Ohrožené druhy živočichů II. - PowerPoint PPT Presentation

huy
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohrožené druhy živočichů II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohrožené druhy živočichů II.

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Ohrožené druhy živočichů II.
207 Views
Download Presentation

Ohrožené druhy živočichů II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemEfektivní výuka pro rozvoj potenciálu žákaprojekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Ohrožené druhy živočichů II.

 2. Seznamy ohrožených druhů živočichů přináší : • Modrá kniha • Červená kniha • Černá kniha

 3. Nejohroženější obratlovci jsou : • Obojživelníci • Ptáci • Savci

 4. Ohrožený plaz na obrázku je : • Slepýš křehký • Užovka stromová • Ještěrka živorodá

 5. Jediný jedovatý had ČR je : • Užovka obojková • Korálovka pruhovaná • Zmije obecná

 6. Typický znak zmije na hřbetě : • Klikatý černý pruh • Klikatý bílý pruh • Rovný černý pruh

 7. Slepýš křehký patří mezi : • Želvy • Hady • Ještěrky

 8. Ohrožený plaz na obrázku je : • Ještěrka zelená • Užovka hladká • Ještěrka obecná

 9. Ohrožený plaz na obrázku je : • Zmije obecná • Užovka obojková • Slepýš křehký

 10. Nejohroženějším ptákem je : • Orel skalní • Vrabec obecný • Sýkora koňadra

 11. Orel patří mezi : • Pěvce • Dravce • Sovy

 12. Rozpětí křídel orla je : • Méně jak 1 metr • Více jak 2 metry • Asi 50 centimetrů

 13. Orel má výborný : • Čich • Zrak • Hmat

 14. Orel se vrhá na kořist : • Rychlostí 50 km/h • Rychlostí 100 km/h • Rychlostí 150 km/h

 15. Ohrožený pták na obrázku je : • Datel černý • Sokol stěhovavý • Puštík bělavý

 16. Ohrožený pták na obrázku je : • Tetřev hlušec • Krocan paví • Výreček malý

 17. Ohrožený pták na obrázku je : • Volavka červená • Plameňák růžový • Husa divoká

 18. Ohrožený pták na obrázku je : • Výr velký • Kulíšek nejmenší • Poštolka obecná

 19. Ohrožený pták na obrázku je : • Dudek chocholatý • Strakapoud velký • Vlaštovka obecná

 20. Ohrožený pták na obrázku je : • Čáp černý • Plameňák malý • Čáp bílý

 21. Ohrožený pták na obrázku je : • Skřivan polní • Racek chechtavý • Ledňáček říční

 22. Téma: Ohrožené druhy živočichů II. – 3. – 5. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional TurningPoint Internet www.naturfoto.cz Autor: Mgr. Eva Hocková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)