slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het probleem: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het probleem:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Het probleem: - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Roundtable 8 Teach as you preach: t raining in toepassen van het 4C-ID model volgens het model Symposium 4C-ID IV, 14 april 2011, Utrecht Studiecentrum Open Universiteit Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC. Het probleem:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het probleem:' - idola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Roundtable 8Teach as you preach: training in toepassen van het 4C-ID model volgens het modelSymposium 4C-ID IV, 14 april 2011, Utrecht Studiecentrum Open UniversiteitDr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC

slide2

Het probleem:

Het kwartjevaltniettijdens de training in het 4C-ID model

 • waarneminguitgesprekkennaimplementatievan nieuwontwerp
 • blijktnietuiteigenonderzoek (118 proefpersonen, 2001-2003)

Watzoueraan de hand kunnenzijn?

 • samen met u analyserenwaterspeelt
 • wat de oorzakenzijn
 • vinden van verbetering van training in 4C-ID model
slide3

Vermoedens:

wennenaanterminologie, concepten, denkwijzen

tekorteoefentijd

teweinigvariatie in leertakentijdensaanleren model

teweinig transfer naareigenontwerpprobleem

teoplossingsgerichte training, teweinigprobleemanalyse

eindproduct model is blauwdruk, verwachting is implementatie

tijdensontwerpfase ‘ziet’ men geenklip en klaareindresultaat

ontwerpproces op instellingnietgoedgeregisseerd

teweinigtijdingeplandvoormakenontwerp

rol docent verandert van overdragernaar coach

curriculum ontwerpen is een INNOVATIEPROCES

…………………………

…………………………

slide4

Aanpak roundtable:

Met aantalvragenoorzakenopsporen

In 5 blokjes, min of meervolgens ADDIE model

 • Het ontwerpprobleem
 • Hoe kom je in de eigensituatie tot aanpak van eenontwerp?
 • Is ditontwerp in je eigensituatieimplementeerbaar?
 • Is met het ontwerp je ontwerpprobleemopgelost?
 • Conclusiesvoorverbeterdetrainingsopzet
slide5

Aanpak roundtable:

Met aantalvragenoorzakenopsporen

In 5 blokjes, min of meervolgens ADDIE model

 • Het ontwerpprobleem
 • Hoe kom je in de eigensituatie tot aanpak van eenontwerp?
 • Is ditontwerp in je eigensituatieimplementeerbaar?
 • Is met het ontwerp je ontwerpprobleemopgelost?
 • Conclusiesvoorverbeterdetrainingsopzet

ADDIE:

Analysis

Design

Development

Implementation

Evaluation

slide6

Aanpak roundtable:

Met aantalvragenoorzakenopsporen

In 5 blokjes, min of meervolgens ADDIE model

 • Het ontwerpprobleem A
 • Hoe kom je in de eigensituatie tot aanpak van eenontwerp? D
 • Is ditontwerp in je eigensituatieimplementeerbaar? D+I
 • Is met het ontwerp je ontwerpprobleemopgelost? E
 • Conclusiesvoorverbeterdetrainingsopzet

ADDIE:

Analysis

Design

Development

Implementation

Evaluation

4CID

slide7

1 Het ontwerpprobleem

 • Met aantalvragenoorzakenopsporen
 • Diagnose (iedereendoetmee)

Freq laag Freq hoog

Mate van helderheidontwerpprobleemx1 x2

Geschiktheid model voor type probleemx1 x2

Mate van organisatieontwerpteamx1 x2

Mate van beheersing van 4C-ID model x1 x2

……………………………………………….

slide8

1 Het ontwerpprobleem

 • Met aantalvragenoorzakenopsporen
 • Diagnose (iedereendoetmee)

Freq laag Freq hoog

Mate van helderheidontwerpprobleemx1 x2

Geschiktheid model voor type probleemx1 x2

Mate van organisatieontwerpteamx1 x2

Mate van beheersing van 4C-ID model x1 x2

……………………………………………….

 • Conclusie
 • Verbeterpuntenvoor de training?
slide9

2 Het ontwerp

 • Met aantalvragenoorzakenopsporen
 • Diagnose (iedereendoetmee)

Freq laag Freq hoog

Mate van correct toepassen model x1 x2

Mate van duidelijkheidheletaakx1 x2

Mate van regieontwerpprocesx1 x2

Mate waarinontwerpprobleemopgelostx1 x2

……………………………………………….

slide10

2 Het ontwerp

 • Met aantalvragenoorzakenopsporen
 • Diagnose (iedereendoetmee)

Freq laag Freq hoog

Mate van correct toepassen model x1 x2

Mate van duidelijkheidheletaakx1 x2

Mate van regieontwerpprocesx1 x2

Mate waarinontwerpprobleemopgelostx1 x2

……………………………………………….

 • Conclusie
 • Verbeterpuntenvoor de training?
slide11

3 ontwerp implementeerbaar?

 • Met aantalvragenoorzakenopsporen
 • Diagnose (iedereendoetmee)

Freq laag Freq hoog

Mate van correct toepassen model x1 x2

Mate van duidelijkheidheletaakx1 x2

Mate van regieontwerpprocesx1 x2

Mate waarinontwerpprobleemopgelostx1 x2

……………………………………………….

slide12

3 ontwerp implementeerbaar?

 • Met aantalvragenoorzakenopsporen
 • Diagnose (iedereendoetmee)

Freq laag Freq hoog

Mate van correct toepassen model x1 x2

Mate van duidelijkheidheletaakx1 x2

Mate van regieontwerpprocesx1 x2

Mate waarinontwerpprobleemopgelostx1 x2

……………………………………………….

 • Conclusie
 • Verbeterpuntenvoor de training?
slide13

4 evalueren ontwerp

 • Met aantalvragenoorzakenopsporen
 • Diagnose (iedereendoetmee)

Freq laag Freq hoog

Mate waarinontwerpprobleemopgelostx1 x2

Mate waarin model ontwerpinstrumenteertx1 x2

Mate van beheersing model door team x1 x2

Mate prestatieniveauleertakenx1 x2

……………………………………………….

slide14

4 evalueren ontwerp

 • Met aantalvragenoorzakenopsporen
 • Diagnose (iedereendoetmee)

Freq laag Freq hoog

Mate waarinontwerpprobleemopgelostx1 x2

Mate waarin model ontwerpinstrumenteertx1 x2

Mate van beheersing model door team x1 x2

Mate prestatieniveauleertakenx1 x2

……………………………………………….

 • Conclusie
 • Verbeterpuntenvoor de training?
slide15

5 samenvatting verbeterpunten training 4C-ID

 • meer aandacht voor het ontwerpprobleem
 • aandacht voor beoordelen geschiktheid model voor probleem
 • meer aandacht voor de hele taak en de manier waarop de hele taak theorie en praktijk met elkaar verbindt
 • voor de doelgroep ‘gekniptere’ voorbeelden (boek: Innovatief…)
 • trainen in ‘fasen’: oefenen met eenvoudige problemen, transfer naar eigen probleem, begeleiding tijdens ‘echte ontwerp’ door feedback op correcte toepassing van het model
 • ……………………………………………….
 • ……………………………………………….
 • ……………………………………………….
 • ……………………………………………….
slide16

5 vooruitblik nieuwe cursus

In juli beschikbaar: gereviseerde versie cursus ‘Ontwerpen van onderwijs en opleidingen’ masteropleiding Onderwijswetenschappen Open Universiteit.

Cursusinhoud:

1 advance organiser: soort leerproblemen dat je op kunt lossen met het ontwerpmodel

2 kennismaking met het model: wat is het, hoe zit het in elkaar, hoe werkt het?

3 analyse van ontwerpproblemen

4 maken van een (eigen) ontwerp

5 evalueren of ontwerpprobleem is opgelost en of ontwerp implementeerbaar zal zijn.

slide17

Dank voor uw deelname !www.ou.nl/4cidhttp://portal.ou.nl/web/topic-4cid/overzicht

bert.hoogveld@ou.nl