slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAPE UMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAPE UMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

MAPE UMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 4436 Views
 • Uploaded on

MAPE UMA. MAPE ZNANJA. MAPE UČENJA. M ind Mapping. M ind - pamet, um; M apping - i zrada karata, mapa. Autori koriste različite termine: način, metoda, veština, tehnika, sredstvo, strategija, sistem i sl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MAPE UMA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

MAPE ZNANJA

MAPE UČENJA

Mind Mapping

Mind-pamet, um;

Mapping-izrada karata, mapa

slide3

Autori koriste različite termine: način, metoda, veština, tehnika, sredstvo, strategija, sistem i sl.

 • Prema navodima Stanojlovića (2010) najzastupljeniji elementi opisne definicije ovog pojma mogu se svesti pod sledeće:
 • Metod (veština) efikasnijeg učenja i rešavanja problema višestepenim povezivanjem glavnih i sporednih ideja;
 • Put ka boljem razmišljanju i uspešnijem učenju;
 • Veština (tehnika) bolje organizacije i razjašnjavanja teksta;
 • Sistem (tehnika) za organizaciju vlastitih misli u ključne reči i slikovne misli
 • Isti autor pominje da su u našem govornom području mape uma najbliže značenjima:
 • „pojmovne mape“,
 • „asocijativni dijagrami“ ili
 • „kognitivne mape“.
slide4

Mapeumasu set intelektualnih “alatki” uzpomoćkojih se mnogoinformacijamožestavitinasamojedan list papira.

slide5

NAŠ MOZAK VOLI DA PAMTI KLJUČNE IDEJE I REČI

Logička hemisfera

Kreativna hemisfera

analizom,

brojevima,

linearnošću,

rečima,

logikom

listama

sintezu,

prostorno poimanje,

voli boje,

ritam,

Imaginaciju

dnevno sanjarenje

Mape uma uključuju elemente koji drže pažnju i levoj i desnoj hemisferi mozga,

i uz pomoć puno boja, slika, asocijacija, vrlo brzo pamtimo informacije.

slide6

NASTANAK

MAPA UMA

 • britanski naučnik Toni Buzan
 • psihologiju 1964. godine
 • na univerzitetu British Columbia
 • razvoja naših umnih i kreativnih sposobnosti
 • autor 64 knjige
  • “Mape uma”
  • “Brzo čitanje”
  • “Savršeno pamćenje”
  • “ Koristite obe hemisfere mozga”
  • “Sklad uma i tela”
  • “Horizonti inteligencija
  • koautor: “Moć dečijeg uma” (13-godišnja Lana Izrael)
    • “Pouka iz umetnosti žongliranja”.
slide7

Pamćenje novih informacija treba zasnivati na sledećim memorijskim principima:

 • koristiti više čula,
 • informacije prikazivati duhovito, trodimenzionalno,
 • uređivati i utvrđivati poredak (srediti numerički, grupisanje i razvrstavanje po kategorijama),
 • koristiti simbole i više boja,
 • prikazivati uveličano ili umanjeno…
slide8

MAPE UMA U NASTAVI

Učenje u klasičnom sistemu nastave zasniva na funkcijama leve hemisfere mozga, dok su potenicijali desne hemisfere

u velikom stepenu neiskorišćeni !

Naglašava se značaj mapa u pogledu razvoja:

kreativnog razmišljanja,

veće motivisanosti i koncentracije,

uštede vremena,

veće zainteresovanosti za sadržaj koji se obrađuje…

slide9

Značaj mapa uma za savremenu nastavu i učenje proističe iz sledećeg:

 • Uspešnije učenje i pamćenje; mape uma odvajaju bitne elemente sadržaja koji se uči, povezuje ih u jednu celinu u vidu mentalne slike.
 • Podstiče se kreativnost pri stvaranju novih ideja; veliki broj pojmova i informacija usvaja se istovremeno, pri čemu um nije ograničen linearnim razmišljanjem i znatno više omogućava sagledavanju odnosa celine i detalja.
 • „Zabeleške“ skice (časa) koje se izrađuju u skladu sa tehnikama mapa uma su jednostavnije, preglednije, organizovanije, više povezane u odnosu na klasično vođenje zabeleški i skica časa; sistem razgranatog organizovanja informacija podstiče korišćenje ukupnog potencijala mozga.
 • Racionalno korišćenje vremena za učenje i materijala; na malom prostoru može se predstaviti mnogo informacija.
 • Kompjuterski kreirane mape imaju prednosti:
  • pozicionirane grane mape mogu se lako organizovati i reorganizovati (dopunjavati, premeštati…).
  • uveličavanje-zumiranje omogućava projekciju pojedinih delova mape tokom nastave ali i izradu „mega mapa“ pogodnih za izradu tematskog ponavljanja ili sistematizaciju sadržaja.
  • Kompjuterski izrađene mape mogu se koristiti kao zanimljiv štampani materijal.
slide10

PRIMENA MAPA UMA

 • mogu koristiti u pripremi za čas u vidu izrade skice časa i na samom času pri realizaciji sadržaja i ciljeva
 • U nastavi geografije :
  • veoma široko mogu primjenjivati
  • Podjednako dobro se mogu realizovati časovi na kojima se obrađuju fizičko-geografski, društveno-geografski i regionalno-geografski sadržaji
slide11

Pri čitanju mape uma treba voditi računa o nekim orijentacionim principima:

 • Analiza naziva mape, odnosno centralnog teksta, slike. Centralni tekst ili slika treba da privuče pažnju učenika, da asocira na sadržaj koji treba savladati. Poželjno je da se kontinuirano povezuje centralni pojam i početak analize svake pojedinačne grane;
 • Sagledavanje opšte strukture mape uma i upoznavanje sa centralnom temom:
  • a) analiza glavnih grana i ključnih pojmova
  • b) analiza ilustracija koje „skreću pažnju“ na pojedine ključne pojmove;
 • Detaljna analiza pojedinih grana i podgrana.
  • Po pravilu polazi se od prve grane i njenih podgrana a tek onda se prelazi na sledeću granu.
  • Analiza izdvojenih i naglašenih delova mape (važne, istaknute informacije i poruke)
slide12

IZRADA MAPA UMA

 • Neophodni preduslovi za primenu mape uma su:
 • poznavanje teme (ciljeva, očekivanih ishoda, sadržaja)
 • i
 • poznavanje pravila i tehnika mapiranja (tehnika koje se odnose na način izrade (jasnost, preciznost i asocijativnost).
slide13

Pri ručnoj izradi mape uma treba vodit računa o sledeći „tehnikama“:

mape uma izrađivati na papiru formata A4,

pri pisanju ne okretati list papira kako bi se izbegao efekat pisanja i čitanja reči naopačke/reči pisati iznad linije

jasno istaći naziv teme (najveća štampana slova na mapi),

grane mape se crtaju zaobljenim krivim linijama tako da glavna grana dodoruje centralnu temu, a svaka sledeća se crta u smeru kazaljke na satu (prva grana crta se gore desno),

na jednoj liniji poželjno bi bilo bi da bude samo jedna reč, a dužina linije da odgovara dužini napisane reči,

debljina bočnih linija, koje predstavljaju grane, i veličina slova treba da se smanjuje sa udaljenošću od centra mape uma,

koristiti maštu (različite boje, povezivanje tema, simboli, slike…).

Mape uma se crtaju najčešće flomasterima, mada mogu da se koriste i bojice ili markeri.

Bitno je da centralni crtež sadrži minimum tri grane.

MAPA SE MOŽE NEPRESTANO DORAĐIVATI!

slide15

Svaka grana se crta jednom te istom bojom, a crna se ne preporučuje.

 • Reči, crteži i oznake koje se odnose na tu granu se pišu ili crtaju iznad te grane.
 • One mogu da budu bilo koje boje, a preporučuju se varijacije boja, veličine slova, linija i slika.
 • Nakon što je nacrtan centralni crtež crta se prva grana, ovde konkretno crvena.
 • Na tanjim crvenim granama objašnjeno je kakva vrsta papira nam je potrebna za crtanje mapa uma: bela, prazna i postavljena horizontalno !
 • Na sledećem najdebljem delu plave grane, koji označava novu temupiše use (prev. koristite ).
 • Autor predlaže da koristimo slike, boje i reči pri crtanju mapa i to je označeno na tanjim plavim granama.

Slova treba da budu štampana, da se ne pišu rečenice, već isključivo ključne reči.

slide16

ljubičasta grana objašnjava kakve linije grana crtamo

one idu od debljeg kraja ka tanjem, povezane su i sadrže (isključivo iznad sebe) reči i crteže ili slike.

Slova treba da se pišu horizontalno.

Što se tiče stila, što objašnjava zelena grana, autor kaže da treba da bude zabavan, lep i zanimljiv.

Tamno zelena grana opisuje strukturu mapa uma.

Preporučuje se red, jasnoća i ASOCIJACIJE!

slide17

OSNOVNE FAZE U IZRADI MAPE UMA

Upoznavanje sa tehnikom mapiranja;

Čitanje teksta sadržaja pre početka izrade mape, izdvojiti ključne pojmove;

Pisanje naslova mape ili predstavljanje teme mape slikom (primer: za nastavnu jedinicu „Geološki razvoj zemljine kore“, napisati naslov i postaviti sliku „Geološki sat“);

slide18

Izbor i upisivanje ključnih pojmova (glavnih podtema) koje su direktno povezane sa centrom mape (primer: podteme pomenute nastavne jedinice su: prekambrij, paleozok, mezozoik i kenozoik).

Mapa treba da sadrži maksimalno sedam podtema;

slide19

Dalji tok asocijacija i šapiranje ideja sadržaja (upisivanje podtema, ideja na bočnim granama (primer: kenozoik-

Dodavanje slika i simbola i organizacija pojmova (povezivanje grana i reči strelicama, bojenje, ucrtavanje okvira, primer: ubacivanje slike iz crtanog filma „Ledeno doba“);

rad na poboljšanju mape (dorađivanje mape ume).