agenda projekt m tted ja kokkuv tted
Download
Skip this Video
Download Presentation
AGENDA projekt: mõtted ja kokkuvõtted

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

AGENDA projekt: mõtted ja kokkuvõtted - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

AGENDA projekt: mõtted ja kokkuvõtted. Lõpukonverents 26.juunil 2014 Tallinnas Hille Hinsberg, Praxis. Kust see pihta hakkas?. Probleem: 2010.a astal oli 24-65 aastaste hulgas 32\% madala haridustaseme ja ilma erialase hariduseta inimesi. Probleem jätkub, aga number veidi väheneb:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AGENDA projekt: mõtted ja kokkuvõtted' - dolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda projekt m tted ja kokkuv tted

AGENDA projekt: mõtted ja kokkuvõtted

Lõpukonverents 26.juunil 2014 Tallinnas

Hille Hinsberg, Praxis

kust see pihta hakkas
Kust see pihta hakkas?
 • Probleem:2010.aastal oli24-65 aastaste hulgas 32% madala haridustaseme ja ilma erialase hariduseta inimesi.

Probleem jätkub, aga number veidi väheneb:

2013.a. oli 29,6% ilma erialase hariduseta

(24 – 65aastased inimesed, keda on kokku ligi 210 000)

 • Riigi eesmärk: aastaks 2020

selle sihtgrupi osakaal mitte rohkem kui 25%

kes nad on nb me ei tea kui palju on selliseid inimesi igas maakonnas
Kes nad on?NB! Me ei tea, kui palju on selliseid inimesi igas maakonnas!

- Haridustee katkestajad (põhikooli katkestanud), vanus üle 17 eluaasta

- Pikaajaline töötus, ei ole enam Töötukassas arvel

- Noored emad (18 – 30 aasta vanuses)

- Perekondlik taust, hariduse mitteväärtustamine (hoolimatus, oskamatus, harimatus)

- Keskealised 50+ (töötavad inimesed)

- Hariduslike erivajadustega inimesed

- Sõltuvusprobleemidega inimesed (hasartmängud, kasiino, alkohol, narkootikumid, arvuti)

- Muukeelsed (eesti keelt mittekõnelevad inimesed), uusimmigrandid

- Väljaspool Eestit töötanud ja tagasipöördunud (pettunud)

agenda mida taheti saavutada
AGENDA: mida taheti saavutada?
 • Üldine teadlikkus elukestvast õppest ja täiskasvanuharidusest on avardunud
 • Koostöö erinevate täiskasvanuhariduse osapoolte vahel on paranenud
 • Madala haridustaseme (ilma keskhariduseta) ja ilma erialase hariduseta täiskasvanute õppimise juurde tagasipöördumise võimalikud toetussüsteemi mudel(id) kirjeldatud.
peamised tegevussuunad
Peamised tegevussuunad
 • Erinevate gruppide, ka otse potentsiaalsete õppijate teavitamine ja motiveerimine
 • Täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöö toetamine

Andrase roll oli vahendaja, osapoolte kokkutooja,

riigi eesmärkide saavutamisse panustaja

peamised tulemused
Peamised tulemused
 • täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte osalemine aruteludes (seminaridel üle 200 inimese), juhtgrupp eri asutuste esindajatest: pilt sai selgemaks
 • heade praktikate jagamine, üksteise kogemustest õppimine ka rahvusvaheliselt (80 inimest konverentsil): teadmised said jagatud
 • Võimalikud koostöömudelid välja pakutud
 • Kaasatud oli 6 maakonda: Jõgevamaa, Ida-Virumaa, Läänemaa, Põlvamaa, Saaremaa, Valgamaa ning 4 omavalitsust: Valga linn, Narva linn, Lääne-Nigula vald, Kaarma vald.
teavitus
Teavitus
 • Õpibuss - osales 500 inimest
 • Personaalne nõustamine -170 inimest
 • Venekeelne raadio – 10 saadet „Ainult täiskasvanutele” + lood ja intervjuud (~20 000 kuulajat saate ajal)
 • Teema kajastamine ja edulood kohalikes ja maakonna lehtedes (25 kohalikus + 6 maakonna lehes)
 • Voldikut „õige aeg on õppida” levitatud: 1500 eesti keeles, 500 vene keeles
 • Käivitub reklaam õppijate värbamiseks täiskasvanute gümnaasiumitesse
kuidas edasi eeldused
Kuidas edasi? Eeldused:
 • Teavitamine: „vajalik on oskus sihtgruppi kirjeldada ja üles leida ja seejuures mitte solvata“ (tsitaat: Aino Haller, HTM)
 • Mudeli kokku leppimine: õppe toetamine on ühine asi (kool, KOV, tööandja, Töötukassa…).
 • Piloot- koostööprojektid mudelite läbiproovimiseks
 • Lisaks senisele 6le kaasatakse veel 9 maakonda, seega kogu Eesti saab kaetud
 • Tööandjate kaasamine, selgitustöö ja kokkulepped

Järgmises projektis vaja leida lahendusi

 • Kuidas toetada nende inimeste (vedajate ja võrgustiku) tegevust, kelle kaudu jõuda sihtrühmani?
ad