Gep nen temel cerrah lkeler
Download
1 / 34

GEP NEN TEMEL CERRAHİ İLKELER - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

GEP NEN TEMEL CERRAHİ İLKELER. Dr. İsmail Yaman Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. GEP NEN. Diffüz NES’den Son 30 yılda Yıllık insidans 1-5/100.000 Prevelansı KRK’lardan sonra en yüksek GİS malign Tanı koyma oranımız düşük

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GEP NEN TEMEL CERRAHİ İLKELER' - afia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gep nen temel cerrah lkeler

GEP NENTEMEL CERRAHİ İLKELER

Dr. İsmail Yaman

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi A.D.


Gep nen
GEP NEN

 • DiffüzNES’den

 • Son 30 yılda

 • Yıllık insidans 1-5/100.000

 • PrevelansıKRK’lardan sonra en yüksek GİS malign

 • Tanı koyma oranımız düşük

  • Otopsi serilerindeki sıklığı %0.65-1.2

  • Tanı anında %26-73’ü metastatik


Klinik
Klinik

 • GİS’deki her hangi bir alandan

  • İB ve rektum en sık

 • %25-50’si fonksiyonel

  • Hipoglisemi atakları

  • Multiplülserler

  • Karsinoidsendrom

 • %50-75’i non-fonksiyonel

  • Bası bulguları gibi non-spesifik belirtiler


 • Tanı

  Biyokimyasal markerlar

  Anatomik ve fonksiyonel görüntüleme yöntemleri,

  Endoskopik biyopsiler kullanılır


  Biyokimyasal markerlar
  Biyokimyasal markerlar

  • Nöroendokrin hücreler için genel markerlar

   • Cg A*-B (*en yaygın)

   • Sinaptofizin

   • NSE

   • PP

  • Fonksiyonel neoplazmlarda hormon spesifik

   • İnsülin

   • Gastrin

   • Seratoninmetabolitleri (5HİAA)


  Tan g r nt leme
  Tanı - Görüntüleme

  • %100 sonuç veren tek bir yöntem yok

  • Biyokimyasal markerlarla kombine

  • Seçilecek görüntüleme yöntemleri

   • Lokalizasyon

   • Somatostatin reseptör pozitifliği

   • Grade

  • En sık: BT, SRS ve PET-BT


  Gep nen lokalizasyolar
  GEP NEN - lokalizasyolar

  • ENETS önerisiyle 6 ayrı lokalizasyon:

   • Gastrik

   • Duodenal

   • İB

   • Kolon ve rektum

   • Appendiks

   • Pankreas


  Gastrik nen
  Gastrik NEN

  Tüm gastrikneoplazmların %1’i


  Klinik pratikte gnen ayr m
  Klinik pratikte gNEN ayrımı


  Duodenal nen lar
  DuodenalNEN’lar

  • LN metastazı: %40-60

  • Uzak metastaz: %9

  • Tedavi

   • 1 cm’den küçük, LN yok Endoskopik eksizyon

   • 1-2 cm Tedavi tartışmalıdır.

   • >2 Cerrahi rezeksiyon

   • Periampuller yerleşimli Cerrahi rezeksiyon (PD)


  B nen lar
  İB NEN’ları

  • GEP NEN’lardaki en geniş grup (%25’i)

  • Terminal ileum

  • Tanı anında:

   • LN metastazı %60-90

   • KC met %20-60

  • 5 yıllık sağkalım %50-60


  B nen lar1
  İB NEN’ları

  • Desmoplastik reaksiyon yaygın

   • %40’ında tanı acil cerrahi esnasında

  • Tedavi

   • Onkolojik prensiplere uygun rezeksiyon

   • By-pass’tan kaçın


  Kolon ve r ektum nen lar
  Kolon ve Rektum NEN’ları

  • -Nadir

  • -Agresif seyirli

  • -Tanı anında %45-65’i lokalize

  • -Tedavi rezeksiyon

  -Asya ve uzak doğuda %40

  -Prognoz iyi

  -%75-85’i lokalize (<1 cm)

  Kolon NEN’larıRektum NEN’ları


  Rektum nen lar tedavi
  Rektum NEN’ları - tedavi

  • 1 cm’den küçük LN metastazı olmayanlar

   • Endoskopik eksizyon yeterlidir

   • Piyeste muskülarispropriainv veya G3 ise: rezeksiyon

  • 1-2 cm arasında:

   • Tedavi çelişkili

   • Endoskopik ya da transanaleksizyon

  • 2 cm’den büyük: LN metastaz riski %60-80

   • Rezeksiyon


  Appendiks nen
  Appendiks NEN

  • GEP NEN’ların %3-8’i

   • Tanı genellikle insidental

  • Prognoz çok iyi

   • 5 yıllık sağkalım lokal hastalıkta %95-100

  • %70 baş kısmında

  • %90 <1 cm


  Appendiks nen tedavi
  Appendiks NEN - Tedavi

  • Tedavi:

  • 1 cm ya da daha küçük Apendektomi

   • LN metastazı yoksa

   • İnvazyon serozaya, mezoapendikse kadar

   • Cerrahi sınır temiz

  • 1-2 cm Tartışmalı

  • >2cm Sağ hemikolektomi


  Pankreas nen lar
  Pankreas NEN’ları

  Tüm pankreatiktm’lerin %2-5’i.

  pNEN’lar


  Ns linoma
  İnsülinoma

  • >4 cm malignite riski yüksek

  • Tedavi:

   • Enükleasyon yeterli

   • Kanala yakınsa rezeksiyon  Gastrinoma
  Gastrinoma

  Çoğu gastrinoma üçgeninde - %70 duodenum kaynaklı


  Gastrinoma1
  Gastrinoma

  • Duodenal yerleşimli:

   • <5 mm, submukozalEnükleasyon

   • >5 mm Tam kat duvar rezeksiyonu

   • LN varsa lenfadenektomi eklenir.

  • Pankreatik yerleşimliler: (KC met %20)

   • Baş yerleşimliler Enükleasyon ve lenfadenektomi

   • Distal yerleşim Splenektomi + lenfadenektomi + distal rezeksiyon

  • Lokalizasyonu belirlenemeyen

   • Eksplorasyon, İOUS, duodenotomi ve lenfadenektomi


  Nf pnen
  NF-pNEN

  • Non-fonksiyonel p-NEN’lar:

   • <2 cm, %6 malign Yakın takip önerilir.

   • >2 cm Onkolojik prensiplere uygun rezeksiyon


  Gep nen cerrah
  GEP NEN - CERRAHİ

  • Cerrahi: 1) Lokalize 2) Metastatik

  • Lokalize Neoplazm

   • Her zaman küratif rezeksiyon

   • 5 yıllık sağkalım oranını %80-100

   • Karsinoid sendrom varlığında

    • SSA ile peroperatif blokaj

    • Kardiyak tutulum riski açısından ekokardiyografi

  • ProfilaktikKolesistektomi??  Metastatik hastal k
  Metastatik Hastalık

  KC MET: Primer neoplazm lokalizasyon, boyut, yayılım, diferansiasyona ve grade


  Rezektabl kc met
  Rezektabl KC met

  • NET: Tek küratif tedavi seçeneği

  • NEC: Tavsiye edilmez

  • 5 yıllık sağkalım oranı

   • %50’den az iken

   • Küratif KC cerrahisi ile %60-80’e ulaşır.

  • %80’i unrezektabl  Unrezektabl hastal kta cerrahi
  Unrezektabl hastalıkta cerrahi

  • Cerrahi: 1) Debulking 2) Palyatif

  • Debulking;

   • Primer tm + LN’ları + KC metastazları cerrahisi

   • Tm yükünün %90’dan fazlası çıkarılır (ablasyonla birlikte)

   • NEC’lar ve NF-pNET’ler dışındaki tümü


  Unrezektabl metastatik hastal kta palyatif primer tm rezeksiyonu
  Unrezektablmetastatik hastalıkta palyatif primertm rezeksiyonu

  Unrezektabl KC metastazı agresif büyüme göstermeyen, medikal tedaviye dirençli semptomları olanlarda

  İntestinal obstrüksiyon ya da iskemi riski yüksek olan midgutNET’lerde


  Kc transplantasyonu
  KC transplantasyonu

  • Adaylar:

   • NET (NET G1, G2) olmalı (*Ki-67 indeksi <%10)

   • Mortalite %10’dan az olmalı

   • KC dışı hastalık olmamalı

   • Primer tm rezeke edilmiş olmalı

   • Hasta 50 yaşından genç olmalı

  • Transplantasyon sonrası nüks oranları çok yüksektir ve genel olarak önerilmez.


  Ablasyon kc direkt tedavileri
  Ablasyon - KC direkt tedavileri

  • Ablasyon teknikleri

   • RFA** (<5 cm ve az sayıda)

   • TAE/TACE** (multipl)

   • SIRT

   • Kriyoterapi??

   • Etanol enjeksiyonu??

  • Sağkalım

   • 10-47 ay (tek çalışmada 72 ay)

   • Rezeksiyon yapılanlara göre düşük


  Kc metastaz nen lerde tedavi algoritmi
  KC metastaz NEN’lerde tedavi algoritmi


  Sonu olarak
  Sonuç olarak

  • Tanı geç dönemde

  • Cerrahi en iyi uzun dönem sonuçlara sahip

  • Gelecek:

   • Erken tanı ve cerrahi

   • Moleküler mekanizmaların daha iyi anlaşılması

   • Multidsipliner ekip çalışması  ad