Sådan skaber vi et kampagnekorps - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sådan skaber vi et kampagnekorps PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sådan skaber vi et kampagnekorps

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Sådan skaber vi et kampagnekorps
102 Views
hop
Download Presentation

Sådan skaber vi et kampagnekorps

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sådan skaber vi et kampagnekorps

 2. Baggrund • Foreningen skal bruge flere frivillige til centrale og lokale events • For fortsat at sikre midler til foreningens arbejde har sekretariatet arbejdet på at skabe nye indtægtsmuligheder. • En af strategierne er vedtagelsen om oprettelsen af et kampagnekorps. • Beslutningen om et kampagnekorps er taget af Hovedbestyrelsen, og vi er nu i fuld gang med implementeringen.

 3. Formål Kampagnekorpset har ét formål….. At samle penge ind

 4. Organisering • Der rekrutteres til events • Kontakten mellem de involverede parter sker fortrinsvis via de elektroniske midler • Kampagnekorpset styres fra Sekretariatet

 5. Rekrutteringskanaler • Lokalafdelingernes netværk • Lokalafdelingernes Frivilliglister • Informatørerne • Hjemmesiden • Facebook • Ungekontakterne • Nyhedsbreve (eksisterende) • LinkedIn • Projekt Frivillig • Lokalaviser • Virksomheder, Lions Club idrætsklubber m.m.

 6. Jobprofiler Planlægningsgruppen (Planlægningsgruppen udgør arbejdsgruppen og styrer forberedelserne)

 7. Personerne i planlægningsgruppen skal indeholde en eller flere af følgende kompetencer - alt efter opgavens art: • Organisering • Koordinering • Økonomisk overblik • Udadvendt • Kontaktskabende • Systematisk • Overblik • Lederevner • Promotion • Markedsføring

 8. Jobprofiler fortsat Frivillige (Frivillige som møder op på dagen eller i en begrænset periode uden planlægningsansvar)

 9. Gruppen af frivillige skal indeholde en eller flere af følgende kompetencer - alt efter opgavens art: • Kunne afsætte dagen til • at hjælpe i en god sags • tjeneste • Fysisk mobile • Parate til at tage de • opgaver, der kommer • Sælger-gen

 10. Opgaver i 2014 • Første opgave: at øge Butiksindsamlingen i udvalgte byer, hvor vi mener, der er potentiale • Anden mulige opgave: evt. at planlægge 2 større arrangementer

 11. Samtale Sekretariatet/Kampagnekorpset er afhængige af et godt samarbejde med lokalafdelingerne. • Hvad lægger I vægt på i den sammenhæng? • Har I råd til rekrutteringen? • Brug modellen om ”Lokalafdelings events” og ”Centrale events/indsamlinger/Kampagnekorps” som udgangspunkt for jeres samtale.

 12. Lidt om Frivilliglisten Hvad sker der, når en person melder sig som frivillig via vores hjemmeside eller en lokalafdeling skriver nogle ind på samme måde? Der sendes automatisk 4 mails fra serveren: • en til den frivillige med en tak samt løftet om, at blive kontaktet af lokalafdelingen. • en til lokalformanden med personens data • en til den ansvarlige for listen med personens data • en til organisationskonsulenten med personens data

 13. Frivilliglisten Hvordan ser lokalafdelingen sin liste? • Formanden og den ansvarlige person har adgang til listen via brugernavn/mailadresse samt et selvvalgt password. • Formanden sender besked, når der skiftes ansvarlig. • Sekretariatet er de eneste, der kan slette personer. Alle kan redigere i deres egen liste.

 14. Frivilliglisten Hvordan bruger man frivilliglisten? • Kontakt hurtigt nye frivillige og afstem forventninger • Kontakt de nuværende frivillige og afstem forventninger • Forsøg løbende at opdatere data

 15. Frivilliglisten • Hjælp til Frivilliglisten under formandsmødet! • Kære formænd samt ansvarlig for Frivilliglisten.(Formanden bedes videresende denne mail til den ansvarlige for listen i lokalafdelingen). • Har I problemer eller spørgsmål i forhold til Frivilliglisten, står vi til rådighed under formandsmødet. • Har I styr på hvilke 2, der har adgang til jeres liste? (formand + den med ansvar for listen) • Får begge en automatisk mail, når en ny frivillig melder sig via nettet? • Har I nye frivillige liggende i skuffen, som mangler at komme på Frivilliglisten? • Har I styr på log-in-koder og procedurer? • Har I frivillige, der skal slettes? • Har I frivillige stående på jeres liste som hører til i en anden afdeling? • Eller noget helt tredje….. • Velkommen hos Mai Choe Thode i vores stand ”Frivilliglisten” • Lørdag kl. 13.00-14.00 • Eller send en mail til Finn Jarnvig på fja@scleroseforeningen.dk