Download
kl der skaber folk viden skaber resultater n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klæder skaber folk Viden skaber resultater PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klæder skaber folk Viden skaber resultater

Klæder skaber folk Viden skaber resultater

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Klæder skaber folk Viden skaber resultater

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klæder skaber folkViden skaber resultater v/ Annette Blok-Olesen, MLP Kvalitetskonsulent Rengørings- og Serviceafdelingen

 2. Udviklingstendenser i forhold til behov for uddannelse • Hospitalernes funktion fremadrettet • Kommunale ordninger eller eget hjem

 3. Et paradigmeskifte • Et skifte fra den omsorgsprægede tankegang til borgerperspektiv og patientempowerment

 4. Eksempler på fremtidens opgaver indenfor serviceområdet • Forskellige plejestøttende opgaver • Organisering af patientforløb • Specialiserede opgaver

 5. Hvilke politiske budskaber er der på uddannelse indenfor Rengørings- og Serviceområdet? Historik • Danske Regioner udgav i 2012 et uddannelsespolitisk strategi med anbefalinger om udvikling af de sundhedsfaglige uddannelser indenfor bl.a. erhvervsuddannelsesområdet • Efterfølgende er der iværksat arbejdsgrupper til at konkretisere anbefalingerne • Disse er nedfældet i et notat med ”umodne” ideer • En af arbejdsgrupperne har arbejdet med ideer til uddannelsen Sundhedstekniker

 6. Hvad rummer de ”umodne” ideer fra notatet? • Et sundhedsfagligt grundforløb

 7. Ideen med fælles sundhedsfaglig grundforløb • Opbyggelse af en sundhedsfaglig identitet med fokus på • Hvad vil det sige at arbejde i sundhedsvæsenet? • Hvordan forholder man sig til og agerer i forhold til andre mennesker? • Patienter/pårørende • Kolleger • Tværfaglighed • Uddannelsen er sammen med nogle af de faggrupper, man senere skal arbejde sammen med

 8. Notatets forslag til:Fremtidige fag profiler indenfor Serviceområdet • Sundhedstekniker trin 1 • Ingen reelle forslag til opgaver, der kunne varetages på dette niveau • Sundhedstekniker trin 2 • Speciale i patientservice • Speciale i intern service • Operationsteknik • Sterilopgaver

 9. Det ser ud som om, der er et gab mellem profil og opgaver FOKUS på vores historie i SHV • Fra generalist til specialist • Bekymring her på kanten af en uddannelsesreform for EUD • Ingen af de fire specialiseringer er møntet på løsning af rengøringsopgaven. • Hvordan sikrer vi en fortsat kvalitet i opgaveløsningen rengøring? • Er det medierne der skal drive os rundt i manegen med hensyn til synliggørelsen af rengøringens betydning?

 10. Kunne SHV’s serviceopgaver kvalificeres med: • En selvstændig rengøringsuddannelse?

 11. Hvad er jeres holdning tanker og holdninger om emnet?

 12. Efteruddannelse versus vedligehold af viden • Opgøre kompetencebehov og se på, hvilke kompetencer er der i organisationen • ”Tailormadeeducation” • Transfer af viden • Plan for, hvordan gøres brug af den formelle viden i organisationen • Translation af viden • Iværksættelse af plan