Energetika srbije danas i sutra
Download
1 / 12

ENERGETIKA SRBIJE DANAS I SUTRA - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

ENERGETIKA SRBIJE DANAS I SUTRA. Prof. dr Nikola Rajakovi ć. Aktuelno stanje. U Srbiji će potrebe za energijom rasti (oporavak ekonomije) Srbija ima v isok u uvozn u zavisnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENERGETIKA SRBIJE DANAS I SUTRA' - ima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Energetika srbije danas i sutra

ENERGETIKA SRBIJEDANAS I SUTRA

Prof. dr Nikola Rajaković


Aktuelno stanje
Aktuelno stanje

 • U Srbiji će potrebe za energijom rasti (oporavak ekonomije)

 • Srbija imavisoku uvoznu zavisnost

 • Ekonomski rast sa odgovornim odnosom prema okolini (klimatske promene)

 • Konvencionalna energetika sa boljim performansama

 • Obnovljivi izvori i energetska efikasnost

 • ODRŽIVI RAZVOJ


Energetska sigurnost sa aspekta ekonomije
Energetska sigurnost sa aspekta ekonomije

 • Dovoljne količine energije

 • Prihvatljive cene energije

 • Održiv ekonomski rast sa ekonomskim cenama energenata

 • Električna energija – samodovoljnost

 • Nafta i gas – uvozna zavisnost


P ra enje i upravljanje strate kim razvojem energetike srbije
Praćenje i upravljanje strateškim razvojem energetike Srbije

 • Strateški dokumenti (Zakon i Strategija, Programi ostvarivanja strategije)

 • Praćenje realizacije tih dokumenata i upravljanje strateškim razvojem


Z a tita ivotne sredine i odr ivi razvoj
Zaštita životne sredine i održivi razvoj

 • Energetika i zaštita životne sredine (ključni konflikt u održivom razvoju) suočavaju se sa ciljem nalaženja optimalnih rešenja (kompromisa)

 • Ekološki problemi se mogu, dobrom poslovnom politikom, pretvoriti u razvojnu šansu energetskog sektora


Me unarodne obaveze srbije
Međunarodne obaveze Srbije

 • Kopenhagen – kvantifikovane obaveze smanjenja GHG verovatno nismo u mogućnosti još da preuzmemo

 • Inventar emisija se radi i treba do kraja oktobra da bude završen

 • Projekcije emisija do 2020. god slede iza toga

 • Srbija će prihvatiti obaveze smenjenja GHG kao ne-Anex zemlja I (članica Konvencije) ako do takvog pravno obavezujućeg dogovora dođe


Neki od odgovora u kontekstu odr ivog razvoja
Neki od odgovora u kontekstu održivog razvoja

 • Diversifikacija izvora (fosilna goriva, obnovljivi izvori, nuklearni izvori,...)

 • Energetska efikasnost

 • Razvoj čistije proizvodnje (nove tehnologije)

 • Ekonomska efikasnost sektora (konkurentnost i tržište)

 • Pozitivna regulativa i organizovanost sektora


Razvojni koncept energetskog sektora
Razvojni koncept energetskog sektora

 • Pokrenuti usporene mehanizme razvoja

  energetike (proaktivni model)

 • Naći optimalan plan izgradnje novih kapaciteta

  sa uvažavanjem širih pozitivnih efekata

 • Podsticajne cene za obnovljive i fond za energetsku efikasnost

 • Poslovne šanse i nova radna mesta


Novi proizvodni elektroenergetski kapaciteti
Novi proizvodni elektroenergetski kapaciteti

 • Termoenergetski sektor - oko 2000 MW

 • Hidroenergetski sektor – oko 1000 MW

 • Obnovljivi izvori – oko 2 TWh godišnje

 • Okvirno do 2020. godine


Obnovljivi izvori
Obnovljivi izvori

 • mega-energetika = mega-problemi

  (uslovna jednakost zbog ekonomije obima)

 • zaokret prema obnovljivim izvorima (paradigma shift)

 • podsticanje korišćenja obnovljivih izvora (male hidroelektrane, biomasa, vetar, sunce, geotermalna,...)


Energet ska efikasnost i odr ivi ra zvoj
Energetska efikasnost i održivi razvoj

 • Viša efikasnost znači manju potrošnju fosilnih goriva i manje zagađenje životne sredine (CHP postrojenja mogu dostići efikasnost iznad 90%)

 • Efikasnost u prenosu i distribuciji

 • Efikasnost u korišćenju energije


Zaklju ak
ZAKLJUČAK

 • Energetika Srbije oslanjaće se dominantno na konvencionalnu energetiku do 2020. god

 • Doprinos obnovljivih izvora u energetskom bilansu postaje primetan

 • Energetska efikasnost i zaštita životne sredine postaju ključni izazovi

 • Posle 2020. god mora se i nuklearna opcija razmatrati