slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Érzelem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Érzelem

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Érzelem - PowerPoint PPT Presentation

idola-knowles
234 Views
Download Presentation

Érzelem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Érzelem

  2. Alapérzelmek – melyik melyik? Öröm Bánat Düh Meglepődés Félelem Undor

  3. Érzet és érzelem Észlelés Fizikaiérzet: fizikaikörnyezetünk Érzelem: másokkalvalókapcsolatok Alkalmazkodás

  4. Jól lét Fizikaifájdalomhiánya : egészségesszervezetbenjóllét Boldogságazalapérzésünk, amibenelégedettekvagyunk

  5. Érzelmek megkülönböztetése Mitérzünk? Mittapasztal a testünk? Mitörténik a testemben? Hogy van a belsőm? Mitörténik a bőrömfelszínén?

  6. Érzelem kerék Mire van szükségünkha Haragszunk? Szomorúakvagyunk? Félünk? Hogyelégedettekésnyugodtaklegyünk?