Download
pokusy na zvierat ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pokusy na zvieratách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pokusy na zvieratách

Pokusy na zvieratách

296 Views Download Presentation
Download Presentation

Pokusy na zvieratách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pokusy na zvieratách Nina Kundračiková 1.D

 2. Obsah: • Pokusné metódy • HLS – najväčšie stredisko pre pokusy • SHAC – organizácia bojujúca za práva zvierat

 3. Neoddeliteľnou súčasťou v živote človeka je príroda, do ktorej patria aj zvieratá. Sú našimi miláčikmi, pomocníkmi, sú aj potravou, ale sú taktiež využívané na rôzne pokusy. Obľúbenou metódou, toho kto kedysi dávno povýšil pokusy so zvieratami na vedu (mimochodom bol to francúzsky fyziológ Claude Bernard) bolo tiež „zničiť“ niektorý z orgánov zvieraťa a pozorovať následné príznaky.René Descartes, umožnil bolestivé a kruté pokusy bez použitia anestézie.

 4. Za práva zvierat napríklad bojovali aj také osobnosti ako Voltaire, Rousseau, Nietzsche.Na Slovensku po masívnej kampani Organizácie Slobody zvierat v roku 1995 je zákaz robiť pokusy so zvieratami na základných a stredných školách. Od roku 2009 bude pre členské štáty EÚ platný zákaz uvádzania kozmetiky testovanej na zvieratách.U nás je podľa údajov z roku 2000 ročne použitých na pokusy asi 40.000 zvierat, z toho 20.000 sú myši a potkany, ostatnú časť tvoria psy, mačky, kone, dobytok a čiastočne exotické zvieratá.

 5. Vo svete je každý deň na pokusy použitých viac ako milión zvierat. V laboratóriách je prevádzaná vivisekcia (z lat. pitvanie za živa). Tieto testy sa vykonávajú kvôli "bezpečnosti" kozmetiky. Jedným z najkrutejších je Draize test prevádzaný na králikoch. Vzhľadom k tomu, že výsledné hodnoty sa líšia už aj u králikov, jasne vyplýva, že nie je možné preniesť výsledky testov na človeka.

 6. Ďalším neskutočne krutým testom je LD 50, ktorý testuje, pri akom množstve látky zahynie polovica testovaných zvierat. Tento test je celkom nezmyselný, pretože neprináša žiadne výsledky . Pri kožných testoch citlivosti zvieratám nanášajú koncentrované chemikálie na vyholenú pokožku, pri iných testoch zavádzajú znehybneným zvieratám s vyrezanými hlasivkami sondy do mozgu alebo sú pálené, zasahované elektrošokmi, sú im očkované zubné choroby.

 7. Medzi ďalšie nezmyselné experimenty na zvieratách patrí testovanie vplyvu pasívneho fajčenia na zdravie. Psy, opice, prasatá, morčatá, škrečky, kohúty a ďalšie zvieratá umierajú pri zbytočných experimentoch aj keď zdravotné riziká fajčenia sú už dostatočne známe.

 8. V praxi sa ukázalo, že mnohé lieky, ktoré sa na zvieratách testovali, sú neúčinné, ba priam až škodlivé, aj keď nebolo nájdené zviera, u ktorého by sa prejavoval podobne. • Veľká Británia je krajina kde sídli pravdepodobne najväčšie stredisko pre pokusy na zvieratách na svete, HUNTINGDON LIFE SCIENCES – Huntingdonské výskumné stredisko pre vedy o živote. Za drôtmi je aj v chvíli keď toto čítame uväznených približne 70 000 zvierat čakajúcich na smrť. Špeciálnym programom laboratória sú medzidruhové transplantácie.

 9. V spoločnosti sa hovorí, že tieto experimenty sú nehumánne, ale len málokto sa ich pokúša zastaviť. Ako sa dá proti experimentovaniu bojovať? Ako sa dá zastaviť? Zamýšľate sa nad tým, koľko zvierat kvoli kozmetike denne umrie? • Čo je SHAC ?STOP HUNTINGDON ANIMAL CRUELTY – Stop huntingdonským krutostiam na zvieratách je organizácia založená v roku 1999 z cieľom zastaviť činnosť Huntingdonského laboratória. Vďaka celonárodným a neskôr aj celoeurópskym kampaniam sa SHAC darí postupne likvidovať HLS napríklad odrádzaním akcionárov podporujúcich toto laboratórium. Stop HLS !!!

 10. Niektoré zvieratá musia byť obetované pre dobro ľudstva, ale je potrebné oddeliť zbytočné utrpenie zvierat od skutočného výskumu, ktorý nám pomôže. V priebehu experimentov sa často vyskytujú neočakávané výsledky, čo je spojené so značným utrpením zvierat. Obrovské množstvo zvierat je modifikované za účelom vytvoriť v nich choroby. Okrem spôsobovania nesčíselných deformácií a poškodení, súčasne spôsobujú zvieratám obrovské utrpenie.

 11. Ďakujem za pozornosť ! Zdroje: http://referaty.atlas.sk/ http://sloboduzvieratam.blog.cz/ http://www.slobodazvierat.sk/