slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI. Tayfun ÖNER KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı 03 Aralık 2010 -Ankara. KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)' - honorato-horne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

(KOSGEB)

DESTEK PROGRAMLARI

Tayfun ÖNER

KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı

03 Aralık 2010 -Ankara

slide2

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI

 • KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.
 • 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu

Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal

ihtiyaçlarının karşılanmasında; İmalat Sanayi KOBİ’lerinin

Ekonomideki

Payını ve Etkinliğini Artırmak

DESTEK

RekabetGüçlerini Yükseltmek

POLİTİKA

Sanayide entegrasyonu,

ekonomik gelişmelere uygun

biçimde gerçekleştirmek

slide3

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI

Mevcut hedef

kitle

Tüm KOBİ’lerin* hedef kitle kapsamına alınması

Amaç:

 • KOSGEB’in “KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş” statüsüne kavuşturulması
 • Sanayi stratejisini başarıya ulaştırmak üzere sanayi sektörüyle yatay ilişkideki sektörlerin desteklenmesi
 • Katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli artan diğer sektörlerin de desteklenmesi
 • İmalat sanayi dışındaki sektör KOBİ’lerinin ve temsilci kuruluşların yoğunlaşan destek taleplerinin karşılanması

İmalat sanayi

KOBİ’leri

Yeni hedef

kitle

Tüm

KOBİ’ler*

*Sektörel öncelikler

Bakanlar Kurulunca

belirlenmektedir.

slide4

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI

Hedef kitle değişikliğine paralel olarak Kurumumuzun adı da değişmiştir

Küçük ve Orta Ölçekli

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Sanayi

İşletmeleri

slide5

KOSGEB HEDEF KİTLESİNDEKİ KOBİ’LER

Kanun değişikliğinden sonra KOSGEB hedef kitlesi:

 • Sanayi
 • İnşaat
 • Hizmet ve ticaret sektörleri

Hedef kitle dışındaki sektörler:

 • Tarım, ormancılık, balıkçılık
 • Eğitim, sağlık
 • Bazı hizmet sektörleri(finans ve sigorta, gayrimenkul, veterinerlik, hukuk ve muhasebecilik faaliyetleri, sinema sektörü, sanat ve spor faaliyetleri, barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları, hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu)
slide6

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI

55 Hizmet Merkezi Müdürlüğü

90 Sinerji Odağı

KOSGEB

Türkiye’nin her noktasında

Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır.

slide7

KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ

KOSGEB Desteklerine Erişim : http://www.kosgeb.gov.tr

KOBİ Bilgi Dokümanı

+

KOBİ Beyannamesi

DESTEKLER

slide8

KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ

GENEL DESTEK PROGRAMI

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL

UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

KOSGEB

DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

slide10

GENEL DESTEK PROGRAMI

Program ile;

 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

10

slide11

GENEL DESTEK PROGRAMI

Genel Destek Programının süresi üç yıldır.

slide13

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

DESTEK PROGRAMI

 • Program ile;
 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır.

13

slide14

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge İnovasyon Programı için Proje Süresi

12-24 ay

Endüstriyel Uygulama Programı için Proje Süresi

18 ay

slide18

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 • Program ile;
 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır.

18

slide19

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Yeni Girişimci Desteği
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülü

olmak üzere Girişimcilik Destek Programı 4 alt bölümden oluşmaktadır.

uygulamal giri imcilik e itimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.
yeni giri imci deste i
Yeni Girişimci Desteği

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Bu destekten;

 • Uygulamalı girişimcilik eğitimini

tamamlayarak işini kuran girişimciler,

 • İŞGEM girişimcileri

faydalanabilir.

geli tirme merkezi deste i
İş Geliştirme Merkezi Desteği

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 • İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
 • İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatifler tarafından yapılabilir.
geli tirme merkezi deste i destek unsurlar
İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

plani d l
İŞ PLANI ÖDÜLÜ

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenir.

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.

Üniversite; girişimcilik dersi almış öğrenciler tarafından KOSGEB’in belirlediği formata uygun olarak hazırlanmış olan Girişimci İş Planlarını değerlendirerek, başarılı bulduğu 6 tanesini, İş Planı Ödülü yarışmasında değerlendirilmek üzere KOSGEB’e gönderir.

plani d l1
İŞ PLANI ÖDÜLÜ

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

İş Planları, KOSGEB tarafından belirlenen 3 üye ve ilgili üniversite tarafından belirlenen 2 öğretim üyesinden oluşan Jüri tarafından değerlendirilir.

İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.

kob proje destek programi
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Program ile, KOBİ’lerde proje kültürünün ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin artırılması amaçlanmıştır.

slide29

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;

 • İstihdam artırıcı,
 • İhracat artırıcı,
 • Pazar payı artırıcı,
 • Verimlilik artırıcı,
 • Kapasite artırıcı,
 • Maliyet düşürücü,
 • Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
 • Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
 • Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
 • Kurumsallaşmaya yönelik,
 • Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik

projeleri desteklenir.

slide30

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Program Süresi

3 yıl

Proje Süresi

6-24 ay

150.000 TL

Destek Üst Limiti

1. ve 2. Bölge %% 50

3. ve 4. Bölge %% 60

Destek Oranı

slide31

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine, sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere Hizmet Merkezinde oluşturulan Değerlendirme ve Karar Kurulu karar verir.

31

slide32

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Ancak;
 • arsa,
 • bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri,
 • taşıt aracı,
 • vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri,
 • haberleşme giderleri,
 • proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
 • enerji ve su giderleri, kira giderleri,
 • finansman giderleri,
 • proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler DESTEKLENMEZ .

32

slide34

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 • Program ile;
 • KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanmıştır.

34

slide35

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

6-24 ay

Proje Süresi

250.000 TL. Geri Ödemesiz

500.000 TL. Geri Ödemeli

Destek Üst Limiti

1. ve 2. Bölgelerde %50

3. ve 4. Bölgelerde % 60

Destek Oranı

slide36

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programına en az 5 işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapması gerekmektedir.

Proje başvurusu yapan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve

en az 3 (üç)’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranır.

36

slide38

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

 • Program ile;
 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması,
 • Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri ve girişimciliği geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

38

slide39

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

 • KOSGEB’in belirleyeceği tematik alanlarda KOBİ’lerin ve Meslek Kuruluşlarının hazırlayacakları projeleri desteklemeye yönelik Çağrı Esaslı Tematik Program,
 • Meslek Kuruluşlarının KOBİ’ler ve girişimciler için hazırlayacağı projeleri desteklenmeye yönelik Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı,

olmak üzere Tematik Proje Destek Programı 2 alt programdan oluşmaktadır.

slide40

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM

Çağrı Esaslı Tematik Proje Teklif Çağrısı www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısında;

 • Başvuru Koşulları
 • Program Süresi
 • Proje Süresi
 • Başvuru ve Değerlendirme Dönemleri
 • Destek Üst Limiti
 • Ödeme Şekli vb. bilgiler yer alır.
slide41

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM

KOBİ/ Meslek Kuruluşu

Başvuru Sahibi

Proje Ortağı

KOBİ/ Meslek Kuruluşu

1. ve 2. Bölgelerde % 50

3. ve 4. Bölgelerde % 60

Destek Oranı

a ri esasli temat k pogram
ÇAĞRI ESASLI TEMATİK POGRAM

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

Desteklenecek Proje Giderleri;

 • Personel ücretleri (asgari geçim indirimi hariç),
 • Seyahat giderleri,
 • Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25),
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler (azami %10).
meslek kurulu u proje destek pogrami
MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU KOŞULLARI

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olan Meslek Kuruluşları başvurabilir.

Hizmet ettiği sektörler, 18/09/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında desteklenmeyecek sektörler ile sınırlı olan Meslek Kuruluşları başvuru yapamaz.

slide44

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI

Program Süresi

3 yıl

Proje Süresi

24 ay

Destek Üst Limiti

150.000 TL.

1. ve 2. Bölgelerde % 50

3. ve 4. Bölgelerde % 60

Destek Oranı

slide45

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI

slide46

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.

Yeni istihdam olması şartıyla, personel giderleri net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir.

46

slide47

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI

 • Ancak;
 • arsa,
 • bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri,
 • taşıt aracı,
 • vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri,
 • haberleşme giderleri,
 • proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
 • enerji ve su giderleri, kira giderleri,
 • finansman giderleri,
 • proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler DESTEKLENMEZ .

47

slide48

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI

 • Desteklenecek Proje Konuları
 • Proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü,
 • İlin ve / veya bölgenin öncelikli geçim kaynakları,
 • Yeni girişimci potansiyeli ortaya çıkaran,
 • Bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş imkanlarının sunulması
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
 • Çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği, teknik mevzuat,

vb. konularda işletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için

hazırlanmış projeler desteklenir.

Meslek Kuruluşunun üyesi işletmeleri geliştirmeye yönelik projeleri

dışında, kendi kurumsal faaliyetleri ile ilgili projeleri desteklenmez.

48

slide49

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 • Ön başvurular ve başvurular KOBİ’nin ve/veya Meslek Kuruluşunun kaydının olduğu KOSGEB Hizmet Merkezine yapılır.
 • Proje başvurusu reddedilen KOBİ ve/veya Meslek Kuruluşu aynı Proje için başka bir Hizmet Merkezine başvuramaz.
 • Meslek Kuruluşu yönetim merkezinin bulunduğu il haricinde farklı bir yerde proje uygulayacak ise proje başvurusu, uygulamanın yapılacağı bölgeye en yakın Hizmet Merkezine yapılır.
 • Meslek kuruluşlarının proje ile ilgili olarak iştiraklerinden aldığı mal ve hizmet alımı destek kapsamında değerlendirilmez.
slide50

TEŞEKKÜR

E D E R İ M.

Tayfun ÖNER

KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı

03 Aralık 2010 -Ankara