Alex maneu vict ria david mar larrosa pau roura brun
Download
1 / 23

El Protocol -Server - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Alex Maneu Victòria David Marí Larrosa Pau Roura Brun. El Protocol -Server. Sessió. Sistema -Window. Format per Protocol de comunicació (X Protocol) API (Xlib): Defineix una interfície aplicacions  dispositius Desenvolupat al MIT als ‘80 com a part del projecte Athena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'El Protocol -Server' - hong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Alex maneu vict ria david mar larrosa pau roura brun

Alex Maneu Victòria

David Marí Larrosa

Pau Roura Brun

El Protocol -ServerSistema window
Sistema -Window

 • Format per

  • Protocol de comunicació (X Protocol)

  • API (Xlib): Defineix una interfície aplicacions  dispositius

 • Desenvolupat al MIT als ‘80 com a part del projecte Athena.

  • Necessitat d’una GUI transparent en xarxa sobretot per entorns UNIX

 • Format de les versions inclou nº de versió i de revisió (p.e. X11R6)

 • Especifica un model client-servidor a nivell d’aplicació

  • Client (aplicació) separat del servidor (display)


Protocol
Protocol

 • Especifica una capa dependent i una independent dels dispositius

 • Amaga les característiques del SO i del hardware

 • Ajuda a la portabilitat i al desenvolupament d’aplicacions

 • S’executa sobre la connexió de xarxa (orientat a connexió, generalment TCP)

 • Permet sol·licituds i respostes clientservidor

 • Descriu el format dels missatges intercanviats entre client i servidor


Servidor
Servidor

 • Programa dedicat a subministrar els serveis de display en un terminal gràfic a petició del client X

 • Gestiona

  • La pantalla

  • Els dispositius d’entrada (teclat, mouse, ...)

  • La sortida al display

  • El mapatge de colors

  • La càrrega de fonts

  • El mapatge de teclat

 • S’executa habitualment en PCs, terminals gràfics i terminals X (dissenyats per a executar servidors X).


Client
Client

 • És l’aplicació pròpiament dita

 • Dissenyada per a emprar una interfície gràfica d’usuari per a mostrar les seves sortides

 • Molts clients X competeixen pels serveis d’un servidor X per cada usuari i display

 • El gestor de finestres resol aquests conflictes


Gestor de window gestor de finestres
Gestor de -Window (gestor de finestres)

 • Cas particular de client X

 • Localitzat a la mateixa màquina que el servidor X

 • Permet fer operacions sobre finestres (moure, redimensionar, etc)

 • No és necessari per a la creació de finestres


Funcionament gr fic
Funcionament gràfic

 • El client X

  • Manté les finestres que ha creat

  • No s’ha de preocupar de quina part de la finestra és visible

 • Canvis efectuats en el display per altres altres clients són notificats mitjançant events del servidor X

 • Servidor X

  • Gestiona finestres visibles/no visibles utilitzant piles

  • No conté funcions de gestió, només retalla finestres


I la pila tcp ip
i la pila TCP/IP

 • Finestres remotes generalment sobre TCP/IP (AF_INET)

 • Finestres locals sobre sockets AF_UNIX


Caracter stiques del sistema window
Característiques del sistema -Window

 • Concepte de client i servidor “invertit”!

  • El servidor s’executa en la màquina “client”

  • L’aplicació s’executa al servidor d’aplicacions i es mostra a la màquina client

 • Permet execució remota en entorns heterogenis

 • Permet utilitzar els serveis de RPC o APPC (Advanced Program to Program Communication)


Caracter stiques del sistema window1
Característiques del sistema -Window

Servidor d’aplicacions – executa Clients X

Client – Executa Servidor X

Client – Executa Servidor X

Client – Executa Servidor X

Client – Executa Servidor X


Displays
Displays

 • Format per un servidor, pantalles i dispositius d’entrada

 • Per iniciar sessió les aplicacions es connecten al display

  • Display *XOpenDisplay(char *display_name))

   • L’struct Display conté la informació sobre l’estat d’un display particular

 • Identificació:host:[:]num_servidor.num_display

 • Es numeren a partir de 0

 • TCP

  • Port 0x5800+N per a clients Little Endian

  • Port 0x5900+N per a clients Big Endian


Exemple
Exemple

 • Cas pràctic en màquines separades

 • Redirecció de la sortida

  • [email protected]$ export DISPLAY=neoma:0.0 (en màquines BSD)

  • > setenv DISPLAY neoma:0.0 (en màquines SysV)

 • A la màquina local (servidor X) caldrà afegir el servidor remot a la llista de control d'accés:

 • “Automatitzable” amb ssh

  • Servidor d’aplicacions amb servidor ssh i l'opció X11Forwarding posada a yes a l'arxiu /($ETC)/ssh/sshd_config)


lib

 • API del sistema X-Window

 • Funcions C encastades en els clients X

  • Accés de més baix nivell a l’X Protocol

  • Peticions clients  Sol·licituds X Protocol

  • Analitzen missatges dels servidors X (events, respostes, errors)

  • Subministren utilitats addicionals (Xpermalloc())

 • Clients X envien peticions al servidor X

 • Servidor X respon amb missatges de resposta o error

 • Servidor X envia missatges d’event als clients X


Format dels missatges peticions
Format dels missatges: Peticions

 • Cada petició conté:

  • Header de 4 bytes que inclou:

   • Un opcode de 8 bits (major opcode) que correspon a una crida de la Xlib

   • Un camp de longitud de 16 bits que expressa la (longitud total incloent el header)/4

   • Un byte de dades (minor opcode a les extensions)

  • 0 o més bytes de dades

 • Els opcodes de 128 a 255 estan reservats per a extensions. Les extensions poden contenir múltiples peticions, i utilitzen el minor opcode.

 • A cada petició se li assigna implícitament un número de seqüència, començant per 1, que s’utilitza a les respostes, errors i events.

 • Cada petició té un tamany mínim i màxim; si el camp de longitud està fora de rang, es produeix un error.


Format dels missatges respostes i errors
Format dels missatges: Respostes i Errors

 • Cada resposta conté:

  • Un camp de 32 bits que expressa la longitud total/4

  • 32 bytes seguits de 0 o més bytes addicionals de dades

  • Els 16 bits menys significatius del número de seqüència de la petició corresponent

 • Els paquets d’error són de 32 bytes. Cada error inclou:

  • Un codi d’error de 8 bits

  • Major opcode de la petició

  • Minor opcode de la petició

  • Els 16 bits menys significatius del número de seqüència de la petició

  • Informació necessària en determinats tipus d’errors

 • Els codis d’error del 128 a 255 estan reservats per a extensions.


Format dels missatges events
Format dels missatges: Events

 • Els paquets d’events són de 32 bytes. Cada event conté:

  • Un codi de tipus de 8 bits. Si aquest event l’ha generat una petició SendEvent, el bit més alt està a 1.

  • Els 16 bits menys significatius del número de seqüència de l’última petició feta pel client que el servidor està processant (o ja ha processat).

 • Els codis d’event del 64 al 127 estan reservats per a extensions.


Toolkits
Toolkits

 • Problema: complexitat del codi que usa Xlib

 • Toolkits: Llibreries que afegeixen funcionalitats d’alt nivell

  • Implementen “widgets”: botons, menús, etc.

  • Alguns exemples:

   • QT

   • GTK+

   • Xt (MIT)

   • Xaw [3D] (Athena)


Toolkits cont
Toolkits (cont.)

 • Es pot combinar l’ús de widgets i Xlib en una mateixa aplicació


Avantatges
Avantatges

 • Usuari i programador no noten la diferència entre el funcionament local i remot.

 • Servidor X portable i ofereix suport per diversos llenguatges i sistemes operatius.

 • Clients X són força portables.

 • Sistema X-Window suporta qualsevol protocol de xarxa orientat a connexió.

 • Rendiment de les aplicacions poc afectat.

 • Les aplicacions no han de conèixer les característiques hardware del terminal.

 • Les aplicacions no tenen perquè estar a la mateixa màquina que el terminal.

 • Es poden afegir terminals d’arquitectura diferent proporcionant un servidor X adequat.

 • El programador no s’ha de preocupar de les comunicacions, només ha d’escriure aplicacions gràfiques per a X, amb independència de si s’utilitzaran de forma local o remota.


Inconvenients
Inconvenients

 • El sistema X Window consumeix molts recursos

 • No hi ha una GUI unificada ni polítiques sobre el tema

 • La interfície de programació no és còmoda d’utilitzar (problema parcialment solucionat pels toolkits, però no n’hi ha cap que sigui dominant).

 • Les dades viatgen sense encriptar

 • Es complicat gestionar les autoritzacions i controls d’accés

 • El suport de fonts no ofereix serveis com “antialiasing”, i és complicat utilitzar charsets com UNICODE.

 • Una aplicació (client X) no pot indicar al servidor que només li envïi un tipus determinat d’events, per la qual cosa s’envien tots i es pot arribar a generar trànsit innecessari.


Links
Links

 • X Consortium:http://www.x.org

 • XFree86 Project:http://www.xfree86.org/

 • Enllaços a informació sobre X:http://www.rahul.net/kenton/xsites.html

 • Principis de disseny de X: http://www.motifzone.com/tmd/articles/XDesign/xdesign.html

 • Funcionament de X: http://hissa.nist.gov/rbac/titlehce/node25.html

 • Informació TCP/IP:

  http://ditec.um.es/laso/docs/tut-tcpip/3376fm.html

 • Is X bloated?:http://www.cbbrowne.com/info/xbloat.html


Links cont
Links (cont.)

 • RFC 1013: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1013.html

 • Xlib complete reference: http://www.msu.edu/~huntharo/xwin/docs/xwindows/XWINSYS.pdf

 • Documentació sobre X: http://www.x-docs.org


ad