anglicky v odborn ch p edm tech support of teaching technical subjects in english n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “ - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “. Výukový program: Strojírenská metrologie Název programu: Měření tvrdosti Vypracoval: Ing. Pavel Rožek. Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anglicky v odborn ch p edm tech support of teaching technical subjects in english

Anglicky v odborných předmětech"Support ofteachingtechnicalsubjects in English“

Výukový program: Strojírenská metrologie

Název programu: Měření tvrdosti

Vypracoval:Ing. Pavel Rožek

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

m en tvrdosti1
Měření tvrdosti
 • Tvrdost materiálu je mechanická vlastnost definovaná jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa.
 • Podstata metod měření tvrdosti se tedy zakládá na vtlačování malého tělíska (indentoru) do povrchu zkoušeného materiálu určitou silou za definovaných podmínek.
 • Měřítkem tvrdosti je velikost stopy, která vznikla vtlačováním tělesa vhodného tvaru (kulička, kužel, jehlan) a z dostatečně tvrdého materiálu (kalená ocel, slinutý karbid, diamant).
m en tvrdosti2
Měření tvrdosti

Zkoušky tvrdosti se dělí na:

 • vrypové,
 • vnikající,
 • odrazové,

podle charakteru zátěžné síly na:

 • statické
 • dynamické
statick vnikaj c zkou ky tvrdosti
Statické vnikající zkoušky tvrdosti
 • Jsou nejrozšířenější a nejvýznamnější,
 • Vtisk se vytváří pomalým vtlačováním vnikajícího tělíska plynule se zvyšující silou kolmo do zkoušeného povrchu.

Základní zkoušky jsou podle:

 • Brinella
 • Rockwella
 • Vickerse
zkou ka tvrdosti podle brinella
Zkouška tvrdosti podle Brinella
 • Provádí se podle normy ČSN EN ISO 6506.
 • Měření probíhá na Brinellově tvrdoměru.
 • Do zkoušeného materiálu se zatlačuje silou F ocelová kalená kulička o průměru D.
 • Průměr vtisku se měří ve dvou na sobě kolmých směrech.
 • Zkoušky podle Brinella se hodí jen pro zkoušení tvrdosti středně tvrdých a měkkých materiálů.
zkou ka tvrdosti podle brinella1
Zkouška tvrdosti podle Brinella

Označování

 • Tvrdost podle Brinella se označuje naměřenou hodnotou a při standardní síle a velikosti kuličky ještě písmeny H. Třetí písmeno označuje materiál kuličky, HBS označuje Brinellovu zkoušku s ocelovou kuličkou a HBW s kuličkou z tvrdokovu.

228 HBW 2,5/187,5/30

 • 228 - hodnota tvrdosti
 • HBW - Brinell a materiál kuličky
 • 2,5 průměr kuličky v mm
 • 187,5 síla v kp 187,5 x 9,81 = 1839 N
 • 30 doba působení v sekundách
zkou ka tvrdosti podle vickerse
Zkouška tvrdosti podle Vickerse
 • Provádí se podle normy ČSN EN ISO 6507.
 • Měření probíhá na Vickersově tvrdoměru.
 • Vtlačován je diamantový pravidelný čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136°.
 • Tvrdost se určuje po změření střední délky obou úhlopříček vtisku.
 • Při zkouškách tvrdosti podle Vickerse se používá pro měkké i tvrdé materiály stejného zkušebního tělesa.
zkou ka tvrdosti podle vickerse1
Zkouška tvrdosti podle Vickerse

Označování

 • Tvrdost podle Vickerse se označuje číselnou hodnotou tvrdosti, zkratkou HV, hodnotou podílu zkušební síly a síly 9,81 N a dobu působení síly v sekundách.

210 HV/50/30

 • 210 hodnota tvrdosti
 • HV zkouška podle Vickerse
 • 50 zkušební síla F = 50 x 9,81 N = 490,3 N
 • 30 doba působení síly v sekundách
zkou ka tvrdosti podle rockwella
Zkouška tvrdosti podle Rockwella
 • Provádí se podle normy ČSN EN ISO 6508.
 • Měření probíhá na Rockwellově tvrdoměru.
 • Vnikajícím tělískem je diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120° nebo kalená ocelová kulička o průměru 1/16“ nebo 1/8“.
 • Měří se hloubka vtisku dosaženého vtlačováním vnikajícího tělesa za definovaných podmínek.
zkou ka tvrdosti podle rockwella1
Zkouška tvrdosti podle Rockwella

Označování

 • Tvrdost podle Rockwella se označuje naměřenou hodnotou, písmeny HR a písmenem označujícím stupnici.
 • K měření tvrdosti tvrdých materiálů se používá diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120° (např. při postupech HRB a HRA).
 • K měření měkkých materiálů se používá zakalená ocelová kulička průměru 1,59 mm nebo 3,175 mm (např. při postupech HRB a HRF).

58 HRC

 • 56 hodnota tvrdosti
 • HRC Rockwellova zkouška C
p enosn tvrdom ry
Přenosné tvrdoměry
 • Slouží ke zkoušení tvrdosti velkých dílů nebo na těžko dostupných místech dílů.
 • Ruční tvrdoměr se přitiskne k materiálu a tlačítkem se spustí. Změřená hodnota tvrdosti se zobrazí na displeji.
 • Ultrazvukový tvrdoměr vyhodnocuje odražený ultrazvukový signál a podle útlumu určuje tvrdost materiálu (tvrdý materiál pohlcuje málo energie).
 • Odrazový tvrdoměr vyhodnocuje rychlost odražené ocelové kuličky (tvrdý materiál pohlcuje málo energie).
ot zka 1
Otázka č1:

Pro jaké materiály je vhodné měření tvrdosti podle Brinella resp. Vickerse?

Otázka č2:

Vysvětli příklad označení tvrdosti podle Vickerse: 220HV/50/30

pou it literatura
Použitá literatura
 • BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření. 1. Praha: Informatorium, 2009. 205 s. ISBN 978-80-7333-072-9
 • Moderní strojírenství pro školu i praxi. 55. Praha: EUROPA - SOBOTÁLES cz., 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.