test s t m rler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TESTİS TÜMÖRLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TESTİS TÜMÖRLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

TESTİS TÜMÖRLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 839 Views
 • Uploaded on

TESTİS TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR Fırat Üniversitesi Üroloji AD. TGC erkek neoplazilerinin %1-1.5 ürolojik tümörlerin % 5 15-35 yaş erkeklerin en sık solid tümörü Yalnızca %1-1.5’i bilateral 100 000 de 3.5 görülür. İskandinav erkeklerde iki katı, zencilerde en az

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TESTİS TÜMÖRLERİ' - huy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
test s t m rler

TESTİS TÜMÖRLERİ

Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR

Fırat Üniversitesi Üroloji AD

slide2
TGC
  • erkek neoplazilerinin %1-1.5
  • ürolojik tümörlerin % 5
 • 15-35 yaş erkeklerin en sık solid tümörü
 • Yalnızca %1-1.5’i bilateral
 • 100 000 de 3.5 görülür. İskandinav erkeklerde iki katı, zencilerde en az
 • Hem testis tümörü hem de kriptorşidizm sağ testiste daha fazla görülür
slide3
Sınıflama

I. Germ hücreli tümörler: %95

a. Seminom % 50

1. Klasik (%85)

2. Anaplastik (%5-10)

3. Spermatositik (%5-10)

b. Embriyonel karsinom % 20

1. adult

2. juvenil

c. Teratokarsinom %10

d. Teratom %5

1. matür

2. immatür

e. Koryokarsinom %1

II. Gonadostromal Tümörler

a. Leidig %1-3

b. Setoli< %1

c. Gonadoblastoma %0.5

III. Metastatik tümörler

a. Lenfoma/lösemi

b. Prostat

c. Melanom

d. AC

slide4
Etiyoloji
 • İnmemiş testislerde risk 10 kat
   • Anormal hücre morfolojisi
   • Artmış ısı
   • Normal kanlanmanın bozulması
  • Kriptorşidizm hikayesi olan TGC li hastaların 5-10% da kanser normal olan karşı testisde gelişir
  • Orchidopexy ameliyatı kanser olasılığını azaltmaz, sadece teşhisi kolaylaştırır.
 • Travma
  • Etkisi tartışmalıdır
 • Gonadal disgenezi
  • %20-30 kanser (Gonadoblastoma)
 • Hormonlar
  • DES kullanan gebelerin çocuklarında testiküler kanser riski %2,8 – 5,3’tür
 • Atrofi (non-spesifik veya kabakulak)
  • halen spekülatiftir.
slide5
RİSK FAKTÖRLERİ

I. Epidemiyolojik

 • Kriptorşidizm
 • Klinefelter Sendromu (XXY)
 • Aile Hikayesi
 • Kontralateral Tümör
 • Testiküler İntraepiteliyal Neoplazi (TİN)
 • İnfertilite
slide6
II. Patolojik
 • Histolojik tip
 • Tümör büyüklüğü
 • Vasküler lenfatik peri-tümöral invazyon

III. Klinik (metastatik hastalık)

 • Primer lokalizasyon
 • Tümör belirleyicilerinde artış
 • Non-pulmoner visseral metastaz
semptom ve bulgular
Semptom ve Bulgular
 • Ağrısız kitle (Hidrosel ±) (5-10%)
 • 30-40% hafif belli belirsiz ağrı hissi
 • 10% metastaz bulgularıyla başvurur
 • Jinekomasti
  • 5% germ cell
  • 30-50% Sertoli/Leydig
 • 1-2% teşhiste bilateraldir
 • Sağ testiste daha sık görülür
test s kanser nde tani
TESTİS KANSERİNDE TANI :
 • Fizik muayene
 • Testis ultrasonografisi
 • CXR +/- Chest CT
  • Küçük lenf nodlarını gösterebilir <2 cm
  • MRI and PET scan, CT den üstün değil
 • Orşiektomi – patolojik inceleme
 • Tümör markırları (AFP, B-hCG, LDH)
  • Orşiektomi sonrası yükselme metastazı düşündürür
  • Ancak normale gelmesi metastaz olmadığı anlamına gelmez
 • Lenf nodlarının değerlendirilmesi

(retroperitoneal-mediastinal-supraklaviküler)

ay r c tan
Torsiyon

Epididymit

Epididimoorchit

Hidrocel

Fıtık

Ayırıcı Tanı
 • Hematom
 • Spermatocel
 • Syphilitic gumma
alpha fetoprotein
Alpha-Fetoprotein
 • Embriyogenezde yüksektir (KC ve GI trakt hastalıklarında yükselir)
 • Tek zincir
 • Yarılanma ömrü: 5-7 gün
 • pure embryonal, teratocarcinoma, yolk sac, mixed tumorlerde üretilir (NOT pure choriocarcinoma or seminoma)
 • KC bozukluklarında, viral hepatit ve ETOH da yanlış pozitiflik olur.
human chorionic gonadotrophin
Human Chorionic Gonadotrophin
 • Plasentada üretilir
 • Alpha unit (LDH,FSH,TSH) and beta unit
 • Yarılanma ömrü: 24-36 saat
 • syncytiotrophoblastic dokudan üretilir
 • Koriocarcinomaların tümü, 40-60% embryonal, 5-10% seminoma
 • hipogonadizm ve marijuana kullananlarda yanlış pozitiflik
slide12
LDH
  • Normalde düz, kardiak ve iskelet kasları, beyin ve KC de bulunur
  • İleri vere seminomalar veya markır negatif olgularda faydalıdır
  • Çok sayıda yanlış negatiflik
 • PLAP
 • GGTP
 • CD30
serum t m r markirlari
SERUM TÜMÖR MARKIRLARI :
 • %51’ inde markırlarda yükselme.
 • NSGHT’ li hastaların %50-70 ‘inde AFP 
 • NSGHT’ li hastaların %40-60 ‘ında B-hCG 
 • Seminomların %30’ unda B-hCG 
 • İlerlemiş testis tümörlerinin %80’ ninde LDH 
evreleme
EVRELEME :
 • Orşiektomi bulguları.
 • Primer tümörün histolojik bulguları.
 • Radyolojik çalışmalar.
 • Serum tümör markırları.
evreleme1
EVRELEME
 • TEDAVİNİN PLANLANMASI...
 • PROGNOZUN TAYİNİ...
 • ALTERNATİF TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN GELİŞTİRLMESİ...
or ektom
ORŞİEKTOMİ :
 • Yüksek inguinal
 • Eksternal inguinal halka seviyesinde spermatik kord izolasyonu.
 • Testisin yukarı alınması.
 • Tunika vajinalis açılmaz ve etrafa
 • yayılım olmamasına dikkat edilir
 • Testis biopsisi ???
pr mer t m r t
PRİMER TÜMÖR (T) :
 • pTx.....primer tümör değerlendirilmemiş
 • pT0....primer tümör kanıtı yok.
 • pTis...intratubular germ hücreli neoplazi.
 • pT1.....tümör testis ve epididimde sınırlı, vasküler/lenfatik invazyon yok.
 • pT2....vasküler veya lenfatik invazyon gösteren testis ve epididime sınırlı tümör yada tunika vajinalis tutulumu ile birlikte tunika albugineaya yayılım.
 • pT3....spermatik kord tutulumu.
 • pT4....skrotum tutulumu.
rejyonel lenf nodlari n
REJYONEL LENF NODLARI (N)
 • NX.....rejyonel lenf nodları değerlendirilmemiş.
 • N0......rejyonel lenf nodu metastazı yok.
 • N1......en büyüğü 2 cm çapında olan multipl lenf nodu
 • N2.....2 cm’den büyük, 5 cm’den küçük tek yada çok sayıda lenf nodu.
 • N3.....5 cm’den büyük lenf nod varlığı.
uzak metastaz m
UZAK METASTAZ (M)
 • M0.....uzak metastaz yok.
 • M1.....rejyonel olmayan lenf nodu yada akciğer tutulumu.
 • M2....akciğer dışı organ tutulumu.
ajcc kl n k evreleme s stem 1997
AJCC KLİNİK EVRELEME SİSTEMİ (1997)
 • Evre I, bölgesel lenf nodu tutulumu yok.
 • Evre IIA, lenf nodları < 2 cm.
 • Evre IIB, lenf nodları 2 ila 5 cm arasında.
 • Evre IIC, lenf nodları > 5 cm.
 • Evre III, supradiafragmatic lenf nodları, visceral tutulum, or ısrarla artmış serum markır düzeyleri.
seminoma
Seminoma
 • En sık germinal cell tumor
 • Pure seminoma asla AFP salgılamaz
 • 5-10% HCG salgılar (usually classic)
 • Teşhiste:
  • 65-75% testis de sınırlı
  • 10-15% regional retroperitoneal nodüller
  • 5-10% ileri böbrek cevresi ve organ tutulumu
slide23
Klasik seminom 82-85%

Yaş 30 lar

syncytiotrophoblasts hücre adacıkları (5-10%)

slide24
Anaplastic 5-10%
  • Klinik seyri klasik ile aynı
 • Spermatocytic 2-12%
  • Düşük metastaz potansiyeli
  • Yaşlılarda görülen tiptir (>50)
  • 6% bilateraldir (2% klasik seminomada)
evre 1 sem nomda tedav
EVRE 1 SEMİNOMDA TEDAVİ
 • EK TEDAVİSİZ %15-20 NÜKS 
 • PROFİLAKTİK RADYOTERAPİ
 • İZLEM
 • PROFİLAKTİK KEMOTERAPİ
 • RPLND
prof lakt k radyoterap 1
PROFİLAKTİK RADYOTERAPİ -1
 • Radyasyona çok duyarlı
 • Klinik evre-I lerin 20%si patolojik evre-II
 • 2500 cGy to paraaortic nodes
 • Minimal akut morbidite
 • Uzun vadede: infertilite, GI rahatsızlıklar, ikincil kanserler
 • Nüks oranı 5% (5 yıldan sonra nadir): genellikle retroperiton dışında
 • Salvage chemotherapy relapslarda etkili
 • “supradiafragmatik uygulama gerekmez
slide27
İZLEM
 • 5 yılda nüks oranı % 15-20 (infradiafragmatik)
 • İzlemde nüksedenlerin %70’i radyoterapiye uygun olurlar ve bunların da %20’si “salvage” kemoterapi gerektirirler
 • Kansere özgül sağkalım  % 98-100
 •  4 cm. tm. ve rete testis invazyonu risk faktörü
 • Sakınca: en az 5 yıl retroperiton takibi (nükslerin %20’si 4 yıl sonra  ZOR VE PAHALI)
prof lakt k kemoterap
PROFİLAKTİK KEMOTERAPİ
 • İleri evre seminomda çok etkili
 • 1-2 kür Carboplatin ile nüks oranı % 1-2
 • Deneyim ve gözlem süresi yetersiz!
rplnd
RPLND
 • RPLND ve radyoterapiyi kıyaslayan bir çalışmada, RPLND’den sonra nüks oranı daha yüksek ( % 9.5 ) bulunmuştur.
kl n k evre ii sem nom
KLİNİK EVRE II SEMİNOM
 • Klinik evre IIa ve II b de Rtx. sonrası %5-15 relaps.
 • Relapslar ilk iki yılda
 • Rtx. alanı dışında supraklavikular ve mediastinal kitleler.
 • herniorriphy veya orchidopexy hikayesi varsa ingüinal bölgeye de XRT uygulanır (sağlam testis korunur)
evre iic iii seminom
Evre IIC, III Seminom
 • Cisplatin bazlıKT (4 cycles of EP or 3 cycles of BEP)
 • 90% da CR
 • Residual retroperitoneal kitleler genellikle fibrozis çıkar
  • >3cm ise ve iyice ayrışıyorsa RPLND gereklidir
nsgct
Embryonal

En sık 25-35

AFP ve B-HCG salgılayabilir

Metastazlarda genellikle teratom bulunur (80%)

Glandlarda epitheloid hücreler veya soluk sitoplazmalı tubuller, 1+ nucleolusvedev hücreler

NSGCT
slide33
Choriocarcinoma

En sık 20-30 yaş

En kötü prognozlu testis tümörü

Hematojenik yayılım (özellikle Ac coin lezyonu)

Daima B-HCG salgılar

Central hemoraj, syncytiotrophoblastlar (eosinophilic cytoplazma) vesitotrophoblastlar (sıkı paketlenmiş, clear sitoplazm, tek çekirdek)

slide34
Yolk Sac (Infantile embryonal)

Peak yaş: infant ve çocuklar

Hematojen olarak da yayılabilir

AFB ve B-HCG salgılar

Vakuollü epitel benzeri hücreler glandüler yapıda dizilmiştir

Embryoid cisimcikler (Schiller-Duvall cisimcikleri) 1-2 haftalık sito ve sinsityo trofoblastlarla çevrelenmiş embriyoya benzer

slide35
Teratom

Peak yaş 25-35

KT ve XRT ye kötü cevap verir

Pure formu AFB veya B-HCG salgılamaz

NSGCT kemoterapisi sonucu gelişebilir

Matur formu 3 germinal tabakayıda içerebilir, immatur formu un differansiyedir

evre 1 non sem nomat z t m rlerde tedav
EVRE 1 NON-SEMİNOMATÖZ TÜMÖRLERDE TEDAVİ

EK TEDAVİSİZ %30 NÜKS 

 • SİNİR KORUYUCU RPLND
 • YAKIN GÖZLEM (SURVEİLLANCE)
 • PRİMER KEMOTERAPİ (ADJUVAN)
evre i nsgct s n r koruyucu rplnd
EVRE-I NSGCT SİNİR KORUYUCU RPLND
 • Retroperitoneal nüks nadir
 • Indiana 559 vaka da 1
 • USA intergroup 264 da 7 (20 akc.)
 • Akciğerde nüks %10-12
 • RPLND sonrası relapsların %90 ı ilk 2 yılda
evre i nsgct yakin zlem
EVRE-I NSGCT YAKIN İZLEM
 • Nükslerin çoğu ilk 6 ayda ( 6 yıla kadar)
 • %30 relaps %80 ilk yıl, %12 2. yıl
 • Relapsların %20 si retroperitonda, %10 akciğer ve mediastende
 • İlk 6 ay çok yakın takip
evre i nsgct adjuvan kemoterap
EVRE-I NSGCT ADJUVAN KEMOTERAPİ
 • Hasta sayısı az ,klinik çalışma programlarında.
 • %3 relaps
 • Geç teratom riski 3-5. yıllarda retroperitoneal BT
 • RPLND sonrası uygulanan takip şeması
evre ii nsgct ve metastat k hastalik
EVRE-II NSGCT VE METASTATİK HASTALIK
 • Cisplatin bazlı KT + CT ile %65-85 kür.
 • KT ye tam cevap %50-60, + post KT sonrası cerrahi ile %20-30 hastalıksız.
 • Klinik evre II, %23-28 p evre I
 • RPLND+2 kür KT sonrası, %6 relaps
 • RPLND+yakın izlem ; ortalama %35 relaps, pIIa <%50, pIIb >%50.
 • Pirimer KT ye bağlı tam cevap sonrası %5 relaps ve çoğu ilk 8 ayda.
slide41

Evre IIc ve III seminom ve NSGCT lerde KT sonrası %90 üzerinde küçülme varsa, pirimer tümörde teratom yoksa ve tm belirleyicileri normale dönerse yakın izlem yapılabilir.

slide42

Germinal Hücreli Tümörlerde Evreye Göre Göreceli Şifa Oranları

Başvuru Evresi Ensidansı (%) Görece şifa oranı (%)

I (testis alone) 40 100

II (extension to retroperitoneal 40 98

lymph nodes)

III (disseminated disease) 20 80

slide43

International Germ-Cell Collaborative GroupConsensus Conference criteria for good- and poor-risk testicular cancer patients treated with chemotherapy

NONSEMINOMA

Good prognosis

All of the following:

• AFP < 1,000 ng/mL, β-hCG < 5,000 IU/L, and LDH < 1.5 × upper limit of normal

• Nonmediastinal primary

• No nonpulmonary visceral metastasis

Intermediate prognosis

All of the following:

• AFP = 1,000-10,000 ng/mL, β-hCG = 5,000-50,000 IU/L, or LDH = 1.5-10 ×

normal

• Nonmediastinal primary site

• No nonpulmonary visceral metastasis

Poor prognosis

Any of the following:

• AFP > 10,000 ng/mL, β-hCG > 50,000 IU/L, or LDH > 10 × normal

• Mediastinal primary site

• Nonpulmonary visceral metastasis present

SEMINOMA

Good prognosis

• No nonpulmonary visceral metastasis

Intermediate prognosis

• Nonpulmonary visceral metastasis present

AFP = alpha-fetoprotein; hCG = human chorionic gonadotropin; LDH = lactic dehydrogenase

slide44

Organ-sparing surgery for

testicular cancer may represent a

means of preserving testicular

function in highly selected

patients. Patients with synchronous

bilateral testicular tumors or

tumors in a solitary testis may be

considered for this alternative.

The lesions must be < 20 mm,

and there must be no evidence of

metastasis. Postoperative

radiotherapy for carcinoma in situ

is necessary to prevent recurrence

(Yossepowitch O, Baniel J:

Urology 63:421-427, 2004).

slide45

TABLE 4: Chemotherapy regimens for testicular cancer Drug/combination Dose and schedule

BEP

Bleomycin 30 IU IV bolus on days 2, 9, and 16

Etoposide 100 mg/m2 IV infused over 30 minutes on days 1-5

Platinol (cisplatin) 20 mg/m2 IV infused over 15-30 minutes on days 1-5

Repeat cycle every 21 days for 3 or 4 cycles.

NOTE: Treat patients every 21 days on schedule, regardless of the granulocyte count.

Reduce etoposide dose by 20% in patients who previously received radiotherapy or had

granulocytopenia with fever/sepsis during the previous cycle. Patients receiving four cycles

of BEP should undergo pulmonary function tests at baseline and at 9 weeks.

Williams SD, Birch R, Einhorn LH, et al: N Engl J Med 316:1435–1440, 1987.

EP

Etoposide 100 mg/m2 IV infused over 30 minutes on days 1-5

Platinol (cisplatin) 20 mg/m2 IV infused over 15-30 minutes on days 1-5

Repeat cycle every 21 days for 4 cycles.

NOTE: Treat patients every 21 days on schedule, regardless of the granulocyte count.

Reduce etoposide dose by 20% in patients who previously received radiotherapy or had

granulocytopenia with fever/sepsis during the previous cycle.

de Wit R, Roberts JT, Wilkinson PM, et al: J Clin Oncol 19:1629–1640, 2001.

VeIP

Vinblastine 0.11 mg/kg/d on days 1 and 2

Ifosfamide 1.2 g/m2/d IV on days 1-5

Platinol (cisplatin) 20 mg/m2/d IV on days 1-5

Mesna 400 mg/m2 IV bolus prior to first ifosfamide dose, then

1.2 g/m2/d IV infused continuously for 5 days

Repeat cycle every 21 days for 4 cycles.

Loehrer PJ, Lauer R, Roth BJ, et al: Ann Intern Med 109:540–546, 1988.

Miller KD, Loehrer PJ, Gonin R, et al: J Clin Oncol 15:1427–1431, 1997.

VIP

VePesid (etoposide) 75 mg/m2/d IV on days 1-5

Ifosfamide 1.2 g/m2/d IV on days 1-5

Platinol (cisplatin) 20 mg/m2/d IV on days 1-5

Mesna 400 mg IV bolus prior to the first ifosfamide dose, then

1.2 g/m2/d IV infused continuously on days 1-5

Repeat cycle every 21 days for 4 cycles.

Loehrer PJ, Lauer R, Roth BJ, et al: Ann Intern Med 109:540–546, 1988.