slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Deň v práci so svojim otcom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Deň v práci so svojim otcom

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Deň v práci so svojim otcom - PowerPoint PPT Presentation

ide
95 Views
Download Presentation

Deň v práci so svojim otcom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Deň v práci so svojim otcom Popis práce: otec vykonáva kontrolu hasiacich prístrojov, a Alexandra mu bude dnes asistovať.

 2. Príprava tesnenia pre prúdnicu do hasiaceho prístroja.

 3. Tesnenie nasadíme do ventilu prúdnice.

 4. Prúdnicu s hadicou nasadíme na ventil hasiacého prístroja.

 5. Hadicu naskrutkujeme na ventil.

 6. Pripravíme si kľúč na dotiahnutie matice.

 7. Nasadíme kľúč.

 8. Poriadne dotiahneme.

 9. Kontrola práškového hasiaceho prístroja, pripravíme si kladivo s gumeným koncom.

 10. Poklepeme po spodnej časti hasiaceho prístroja, tak aby sa hasivo presypalo.

 11. Hasiaci prístroj odvážime.

 12. Pripravíme si štítok o vykonaní kontroly.

 13. Takto vyzerá nalepený štítok o vykonaní kontrolly hasiaceho prístroja.

 14. Pripravíme si tlačivo.

 15. Napíšeme tip a výrobné číslo hasiaceho prístroja.

 16. Takto vyzerá hotový protokol o kontrole hasiaceho prístroja.