Kult rne rozdiely kult rny ok
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

Kultúrne rozdiely, kultúrny šok. Orientation Meeting Strečno 2. 2. 2008. ... ALEBO Čo by každý výmenný študent mal vedieť pred svojím výmenným pobytom o kultúre. Najlepšou prípravou je porozumenie kultúry a kultúrnych rozdielov. Čo je kultúra ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - erna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kult rne rozdiely kult rny ok

Kultúrne rozdiely,kultúrny šok

Orientation Meeting

Strečno

2. 2. 2008


Alebo o by ka d v menn tudent mal vedie pred svoj m v menn m pobytom o kult re

... ALEBO

Čo by každý výmenný študent mal vedieť pred svojím výmenným pobytom o kultúre


Najlep ou pr pravou je porozumenie kult ry a kult rnych rozdielov
Najlepšou prípravou je porozumenie kultúry a kultúrnych rozdielov


O je kult ra
Čo je kultúra?

 • naučené správanie, neprenáša sa dedične ani geneticky

 • nadobudnutá znalosť, pomocou ktorej skupiny ľudí

  • interpretujú okolitý svet

  • určujú svoje správanie

  • posudzujú správanie ostatných


O je kult ra1
Čo je kultúra?

 • všetko, čo nie je dané prírodou

  • Strom – daný prírodou

  • Stolička – vynález a prejav kultúry

  • Stavby, architektúra


Komunik cia
Komunikácia

 • Komunikácia, najmä jazyk, je základom kultúry. Jazyk označuje, vytvára, udržiava a mení kultúru.


Jazyk
Jazyk

 • Jazyk ale nie je len spôsob prenosu kultúry

 • Jazyk je aj istým prostriedkom, ktorým je kultúra vytváraná


O je kult ra2
Čo je kultúra?

 • Integrovaný systém naučených spôsobov správania, ktorý je charakteristický pre akúkoľvek spoločnosť alebo skupinu ľudí

 • Vzťahuje sa na celkový spôsob života, vrátane ako ľudia myslia, cítia, ako sa správajú


Metaforicky kult ra s okuliare cez ktor sa pozer me na svet
Metaforicky, kultúra sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet


Predstavte si tieto kult rne okuliare ako schopnos vidie svet f a r e b n alebo bezfarebn
Predstavte si tieto „kultúrne okuliare“ ako schopnosť vidieť svet farebný alebo bezfarebný


Predstavte si e farboslepos neschopnos rozl i farby teraz predstavuje slepos rozl i kult ry
Predstavte si, že farbosleposť(neschopnosť rozlíšiť farby) teraz predstavujesleposť rozlíšiť kultúry


Etnocentrizmus
Etnocentrizmus

 • Všeobecná tendencia akejkoľvek kultúry posudzovať svoje hodnoty a spôsoby za normálne a správne

 • Stredozemné more

 • Čína – „Stredozem“

 • Ekvádor – pamiatka pri rovníku pomenovaná ako Stred Zeme


Etnorelativizmus
Etnorelativizmus

 • Nadobudnutá schopnosť posudzovať mnohé hodnoty, názory a spôsoby správania za súčasť danej kultúry, nie za univerzálne


Kult rne rozdiely kult rny ok

Rozvoj interkulturálnej senzitivity

Skúsenosť rozdielu

AkceptáciaAdaptácia Integrácia

Zamietanie Obrana Minimalizácia

Etnocentrické fázy

Etnorelativistické fázyObrana
Obrana

 • Rozoznávanie kultúrnych skutočností ako odlišných, ale

 • Označovanie ich za nesprávne, čudné

 • Nadraďovanie vlastnej kultúry nad cudziu kultúru


Kult rne rozdiely kult rny ok

 • Naša vlastná kultúra alebo sub-kultúra sa na nás naviaže prirodzene a podvedome

 • Napr. či píšeme pravou alebo ľavou rukou

  • Zvyčajne nerozmýšľame o tom, ktorou rukou budeme písať, či ľavou alebo pravou

 • Zmena uhla pohľadu na kultúru môže byť tak ťažká ako zmena ruky, ktorou píšeme

 • Obe sú možné, ale ani jedno nie je ľahké


Rozdiely medzi kult rami
Rozdiely medzi kultúrami

 • Jednoducho rozoznateľné rozdiely

  • Jazyk

  • Jedlo

  • Obliekanie

 • Skryté hlbšie rozdiely

  • Hodnoty

  • Myslenie


Kult rne rozdiely kult rny ok

Kultúrny ľadovec

Vedomé správanie

1/8 nad povrchom

Podvedomé správanie, názory a hodnoty

7/8 pod povrchom


Kult rne rozdiely kult rny ok

Individualizmus Skupinová orientácia

Formálnosť Neformálnosť

Minulosť Budúcnosť

Priamosť Nepriamosť

Zmena Stálosť


Kult rne rozdiely kult rny ok

Zmena Stálosť


Kult rne rozdiely kult rny ok

IndividualizmusSkupinová orientácia


Kult rne rozdiely kult rny ok

Individual discman, iPod)izmus

Západné kultúry

Zmena Stálosť

Východné kultúry

Skupinová orientácia


Kult rny ok
Kultúrny šok discman, iPod)

 • Silný pocit dezorientácie a nepohodlia spojený s dlhým cestovaním alebo životom v cudzej kultúre výrazne odlišnej od vlastnej


F zy kult rneho oku
Fázy kultúrneho šoku discman, iPod)

 • Počiatočné nadšenie

 • Otrávenosť novou kultúrou

 • .

 • .


Kult rne rozdiely kult rny ok

discman, iPod)Niektorí cestovatelia chcú ísť na cudzie miesta, ale nakoniec sú sklamaní, keď sa tie miesta ukážu ako naozaj cudzie.“Kanadská autorka Margaret Atwood


F zy kult rneho oku1
Fázy kultúrneho šoku discman, iPod)

 • Počiatočné nadšenie

 • Otrávenosť novou kultúrou

 • Postupná adaptácia

 • Bikulturalizmus


Kult rne rozdiely kult rny ok

Cyklus kultúrneho šoku discman, iPod)

Mesiace

Pred odchodom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Návrat...

Normálna úroveň pocitov

Podľa modelu od: Robert Kohls


Obr ten kult rny ok
Obrátený kultúrny šok discman, iPod)

 • Počiatočné nadšenie (niekedy veľmi krátke alebo žiadne)

 • Otrávenosť vlastnou kultúrou (niekedy dosť zdĺhavé)

 • Postupná adaptácia

 • Skutočný bikulturalizmus


Kult rne rozdiely kult rny ok

Kultúrny šok a obrátený kultúrny šok nie sú len nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.Sú nutnými súčasťami každého kvalitného výmenného pobytu.


Pr stup va ej rodiny
Prístup vašej rodiny nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.

 • Ak vaši rodičia alebo starí rodičia nežili dlhšie obdobie v odlišnej kultúre, nebudú vedieť porozumieť ako sa cítite

 • Pomoc pri problémoch spojených s kultúrnym šokom riešte s tými, ktorí to sami zažili (reboundi) alebo sú o tom informovaní (YEO)


Inbound syndrome
„Inbound Syndrome“ nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.

 • Univerzálna tendencia cudzincov, nezávisle od krajiny pôvodu, združovať sa

 • Stávajú sa istou sub-kultúrou, ktorá má spoločné to, že všetci sú cudzinci


Kult rne rozdiely kult rny ok

nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.Keď cestujete, pamätajte, že cudzia krajina nie je prispôsobená, aby ste sa vy v nej cítili dobre. Je prispôsobená, aby sa jej obyvatelia v nej cítili dobre.“Clifton Fadiman


V menn tudenti si musia uvedomi ak s ich vlastn kult rne hodnoty
Výmenní študenti si musia uvedomiť, aké sú nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.ich vlastné kultúrne hodnoty


Slovensk kult ra
Slovenská kultúra nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.


Rozdielne kult ry filmy
Rozdielne kultúry – filmy nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.???


V hody
Výhody nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.

 • osobnosť

 • bikulturalizmus

 • vzdelanie

 • výhody pri zamestnávaní


Kult rne rozdiely kult rny ok

Aby ste spoznali cestu pred sebou, spýtajte sa tých, ktorí sa vracajú.

Čínske príslovie


Kult rne rozdiely kult rny ok

Z anglického originálu preložil a upravil: ktorí sa vracajú.

Ivan Polák, rebound, Slovensko, 2007

Anglický originál:

Dennis White, Ph.D., WI, USA

Prezentovaný na: 2007 USA Canada YE Network Conference, www.yeoresources.org