Anyagmozgatás 2013 V előadás - PowerPoint PPT Presentation

hyatt-jensen
anyagmozgat s 2013 v el ad s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anyagmozgatás 2013 V előadás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anyagmozgatás 2013 V előadás

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Anyagmozgatás 2013 V előadás
59 Views
Download Presentation

Anyagmozgatás 2013 V előadás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Anyagmozgatás2013V előadás Csápos emelő biztonságtechnikai előírásáról Pintér Péter Mihály Email : pinter.peterm@uni-obuda.bgk.hu Szoba : A28

 2. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Az emelőgépek biztonságtechnikája kapcsán számos törvényt, rendeletet, szabványt említhetünk meg, melyek előírásokat adnak a berendezések üzembe-helyezésére, valamint üzemeltetésére vonatkozóan is, és figyelembeveendők az érintett gépek alkalmazása, használata során. - 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, - 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet - Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról • 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 3. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Az emelőgép bemutatása „Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.” Az IME 300/25 típusú csápos emelő személy- és kis haszongépjárművek emelésére szolgál, 25 kN súlyhatárig.

 4. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Egyszerű kialakítású, könnyen kezelhető univerzális berendezés. Sérült karambolos, fő- és futómű-javításra kerülő gépkocsik egyaránt emelhetők Az emelőgéppel felemelt gépjármű alváza, futóműve jól áttekinthető, könnyen szerelhető Elvégezhető a fődarabok cseréje, kerékcsere, fék- és futómű-javítási, valamint egyéb más javítási munkák, karbantartás

 5. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Az elektromos és mechanikus biztonsági berendezései biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé. Az emelő szilárd padlóburkolatú sík betonra telepített, csak szilárd padlóburkolatú sík betonra telepíthető. Az emelőt fedett műhelyben, rendeltetésének megfelelően használják, ugyanis az emelőt szabadba telepíteni, és azon mosást végezni tilos.

 6. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Az IME 300/25 technikai adatai: Teherbírás: 2500 kg Emelési magasság: 1990 mm Emelési idő: 45 sec Az emelő átbocsátóképessége: 2115 mm Emelő magassága: 2675 mm Emelő szélessége: 3000 mm Áramszükséglet: 3 x 400 /230V 50Hz Motorteljesítmény: 3 kW Egyéb jellemzők: kétoszlopos csápos emelő zárkioldó funkcióval ellátva egy pár kéttagú csápkarral bír asszimetrikus alsó átkötésű csápos emelő

 7. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Csápos emelők esetében a technikai adatok közül jellemzően az alábbiakat szokás megadni, illetve az alkalmazás tekintetében figyelembe is venni: Teherbírás Emelési magasság Áthajtás Oszlopok közötti távolság Emelési sebesség Leeresztési sebesség Legalacsonyabb magasság Emelő magassága Emelő szélessége Rövid karok Hosszú karok Áramforrás (220V vagy 380V) Teljesítmény Zajszint Üzemeltetési hőmérséklet

 8. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet IME 300/25 típusú, napi, rendszeres, rendeltetésszerű használatban levő csápos emelő

 9. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet

 10. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet • Kapcsolódó biztonságtechnikai előírások • Az IME 300-as csápos emelőt, mint veszélyes munkaeszközt üzembe helyezték, üzembe helyezését is dokumentálták. • Az új telepítési helyen felállított emelőgép üzembe helyezése előtt az emelőgép fővizsgálatát el kell végezni

 11. Az üzemeltetés elrendelésével kapcsolatban, mint megfelelőség-tanúsításra kötelezett munkaeszköz esetében az MSZH által kiadott Munkavédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány számát dokumentáltan feltüntették, az emelőgép, mint veszélyes munkaeszköz megnevezése, típusa, gyári/gyártási száma, gyártója, a telepítés helye (alkalmazás helye) feltüntetésre kerül. Rögzíteni kell a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy nevét és szakképesítését is.

 12. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Megbízást kapnak az érintett munkavállalók az emelőgép kezelésére vonatkozóan Ezen megbízás aláírásával is a munkavállalók igazolják az emelőgép kezeléséhez szükséges oktatáson való részvételt Tudomásul veszi, hogy mindenkor kötelező a vonatkozó munkavédelmi előírások maradéktalan betartása, valamint a munkahelyi vezető által kijelölt emelőgép naplóját előírás szerint vezetni (az emelőgép napló az emelőgépnél elérhető).

 13. A kapcsolódó munkavédelmi oktatásnak a 47/1999. (VIII. 4.) GM sz. rendelet szerint kell történnie: Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: • - a munkába állása előtt, • - legalább hat hónapos távollét után. Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: • - az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal, • - az emelőgép kezelőt, a más - általa korábban még nem kezelt – emelőgép-típus kezelése előtt.

 14. A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személlyel tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie : • munkahelyek, • munkaeszközök, • a technológia kockázataira, • annak elhárítására, • a vonatkozó jogszabályok betartására. Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról.

 15. Az elméleti oktatás tárgyát képezik a berendezés kezeléséhez kapcsolódó témakörök, úgy mint például: • általános balesetvédelmi előírások, • védőeszközök kiadása, használata, ellenőrzése, • a gépkocsi mozgatás szabályai, • kézi, elektromos kisgépek üzemeltetésének feltételei • autószerelési-, karosszéria-, fényezési munkák baleseti forrásai • elsősegélynyújtás.

 16. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Az oktatási naplón feltüntetve szerepelnek: • az oktatás tárgyát képező (fenti) témakörök, • az oktatás ideje, • az oktatás időtartama, • az oktatás szükségességének oka, • esetünkben az oktatás ismétlődő jellegének jelölése, • az oktatás formája (elméleti), • az oktatást végző neve, munkavédelmi szakképesítése, aláírása, • a beszámoltatás formája, • az oktatást ellenőrző neve, munkaköre, aláírása, • észrevételek, • dátum, valamint • az oktatáson résztvevők neve, és aláírása..

 17. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Üzemeltetés során időszakos vizsgálatokat kell végezni az emelőgépeken. Időszakos vizsgálat - a vonatkozó szabványok szerint - az időszakos biztonsági felülvizsgálat, a szerkezeti vizsgálat és a fővizsgálat is, amelyek elvégzéséről vagy elvégeztetéséről - eltérő megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodni. Az időszakos vizsgálatokat a tulajdonos végezteti el, és a vizsgálatoknak jegyzőkönyv által dokumentáltnak kell lenniük.

 18. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMechatronikai és Autótechnikai Intézet Az emelőgép karbantartója köteles „az emelőgép dokumentációjába (emelőgép napló, darukönyv) bejegyezni és tanúsítani : a javítás utáni vizsgálat, a karbantartás, a javítás, illetve a darun végzett bármilyen tevékenység tényét, illetőleg ha szükségesnek ítéli, akkor a további működés letiltását, vagy a működést korlátozó feltételeket.

 19. A darukönyvben szereplő, az emelőgép biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: • emelőgép megnevezése, • leltári száma, • a vizsgálatot végző megjelölése, • a vizsgálat helye, • a vizsgálatot végző neve, • a vizsgálatot ellenőrző neve, • keltezés és aláírások.

 20. A Darukönyvet a MSZ 9725 – 78 mellékletként tartalmazza, a szabvány alkalmazása kötelező, és az alábbiakat tartalmazza: • az emelőgép főbb jellemzői, úgy, mint például típus, megnevezés felülvizsgálat időköze terheléses próba időköze

 21. üzemeltetésre vonatkozó adatok és azok változása • üzemeltető, a karbantartó, a darukönyv vezetéséért • felelős személy megnevezése • a főbb javítások jelzését • a kötélcseréket • a statikus terhelés vizsgálati jegyzőkönyv

 22. Érintésvédelemnek tekinthetők azok az intézkedések, melyek a villamos berendezések meghibásodásából eredő balesetek megakadályozása érdekében születtek. • Az IME 300-as emelőgép is elektromos működtetésűnek tekinthető. • Annak érdekében, hogy egy berendezés (gép) mindig megfelelően láthassa el a feladatát, a védelem rendszeresen, az érintésvédelmi szabályokban meghatározott időközönként, az érintésvédelmi felülvizsgálaton keresztül ellenőrizni kell.

 23. Az alábbi ábrán az IME 300/25-ös emelőgép kapcsán villamos hajtása látható

 24. A csápos emelő mellett megtalálható az emelőgép dokumentációjához tartozó, kötelezően használatban levő és vezetett emelőgép napló is, melybe az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatok és üzembiztonsággal kapcsolatos események kerülnek írásban rögzítésre. • „A gépi hajtású emelőgéphez naplót kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti vizsgálatokat és az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell.”

 25. Az emelőgép kezelő „köteles figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését.” 2 Továbbá a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet értelmében az emelőgép kezelő „minden műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálnia az emelőgép biztonságát érintő berendezések hatékonyságát,

 26. a vészleállítót, amely az emelőgép üzemét lekapcsolja; • figyelmeztető, jelző berendezéseket; • minden hajtóművet és a köteleket, • láncokat; • a véghelyzet kapcsolókat; • minden mozgás fékjét;

 27. a reteszeléseket; • a teherbírás, illetőleg a kinyúlás jelzőket; • az emelőgép egyéb biztonsági berendezéseit, amelyek az emelőgép felszereléséhez tartozó eszközökkel megvizsgálhatók; • valamint a használati utasításban előírt egyéb berendezéseket és védőeszközöket. • Amennyiben hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, azt köteles felettesének jelenteni, valamint bejegyezni az emelőgép naplójába.