INNER GAME PRODEJE PO TELEFONU - PowerPoint PPT Presentation

illana-waller
inner game prodeje po telefonu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INNER GAME PRODEJE PO TELEFONU PowerPoint Presentation
Download Presentation
INNER GAME PRODEJE PO TELEFONU

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
INNER GAME PRODEJE PO TELEFONU
123 Views
Download Presentation

INNER GAME PRODEJE PO TELEFONU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INNER GAME PRODEJE PO TELEFONU Lucie Navrátilová  Lucie Klouparová

  2. SROVNÁNÍ PRODEJCŮ Norika Petr Měsíční cíl: 6 0 10 ČÍM JE TO ZPŮSOBENÉ?

  3. 3ROVINY LIDSKÉHO JEDNÁNÍ + AKTIVIZACE X BLOKACE myslím jsem cítím

  4. KDE JE POTŘEBA SOULAD

  5. PROMOTÉR A SABOTÉR VÝKONU AKTIVIZACE znalostí a dovedností BLOKACE znalostí a dovedností

  6. JAK S TÍM PRACOVAT Na dané úrovni Skupinově nebo individuálně Co je to za chybu? Na jaké úrovni se nachází?

  7. DĚKUJEME ZA POZORNOST