slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEPREME KARŞI DAYANIKLI ÇELİK YAPI TASARIMI Yard. Doç. Dr. Güven KIYMAZ İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliğ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEPREME KARŞI DAYANIKLI ÇELİK YAPI TASARIMI Yard. Doç. Dr. Güven KIYMAZ İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliğ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

DEPREME KARŞI DAYANIKLI ÇELİK YAPI TASARIMI Yard. Doç. Dr. Güven KIYMAZ İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliğ - PowerPoint PPT Presentation


 • 633 Views
 • Uploaded on

DEPREME KARŞI DAYANIKLI ÇELİK YAPI TASARIMI Yard. Doç. Dr. Güven KIYMAZ İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Deprem ve Çelik Yapılar Malzeme olarak çelik Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri (genel) Çekme altında davranış Basınç altında davranış

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DEPREME KARŞI DAYANIKLI ÇELİK YAPI TASARIMI Yard. Doç. Dr. Güven KIYMAZ İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliğ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DEPREME KARŞI DAYANIKLI ÇELİK YAPI TASARIMIYard. Doç. Dr. Güven KIYMAZİstanbul Kültür Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

ders eri i
Deprem ve Çelik Yapılar

Malzeme olarak çelik

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri (genel)

Çekme altında davranış

Basınç altında davranış

Eğilme altında davranış

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Genel

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler

Merkezi çaprazlı taşıyıcı sistemler

Dışmerkez çaprazlı taşıyıcı sistemler

Ders İçeriği

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide3

Deprem ve Çelik Yapılar

 • Deprem etkileri altında bir yapının enerji yutması isteniyorsa yapı malzemesinin sünek davranışı gereklidir. Çeliğin, kopmadan büyük deformasyon yapabilme özelliği yani büyük bir şekil değiştirme sığası olması ve yüksek dayanımı, malzemeyi deprem bölgelerinde inşa edilecek olan yapılar için ideal bir malzeme durumuna getirmektedir.
 • Çelik, öz ağırlığının toplam yük içindeki payının küçük olması nedeniyle, hafif yapı çözümleri sağlamaktadır. Yüksek dayanımı nedeniyle de daha ekonomik kesitler kullanılabilmekte ve temele aktarılan toplam yük azalmaktadır. Dolayısıyla deprem yükleri de azalmaktadır.
 • Çelik sıkı ve sürekli denetimle üretilmekte olup, yapı elemanları ve birleşimler kontrole açıktır ve herhangi bir aksaklığı gizlemek zordur.
 • Kolay onarım ve güçlendirme olanağının bulunması, hızlı ve hava koşullarından bağımsız inşaat yapılabilmesi, deprem için önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide4

Malzeme olarak çelik

 • Çelik esas itibariyle bir demir + karbon alaşımdır. Yüksek ölçüde demir, düşük ölçüde karbon.
 • Yapısal çeliğin içerisinde demirden başka %0.16 - %0.20 arasında karbon bulunmaktadır.
 • Karbon miktarı arttıkça çeliğin dayanımı da artar. Ancak bu durumda çelik daha gevrek hale gelir.
 • Dolayısıyla hem yüksek dayanımlı hem de yeterli sünekliğe sahip çeliğin üretiminde karbon yüzdesi hassas ve önemli bir rol oynamaktadır.
 • Çelik alaşımına ayrıca fosfor, kükürt, azot, silisyum, manganez, bakır, krom, nikel gibi elemanlar ilave edilerek kaliteli çelikler elde edilir. Diğer elemanların çeliğin özelliklerine olan etkisi karbonun tekbaşına olan etkisinin bir fonksiyonu olarak “Karbon eşdeğeri”, CE ile ifade edilir.

CE=C+(Mn+Si)/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide5

P

Plastik Deformasyon

Elastik

Kopma

Ölçme

aralığı

P

Malzeme olarak çelik

Çeliğin mekanik özellikleri çekme deneyi sonucunda elde edilen gerilme – şekil değiştirme grafiği yardımıyla belirlenir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide6

Kopma

Gerilme

Akma

Şekil değiştirme

Malzeme olarak çelik

 • Deprem tasarımı için çeliğin sahip olması gereken özellikler:
 • Akma gerilmesi / Kopma gerilmesi oranı 0.85’ ten büyük olmamalı.
 • Yeterli inelastik yerdeğiştirme kapasitesine sahip olmalı (mesela çekme testinde 5cm ölçme aralığı için %20 lik bir kopma uzaması)
 • Kaynağa uygun olmalı (ana malzeme ve kaynak malzemesi birlikte uygun mekanik özelliklere sahip olacak şekilde seçilmeli)

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide7

Malzeme olarak çelik

Profiller

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide8

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Çekme

Eksenel çekmeye maruz çelik elemanlar, elemanın enkesit alanının tamamen akması esasına göre boyutlandırılır.

s

Eleman enkesitindeki boşluklar kesit alanından düşülür (net enkesit)

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide9

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Basınç

Eksenel ve/veya eksantrik basınç etkisi altındaki bir çelik profil (yapma yada hadde) yeterli narinliğe sahip ise burkulmaya maruz kalacaktır. Burkulma, basınç altındaki bir elemanın yükleme öncesi düz halden belirli bir kritik yükte düzlem dışına doğru yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Basınç altındaki çelik elemanlar için iki çeşit burkulma söz konusudur:

 • Yerel burkulma
 • Eleman burkulması

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide10

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Basınç : Yerel burkulma

Pratikte kullanılan çelik profiller ince cidarlı levhalar içermektedir. Bu levhalar basınç etkisi altında burkulma riski taşırlar. Yerel burkulma, elemanın öngörülen taşıma kapasitesine ulaşmasına engel olur.

Gerek statik gerekse tekrarlı dinamik yükler altında çelik profilleri oluşturan levhaların narinliği belirli limitler altında tutulmalıdır. Narinlik düz levhalardan oluşan profillerde levha genişliğinin kalınlığına oranı (b/t), dairesel kesitlerde çapın et kalınlığına oranı (D/t) olarak ifade edilir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide11

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Basınç : Eleman burkulması

 • Kritik burkulma yükü
 • Üretim/imalat nedenli boyut kusurları ve
 • kaynak gerilmelerinin

fonksiyonu olarak ifade edilen eleman burkulma dayanımının sağlanmasında öncelikli önem taşıyan parametre eleman narinliğidir.

Narinlik

k.L/r olarak verilir. Burada;

k: eleman burkulma boyunu mesnet koşullarına bağlı olarak kontrol eden bir parametre

L: eleman boyu

r: kullanılan profil kesitine ait atalet yarıçapıdır

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide12

Yanal burkulma

Yük

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Eğilme

 • Eğilmeye maruz çelik elemanlarda iki çeşit davranış söz konusudur.
 • Yanal ötelenmesi serbest durumda yanal burkulma
 • Yanal ötelenmesi tutulmuş durumda basit eğilme ve inelastik yerel burkulma. Deprem etkisi altında yük taşıma kapasitesi kaybı genellikle yerel burkulma nedeniyle olur.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide13

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Burkulma üzerine sonuç not.....

Görüldüğü gibi çeliğin birim ağırlığının sağladığı dayanım fazla olduğu için elemanların narinliği diğer malzemeler ile oluşturulan benzer yapı elemanlarına nazaran oldukça fazla olmaktadır. Bu yüzden “burkulma” çelik yapılarda önemli bir yapısal davranış türüdür. Özellikle deprem yükleri gibi yapıyı elastik bölge sonrasına zorlayan yüklemelerde, çelik yapı elemanlarında meydana gelebilecek “inelastik burkulma” kritiklik arz etmektedir. Dolayısıyla çelik elemanların sismik tasarımında kullanılan narinlik limitleri (b/t, D/t, k.L/r gibi) daha hassas limitlerdir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide14

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Birleşimler

 • Çelik yapı birleşim elemanları;
 • Moment aktaran rijit birleşimler
 • Moment aktarmayan basit birleşimler
 • olarak ikiye ayrılırlar.
 • Çelik yapı birleşim elemanları;
 • Yükleri (moment, kesme kuvveti ve eksenel kuvvet) elemanlar arasında sağlıklı olarak aktarabilmeli
 • Yeterli dönme kapasitesine sahip olmalıdır.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide15

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Örnek 1

Yükseltilmiş çelik depo yapısı...

Boru kesitli dört ayak, diagonal ve yatay elemanlar ile çerçeve oluşturulmuş.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide16

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Örnek 1

Deprem sonrası depo yapısı.....!?

Taşıyıcı sistemi oluşturan elemanların narinliğinin sınır narinliklerin üzerinde olması sonucu tekrarlı yük altında çöken yapı...

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide17

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Örnek 2

Tek katlı çelik yapı...

Tekrarlı yük altında yapıda diagonal kuşak elemanları elastik limitlerin üzerinde zorlanmaya maruz kalmış.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide18

Çelik yapı elemanlarında davranış çeşitleri

Örnek 3

6 katlı bir çelik binanın ilk katındaki köşe kolonun deprem sonrası yerel burkulma etkileri ile hasarı....

Bu kolon merdiven sahanlığına mesnet teşkil eden kısa kolonlardan biri olarak diğer kolonlara göre daha rijit bir davranış sergilemiş ve hasar kolon burkulmasından çok yerel burkulma şeklinde meydana gelmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide19

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Genel

 • Çeliğin deprem yükleri açısından en önemli iki özelliği:
 • Sünekliği
 • Tekrarlı inelastik yükleme altında enerji yutma kapasitesidir.

Bu özellikler taşıyıcı sistemler için de geçerlidir. Deprem yönetmeliğinde tanımlanan “deprem yükü azaltma katsayısı” Ra(T1), taşıyıcı sistemin deprem yükleri altında ne kadar enerji yutacağı ile ilgili bir parametredir. Bu katsayı sistemin sünekliğinin artması ile artar ve dolayısıyla yapıya etkiyen eşdeğer deprem yükü (Vt) azalır.

Vt = W . A(T1) / Ra(T1)

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide20

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Genel

Taşıyıcı sistemin inelastik çevrimsel davranışı

Taşıyıcı sistemlerin deprem gibi tekrarlı yüklere karşı davranışı “histerik enerji eğrisi” ile gösterilir. Deprem yükü, sisteme bir dış enerji uygular. Bu enerjinin karşılığı ise taşıyıcı sistemin tekrarlı yükleme halinde her bir tekrarda harcadığı enerjilerin toplamıdır.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide21

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Genel

 • Bina tipi çelik yapılarda deprem yükleri üç yaygın alternatif taşıyıcı sistem ile taşıtılır;
 • Moment aktaran rijit çerçeve sistemler
 • Merkezi çaprazlı taşıyıcı sistemler
 • Dışmerkez çaprazlı taşıyıcı sistemler

1

2

3

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide22

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Genel

 • Çelik taşıyıcı sistemler deprem enerjisini sistem içerisinde harcama kapasitelerine göre;
 • Süneklik düzeyi yüksek sistemler
 • Süneklik düzeyi normal sistemler olarak iki sınıfta incelenirler.

Sistem sünekliğinin yüksek yada normal olması eleman narinlikleri, kiriş dönme kapasiteleri, birleşim detayları vs. ile ilgili standartlarca belirtilen bazı kurallara göre değişmektedir.

Deprem yükü azaltma katsayısı, R (Afet Yönetmeliği)

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide23

Kolon

Kiriş

Moment aktaran birleşim

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler

Deprem dayanımı moment aktaran çerçeve sistemler ile sağlandığında, yatay yükler öncelikle kolon-kiriş birleşimleri ile taşınır. Bu birleşim noktalarında oluşacak gerilmeler oldukça fazladır. Bu nedenle birleşim hesap ve detaylandırması hassasiyetle yapılmalıdır.

Moment aktaran çerçeve sistemin çalışma prensibi çerçevenin taşıma sınır durumundan önce deprem enerjisini yutacak şekilde deformasyona uğramasıdır. Bu deformasyonların emniyetli sınırlar içinde olabilmesi özellikle birleşim bölgesindeki sünek davranışa bağlıdır. Aynı prensip betonarme çerçeve yapılar için de geçerlidir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide24

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen depremler sonrası yapılan incelemelerde kolon-kiriş birleşimlerinde meydana gelen hasarın kolonda, kaynakta yada panel bölgesinde yoğunlaştığı gözlenmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide25

Kirişler

Kaynaklı birleşim

Kolonlar

Çatlak

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler

Özellikle deprem yüklerini moment aktaran türde birleşimler ile taşıyan çerçeve sistemlerde birleşim kaynaklarının uygulanmasında özen gösterilmelidir. Kaynakta gevrek çatlamalara izin vermeyecek şekilde detaylar uygulanmalıdır.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide26

Panel bölgesi

Süreklilik levhaları

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler

Moment aktaran türde kolon-kiriş birleşimlerinde bir başka önemli bölge “panel bölgesi” dir. Panel bölgesi, birleşime giren kiriş başlıklarının hizasında üstten ve alltan sınırlı kolon gövdesidir. Bu bölge moment nedeniyle oluşan kesme kuvvetine karşı koyacak kayma mukavemetine sahip olmalıdır. Bunun için kayma bölgesi takviye levhaları ve süreklilik levhaları kullanılabilir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide27

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler

Kolon-kiriş birleşimlerinde olduğu gibi kolon taban birleşimleri de iletilen moment, kesme kuvveti ve eksenel kuvvetleri emniyetle taşıyacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Yük transferinde zayıf nokta bulunmamalıdır.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide28

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler

Moment aktaran çerçeve sistemlerde depremin binaya aktardığı enerjinin kolonlardan ziyade kirişlerde sarf edilmesi durumunda daha sünek bir çerçeve davranışı elde edilmektedir. Yeterli sönüm için kiriş enkesitlerinin yerel burkulmayı geciktirecek şekilde seçilmesi gerekir.

Yumuşak kat

Zayıf kolon – kuvvetli kiriş

Enerjinin kirişlerde sarf edildiği çerçeve

Enerjinin kolonlarda sarf edildiği çerçeve

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide29

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Moment aktaran rijit çerçeve sistemler

Moment aktaran çerçeve sistemler ile oluşturulan binalar, iç mahal ve cephelerinde herhangi bir perde yada çapraz olmaması nedeniyle mimari avantajlar sağlamaktadır. Ancak kolon-kiriş birleşimlerinde oluşan detaylar nedeniyle bu sistem diğerlerine nazaran daha pahalı bir sistemdir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide30

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Çaprazlı sistemler

 • Çaprazlı taşıyıcı sistemlerde yatay yük diagonal elemanlarda meydana gelen yüksek eksenel gerilmeler ile taşınır. Bu sistemler moment aktaran rijit çerçeve sistemlere göre iki önemli avantaja sahiptir;
 • Malzeme tasarrufu
 • Kat ötelenmelerinin daha etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide31

Diagonal merkezi

çapraz sistem

X - merkezi

çapraz sistem

Ters V merkezi

çapraz sistem

V - merkezi

çapraz sistem

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Merkezi çaprazlı sistemler

Merkezi çaprazlı sistemler, çapraz elemanların merkez çizgileri ana çerçevenin birleşim noktaları ile düzenli bir konfigürasyon içerisinde birleşerek düşey taşıyıcı sistem içinde bir tür düşey kafes sistem oluşturan sistemlerdir. Yatay deprem + rüzgar yükleri bu düşey kafes sistem ile taşınır. Şekilde sıklıkla kullanılan merkezi çapraz sistem çeşitleri verilmiştir. Diagonal elemanlar olarak I-profil, boru, kare veya diktörtgen kesitli profil, tek yada çift köşebent, U-profil kullanmak mümkündür.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide32

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Merkezi çaprazlı sistemler

 • Merkezi çaprazlı sistemler yüksek elastik yatay rijitiğe sahip yatay-yük taşıyıcı sistemlerdir. Bu sistemlerde ana iki unsur diagonal elemanlar ve bu elemanların çerçeve elemanlarına olan birleşimleridir.
 • Merkezi çapraz sistemin sünek davranış sergileyebilmesi için diagonal çapraz elemanları tekrarlı inelastik yükleme süresince dayanım ve rijitliklerini önemli ölçüde kaybetmeden büyük deformasyon yapabilmelidir.
 • Çapraz elemanının bu davranışında etkili üç önemli faktör;
 • Çapraz eleman narinliği (k.L/r) (eleman burkulması kritik)
 • Mesnet koşulları (tekrarlı inelastik yüklemede birleşimler kritik)
 • Kesit (yerel burkulma kritik)

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide33

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Merkezi çaprazlı sistemler

k.L/r=30

k.L/r=80

k.L/r=140

Çapraz eleman narinliği (k.L/r) artıyor

Eleman narinliği azaldıkça inelastik çevrimsel davranış iyileşmektedir. Yani tekrarlı yükler altında çapraz elemanın enerji yutma kapasitesi narinliğin azalması ile artmaktadır. Bu nedenle Afet yönetmeliğinde (1997) X formunda çaprazların basınç altında narinlik limiti olarak verilmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide34

Çapraz elemanı

Guse plakası

t=Guse plakası kalınlığı

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Merkezi çaprazlı sistemler

Guse plakasının düzlemi dışına yeterli süneklik sağlayacak şekilde deformasyon yapması için çapraz elemanı guse levhasının bağlandığı kiriş yada kolon kenarına minimum 2.t kadar yaklaştırılmalıdır.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide35

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Merkezi çaprazlı sistemler, Örnek

Ters V merkezi çapraz sistem.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide36

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Merkezi çaprazlı sistemler, Örnek

Guse plakasına birleşim detayı

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide37

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Merkezi çaprazlı sistemler, Örnek

Kolona birleşim detayı

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide38

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Merkezi çaprazlı sistemler, Örnek

Oluşan yumuşak katın merkezi çapraz sistem ile güçlendirilmesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide39

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Dışmerkez çaprazlı sistemler

Dışmerkez çaprazlı sistemleri merkezi çaprazlı sistemlerden ayıran en önemli fark, çapraz elemanının en az bir ucunun kirişte “link” elemanı olarak anılan bir parçayı oluşturacak şekilde bağlı olmasıdır.

İnelastik davranış bu bağlantı elemanı üzerinde sınırlandırılır. Bu özelliği sebebiyle bu eleman bir tür “sünek sismik sigorta” dır.

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide40

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Dışmerkez çaprazlı sistemler

Dışmerkez çaprazlı sistemler mükemmel bir süneklik ve enerji yutma kapasitesine sahiptirler (Ra(T1)=8 alınabilir). Aynı zamanda merkezi çaprazlı sistemlere has yatay rijitliğe çok yakın yatay rijitlik sergilerler. Şekilde yaygın olarak kullanılan dışmerkez çapraz sistem çeşitleri verilmiştir. Bunlar arasında Ters V formu kolonlarda yüksek momentlere neden olmayacak bir forma sahip olduğu için en çok tercih edilendir.

Dışmerkez diagonal

Dışmerkez Ters V sistem

Dışmerkez V sistem

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide41

Link elemanı uzunluğu, e

Kiriş gövdesi

takviye plakası

Çapraz eleman merkez çizgisi kiriş merkezi ile link elemanı içinde çakışmalıdır

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Dışmerkez çaprazlı sistemler

Tipik dışmerkez çapraz bağlantı detayı

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide42

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Dışmerkez çaprazlı sistemler

Öngörülen sünek sistem davranışı için link elemanı ve onun bağlandığı kiriş ile ilgili narinlik, deformasyon ve mukavemet kuralları esas olarak Amerikan standardlarında verilmiştir.

Tekrarlı yükleme deneylerinde link elemanının davranışı

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide43

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Dışmerkez çaprazlı sistemler, Örnek bina 1

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide44

Taşıyıcı sistem çeşitleri

Dışmerkez çaprazlı sistemler, Örnek bina 2

İstanbul Kültür Üniversitesi

slide45

Kaynaklar

 • “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” AISC 1997
 • Ductile Design of Steel Structures, Michel Bruneau, et al.
 • Ders Notları, Andrew Whittaker
 • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1997 Deprem Yönetmeliği

İstanbul Kültür Üniversitesi