner ska skickas via mail till läraren.

  3. Mål om pappersanvändning • Det används ca. 700.000 lösblad i kopieringspapper. Det är 1555 kopieringspapper per elev vilket är ca. 8 papper per dag. • Målet är ca. 1 papper per dag, det är 194 papper per läsår per elev. Det nås genom att man kopierar dubbelsidigt, på A5 om det går. All information skickas till föräldrarna via mail, blanketter och enkäter görs på datorn istället för på lösblad. Information kan visas digitalt, på t.ex. smartboards istället för att lösblad osv. • Det ska finnas smartboards i alla klassrum, för att minska pappersanvändningen som utdelning av papper m.m. det lärarna skriver på tavlan läggs sedan upp på skolans hemsida.

  4. RUBRIK • På vår skola används det ca. 166 linjerade papper per elev på ett läsår. På den hållbara skolan ska målet vara att inga lösblad ska användas, utan varje elev får block att anteckna i. • 2 rutade block per elev på ett läsår. • 2 linjerade block per elev på ett läsår som har 70 sidor det blir en liten minskning men det blir mer ordning på papperna.

  5. Andra material • Allt material som används ska vara närproducerat, så gott det går. • Sudd med återvunnet gummi. • Hållbara stolar och bord som håller länge, även bestick, glas m.m. • På textilslöjden ska det finnas alternativa tyg som är ekologiska. • Svanenmärkt diskmedel och andra rengöringsmedel som används av städare. • Alla lampor ska vara lågenergi. Andra föremål som drivs av el ska vara energisnåla t.ex. datorer. Datorerna ska stängas av efter varje skoldag, innan lov osv.

  6. Alla material och papper som köps in ska vara noggrant uppskrivet i datorn, så man lätt kan se vad som används och går åt så att man sedan kan skära ner på vissa material.