samhandlingsreformen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samhandlingsreformen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samhandlingsreformen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Samhandlingsreformen - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsreformen. Eldrerådskonferanse, Honne 19. september 2012 Gunvor Øfsti, SI. Reformen i stikkord. Alle pasientgrupper, kropp og psyke Alle aldre Retningsreform fra 1.1.12, gradvis innføring Spesialisthelsetjenesten skal spisses

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samhandlingsreformen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen

Eldrerådskonferanse, Honne

19. september 2012

Gunvor Øfsti, SI

reformen i stikkord
Reformen i stikkord
 • Alle pasientgrupper, kropp og psyke
 • Alle aldre
 • Retningsreform fra 1.1.12, gradvis innføring
 • Spesialisthelsetjenesten skal spisses
 • Kommunehelsetjenesten skal styrkes
 • Sykdom skal forebygges
 • En ønsket utvikling
virkemidler
Virkemidler
 • Lover, pliktige avtaler, forskrifter
 • Økonomiske
 • Faglige retningslinjer
 • Organisatoriske (Desentralisering, LMS, kommunalt ø-hjelpstilbud)
hva betyr lovendringene i praksis
Hva betyr lovendringene i praksis?
 • Kommunene får økt ansvar: kortere reisevei for mange pasienter
 • Riktigere fordeling mellom kommune og sykehus
 • Helsepersonell skal og må bli enda flinkere til å samarbeide
 • Kommunene får penger (fra sykehusets rammer) for å oppfylle sine plikter
helsetjeneste i endring tar det aldri slutt
Helsetjeneste i endring, tar det aldri slutt?
 • Nye operasjonsmetoder, mindre plager for den som er operert
 • Nye medisiner, mindre bivirkninger
 • Over 70 år: 90 % har mer enn 1 kronisk sykdom
visjon
Visjon

Sykehuset Innlandet

skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

KVALITET – TRYGGHET - RESPEKT

brukermedvirkning
Brukermedvirkning
 • Enighet om at SI`s brukerutvalg deltok i forhandlingene
 • Brukerrepresentanter i alle samarbeidsutvalg
 • Bruker de lovpålagte råd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Brukerutvalget
tjenesteavtaler og rutiner
Tjenesteavtaler og rutiner
 • Overordnet samarbeidsavtale
 • 11 delavtaler er inngått med 49 kommuner
 • Samarbeidsrutiner (oppskrifter)
 • Mål: pasientene får et bedre tilbud
innholdet i tjenesteavtalene
Innholdet i tjenesteavtalene
 • Hvilke tiltak partene har ansvar for
 • Retningslinjer for innleggelse og utskrivning av sykehus
 • Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
 • Kunnskapsoverføring
innhold i avtalen forts
Innhold i avtalen, forts
 • Forskning
 • Samarbeid om jordmortjenesten
 • IKT-løsninger
 • Samarbeid om forebygging
 • Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede
overf ring fra sykehussektor til kommune
Overføring fra sykehussektor til kommune
 • Medfinansiering av innleggelser, enkelte diagnoser
 • Betale for utskrivingsklare som ikke kan tas imot med en gang
 • Bygge opp øyeblikkelig-hjelp-tilbud, ikke ”blå-lys”
 • I 2012: ca 65 millioner fra SI
innsats omr der
Innsats-områder
 • Utskrivningsklare pasienter
 • Betalingsplikt for kommunene
 • Øyeblikkelig hjelp/døgntilbud
 • Hvem gjør hva, kommune/SI
 • Kompetanseoverføring
 • IKT
evaluering
Evaluering
 • Avtaler og rutiner, i løpet av høsten
 • Avtaler med lenger varighet
 • Gode ”oppskrifter” for daglig samarbeid
viktig for oss
Viktig for oss
 • Forbedre rutinene for samarbeid
 • Ha innvirkning på ø-hjelpsavtalene
 • Gode rutiner for fakturering
 • At pasientene skal få best mulig overganger mellom tjenestene
 • Delta i ulikt forbedrings/utviklingsarbeid