Tipu Daniel Bogdan - PowerPoint PPT Presentation

huela
tipu daniel bogdan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tipu Daniel Bogdan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tipu Daniel Bogdan

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Tipu Daniel Bogdan
152 Views
Download Presentation

Tipu Daniel Bogdan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tipu Daniel Bogdan Clasa a-10-A

  2. Pielea • Alcatuire • Pieleaconstituie un înveliş neîntrerupt care se continuă la nivelul marilor orificii (gură, nas, etc.) cu o semimucoasă şi care, în interiorul cavităţilor respective, devine o mucoasă propriu-zisă. Pielea reprezintă o suprafaţă receptorie extrem de vastă, care asigură o sensibilitate diversă, protejează corpul de leziuni mecanice şi microorganisme, participă la secretarea unor produse finale ale metabolizmului şi îndeplineşte de asemenea un important rol de termoregulaţie, execută funcţiile de respiraţie, conţine rezerve energetice, leagă mediul înconjurător cu tot organismul.

  3. Limba • Limba (lat.: Lingua, grec.: Glossa) este un organ musculos, acpoperit de mucoasă, foarte mobil, cu sensibilitate tactilă mare, aflat în cavitateabucala a animalelor şi omului. Are rol în prehensiuneaalimentelor, în masticaţie, deglutiţie. Prin faptul că este dotată cu un tip special de chemoreceptori (mugurii gustativi), este considerată "organul simţului gustativ", dar are un rol imporatant şi în olfacţie. La om şi primate are rol şi în fonatie.

  4. Nasul • protoneuronulcaiiolfactiveestereprezentat de celulelebipolare din mucoasaolfactiva. Acestea, au o dendritascurtasigroasaprevazuta la capat cu miciveziculeconstituindbutonulolfactiv care contincili. Axoniicelulelor (neuronilor) bipolarestrabat lama ciuruita a osuluietmoidsipatrund in craniu, cu traseupana la bulbul olfactiv. Aici face sinapsa cu cel de-al II-lea neuron al caiiolfactivesianumeneuroniimitrali. Axoniineuronilormitraliajung in paleocortex (pefatamediala a lobului temporal-aria olfactivagirulhipocampicsinucleulamigdalian) undeesteperceputmirosul.