aplica ii metoda backtracking n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplicaţii metoda backtracking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplicaţii metoda backtracking

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Aplicaţii metoda backtracking - PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on

Aplicaţii metoda backtracking. Exerciţii şi întrebări grilă. Întrebări grilă.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aplicaţii metoda backtracking' - hoyt-ramirez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aplica ii metoda backtracking

Aplicaţii metoda backtracking

Exerciţii şi întrebări grilă

ntreb ri gril
Întrebări grilă

1. (var1)Utilizândmetoda backtracking se genereazăînordinelexicograficăcuvintele de câtepatrulitere din mulţimeaA={a,b,c,d,e}, cuvinte care nu conţindouăvocalealăturate. Primele opt cuvinte generate sunt, înordine: abab, abac, abad, abba, abbb, abbc, abbd, abbe.

Câtedintrecuvintele generate încep cu literab şi se termină cu literae? (4p.)

a. 9 b. 15 c. 12 d. 20

2. (var2)Utilizândmetoda backtracking se genereazăînordinelexicograficăcuvintele de câtepatrulitere din mulţimeaA={a,b,c,d,e}, cuvinte care nu conţindouăvocalealăturate. Primele opt cuvinte generate sunt, înordine: abab, abac, abad, abba, abbb, abbc, abbd, abbe.

Care esteultimulcuvântgenerat? (4p.)

a. edcb b. eeee c. edde d. eded

ntreb ri gril1
Întrebări grilă

3.(var3) Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică cuvintele de câte patru litere din mulţimea A={a,b,c,d,e}, cuvinte care nu conţin două vocale alăturate. Primele opt cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb, abbc, abbd, abbe.

Care este penultimul cuvânt generat? (4p.)

a. edec b. eded c. edde d. edcb

4.(var4) Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică cuvintele de câte patru litere din mulţimea A={a,b,c,d,e}, cuvinte care nu conţin două vocale alăturate. Primele opt cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb, abbc, abbd, abbe. Care este antepenultimul cuvânt generat? (4p.)

a. edde b. eddb c. edeb d. edcb

ntreb ri gril2
Întrebări grilă

5. (var5) Folosindmodelulcombinărilor se genereazănumerelenaturale cu câtetreicifredistincte din mulţimea{1,2,3,7}, numere cu cifreleînordine strict crescătoare, obţinându-se, înordine:123, 127, 137, 237. Dacă se utilizează exact aceeaşitehnicăpentru a genera numerelenaturale cu patrucifredistincte din mulţimea{1,2,3,4,5,6,7,8}, câtedintrenumerele generate au prima cifră2 şiultimacifră7? (4p.)

a. 8 b. 3 c. 4 d. 6

6. (var6) Utilizândmetoda backtracking sunt generate numerele de 3 cifre, avândtoatecifreledistincteşi cu proprietateacăcifreleaflatepepoziţii consecutive sunt de paritatediferită. Ştiindcăprimeleşasesoluţii generate sunt, înaceastăordine, 103, 105, 107, 109, 123, 125, care este a zeceasoluţiegenerată? (4p.)

a. 145 b. 147 c. 230 d. 149

ntreb ri gril3
Întrebări grilă

7. (var8) Utilizândmetoda backtracking sunt generate numerele de 3 cifre care au cifreleînordinecrescătoare, iarcifreleaflatepepoziţii consecutive sunt de paritatediferită. Ştiindcăprimelecincisoluţii generate sunt, înaceastăordine, 123, 125, 127, 129, 145, care estecel de al 8-lea numărgenerat? (4p.)

a. 169 b. 149 c. 167 d. 147

8. (var11) Un algoritm de tip backtracking generează, înordinelexicografică, toateşirurile de 5 cifre0 şi1 cu proprietateacă nu existămaimult de douăcifre0 pepoziţii consecutive. Primele7 soluţii generate sunt: 00100, 00101, 00110, 00111, 01001, 01010, 01011. Care este a 8-a soluţiegenerată de acestalgoritm? (4p.)

a. 01110 b. 01100 c. 01011 d. 01101

g si i r spunsul
Găsiţi răspunsul

9. (var7) Folosindtehnicabactracking un elev a scris un program care genereazătoatenumerele de câten cifre (0<n≤9), cifrelefiindînordine strict crescătoare. Dacăn esteegal cu 5, câtenumerevor fi generate de program? (6p.)

10. (var9) Utilizândmetoda backtracking, sunt generate toatenumerele de 3 cifre, astfelîncâtcifrelesuntînordinecrescătoare, iarcifreleaflatepepoziţii consecutive sunt de paritatediferită. Ştiindcăprimeletreisoluţii generate sunt, înaceastăordine, 123, 125, 127, câtedintretoatenumerele generate au sumacifreloregală cu 6? (6p.)

g si i r spunsul1
Găsiţi răspunsul

11. (var10) Folosindtehnica backtracking, un elev a scris un program care genereazătoatenumerele de câten cifre (1≤n≤9), cifrelefiindînordine strict crescătoare. Dacăn esteegal cu 5, câtedintrenumerelegenerate au prima cifră4? (6p.)

12. (var12) Pentru a scrievaloarea10 casumă de numere prime se foloseştemetoda backtracking şi se generează, înaceastăordine, sumeledistincte: 2+2+2+2+2, 2+2+3+3, 2+3+5, 3+7, 5+5. Folosind exact aceeaşimetodă, se scrievaloarea9 casumă de numere prime. Care suntprimeletreisoluţii, înordineagenerăriilor? (6p.)

g si i r spunsul2
Găsiţi răspunsul

13. (var13) Treibăieţi, Alin, BogdanşiCiprian, şitrei fete, Delia, Elena şiFelicia, trebuiesăformeze o echipă de 3 copii, care săparticipe la un concurs. Echipatrebuiesă fie mixtă (adicăsăconţinăcelpuţin o fatăşicelpuţin un băiat). Ordineacopiilorînechipăesteimportantădeoareceaceastava fi ordinea de intrare a copiilorîn concurs (de exempluechipaAlin, Bogdan, Delia estediferită de echipaBogdan, Alin, Delia). Câteechipe se pot forma, astfelîncât din elesăfacă parte simultanAlinşiBogdan? (6p.)

14. (var16) Un algoritmgenereazăînordinecrescătoaretoatenumerele de n cifre, folosinddoarcifrele3, 5 şi7. Dacăpentrun=5, primele5 soluţii generate sunt33333, 33335, 33337, 33353, 33355, precizaţi care suntultimele3 soluţii generate, înordineagenerării. (6p.)