Om faget dansk
Download
1 / 18

Om faget dansk - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Om faget dansk. Indledning om fagets historie, HTXs plads i det samlede system og udfordringerne lige nu. Indledning. Danskfaget – et historisk blik på kerneydelserne. Indledning. ORALE OG LITTERATE SAMFUND - i kronologisk efterfølgelse og i samliv Bondesamfundet som oralt samfund:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Om faget dansk' - ilyssa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Om faget dansk

Om faget dansk

Indledning om fagets historie, HTXs plads i det samlede system og udfordringerne lige nu


Indledning
Indledning

 • Danskfaget – et historisk blik på kerneydelserne


Indledning1
Indledning

ORALE OG LITTERATE SAMFUND

- i kronologisk efterfølgelse og i samliv

 • Bondesamfundet som oralt samfund:

  • ordsprog, talemåder, fagsprog

 • Kirken

  • latinen

 • Kongen og adelen

  • sværdets tale og administrationen

   KONKLUSION: skriften er magtens tale


Indledning2
Indledning

SPROGHISTORISK OVERSIGT

- over det danske sprogsamfunds historie (efter Inge Lise Pedersens artikel om samme i Kristiansen m.fl.: Dansk Sproglære: 240ff)

 • DET URNORDISKE SAMFUND 200-800

 • DET RUNEDANSKE SAMFUND 800-1100

 • DET MIDDELDANSKE SAMFUND 1100-1550

 • DET ÆLDRE NYDANSKE SAMFUND 1550-1700

 • OPLYSNINGSTIDEN 1700-1800

 • NATIONALISME 1800-1900

 • INDUSTRIALISME 1900-1950

 • INTERNATIONALISERING 1950-

Indledning6
Indledning

INDUSTRIALISMENS udd.ssystem

 • for middelklassen: eksamensskolen

 • for arbejderklassen: eksamensfri skole

  INDUSTRIALISMENS danskfag

 • for middelklassen: læsning OG skrivning

 • for arbejderklassen: kun læsning


Indledning7
Indledning

VIDENSSAMFUNDETS udd.system

 • Den globale arbejdsdeling nødvendiggør at en stigende del af befolkningen får en højere uddannelse

 • Det stiller krav til uddannelsessystemet om at give alle de fornødne kulturelle kompetencer

 • INTEGRATION bliver et nøgleord: flere (uddannelses)fremmede skal have en uddannelse


Indledning8
Indledning

VIDENSSAMFUNDETS danskfag

 • det samfundsmæssigt nødvendige niveau for kulturel kompetence forskyder sig hele tiden: flere skal arbejde med symbolmanipulation

 • de kulturelle kompetencer bliver nøglen til uddannelse – og uddannelse bliver livslang

 • arbejdstiden bliver utrolig intensivt udnyttet, fritiden bliver stadig mere omfattende

 • skellet mellem statsborgerens kvalifikationer og forbrugerens udviskes måske noget, men kravene stiger for begge


Indledning9
Indledning

 • UDDANNELSESSYSTEMET 1: det primære system

 • Folkeskolen:

 • Kommunalt ejede institutioner, sektoren er statsligt styret via lovgivning og tilskud

 • Ungdomsuddannelserne:

 • Selvejende institutioner, sektoren er statsligt styret via lovgivning og tilskud

 • Videregående uddannelser (KVU, MVU og LVU):

 • Statsstyrede, mere eller mindre selvejende, institutioner, CVU’er med delvis lokal forankring


Indledning10
Indledning

DELSYSTEMER inden for uddannelsessystemet 1:

 • GRUNDSKOLE

 • second chance-uddannelser:

 • avu

 • fvu

 • UNGDOMSUDDANNELSER

 • erhvervsuddannelserne (eud)

 • erhvervsgymnasiale uddannelser

  • hhx

  • htx

 • almengymnasiale uddannelser

  • stx

  • (ungdoms)hf

 • second chance-uddannelser:

 • hf enkeltfag (VUC)


Indledning11
Indledning

 • DELSYSTEMER i uddannelsessystemet 2:

 • videregående uddannelser:

  • mellemlange:

   • pædagoguddannelsen (CVU)

   • læreruddannelsen (CVU)

   • second chance: meritlæreruddannelsen

  • lange:

   • universitetsuddannelserne

   • second chance: Åbent universitet


Indledning12
Indledning

UDDANNELSESSYSTEMET - set fra neden:

Hvordan oplever den enkelte lærer og elev:

 • et nationalt niveau:

 • læreren: ikke-eksisterende som andet end: konferencer, styredokumenter (love, bekendtgørelser, læreplaner), tilsyn (fagkonsulenter), evt. efteruddannelse; eleven: ved skoleskift

 • et regionalt niveau:

 • læreren: reelt som efteruddannelsesniveau: amtskurser, amtskonsulenter, men ellers ikke; eleven: som valgmuligheder

 • et lokalt niveau:

 • læreren: som det regionale niveau; eleven: i bedste fald som kulturinstitution


Indledning13
Indledning

De kinesiske æsker:

Den enkelte institution:

 • en ledelse, en årsplan, en organisatorisk, arkitektonisk og mental ramme om virksomheden; og i form af: kollegerne, elevgruppen, ’skolen’,’skolens ånd’ (fester, traditioner mm.)

  Den enkelte klasse:

 • skema, klasseværelse, ’dårlige klasser og gode klasser’, ’kliker eller klassen som helhed’, ind i klassen, ud af klassen, differentiering

  Den enkelte lærer

 • skema og kompetencer, arbejdsforhold, særlige ønsker, ’de unge’ vs. ’de gamle’, ’de nye’ vs. ’de gamle’; fagfolkene vs. pædagogerne (faggruppen/fagteamet?), trinspecialer (årgangsteam?), køn  

  Den enkelte elev

 • køn, social baggrund, etnisk tilhørsforhold, kompetencer, svagheder og styrker, modenhed


Indledning14
Indledning

Hvad er karakteristisk for (dem der kommer på) htx?

 • ikke alle skolens fag passede lige godt (specialisering)

 • relativ sikkerhed mht. akademisk niveau (i matematik) og en fremtid inden for teknik eller tekniske aspekter af andet arbejde

 • faget dansk var ikke særlig tiltrækkende?

  • danskfagets særlige ansvar

  • danskfaget ses som et føle- og synes-fag?

  • kønsproblematikken
ad