slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krachtige stem van de zorgconsument PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krachtige stem van de zorgconsument

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Krachtige stem van de zorgconsument - PowerPoint PPT Presentation

ide
96 Views
Download Presentation

Krachtige stem van de zorgconsument

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Innovatie in de zorg, techniek biedt oplossingen! 21-2-2012 Krachtige stem van de zorgconsument

  2. Programma 13.00 uur Opening door Jan van Loenen, bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe 13.10 uur Toelichting op het programma door Else Nobel (dagvoorzitter) 13.15 uur Innovatie in de zorg, waarom? Anja Paap, Stichting Herrie.nu 13.30 uur 1ste ronde carrousel 14.10 uur 2de ronde carrousel 14.50 uur Pauze 15.10 uur 3de ronde carrousel 15.50 uur 4de ronde carrousel 16.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

  3. Bedankt voor uw deelname www.zorgbelang-drenthe.nl Krachtige stem van de zorgconsument