skupina i interes i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skupina i interes I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skupina i interes I.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Skupina i interes I. - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Skupina i interes I. Dr. sc. Anđelko Milardović. Hrvatski studiji Kolegij: Sociologija politike. Struktura predavanja. Skupina Pojam i definicija Interes Pojam i definicija Teorije interesa Klasične teorije Klasični liberalizam Hegelova i Marxova teorija interesa Suvremeni koncepti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skupina i interes I.' - homer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skupina i interes i

Skupina i interes I.

Dr. sc. Anđelko Milardović

Hrvatski studiji

Kolegij: Sociologija politike

struktura predavanja
Struktura predavanja
 • Skupina
  • Pojam i definicija
 • Interes
  • Pojam i definicija
  • Teorije interesa
   • Klasične teorije
   • Klasični liberalizam
   • Hegelova i Marxova teorija interesa
   • Suvremeni koncepti
    • Teorija ‘interesnih skupina’
    • Pluralističke teorije moći
slide3

SKUPINAPojam i definicija

 • Društvena skupina se sastoji od određenog broja članova, koji su u međusobnoj interakciji, dijele određene sadržaje, prihvaćaju norme i pravila unutar grupe i dijele zajednički identitet
 • Sadržaji koje članovi društvene skupine mogu dijeliti su:
    • Interesi
    • Vrijednosti
    • Jezik
    • Srodstvo
 • Razlikujemo:
    • Primarne skupine – male, intimne, temeljene na srodstvu (npr. obitelj)
    • Sekundarne skupine – odnosi su formalni ili institucionalizirani
interes pojam i definicija
INTERESPojam i definicija
 • Od lat. interesum, interesse – sudjelovati, biti između
 • Kategorija novovjekovne političke filozofije
 • Interesom se izražava određeni društveni odnos

Odnos interesa prema potrebama

Odnos interesa prema vrijednostima

 • u podlozi svih interesa leže ljudske potrebe
 • zato se interes često definira kao politički izražena potreba
 • sustav vrijednosti bitno utječe na sadržaj interesa, kao i na način njihova oblikovanja i izražavanja
 • dvosmjerni utjecaj – kako vrijednosti utječu na sadržaj interesa, tako i interes sudjeluje u održanju ili promjeni sustava vrijednosti
interes pojam i definicija1
INTERESPojam i definicija
 • Interes se često, a posebno u političkom prostoru, javlja u prikrivenom obliku (nosi u sebi ideološke sadržaje)
 • Često se u pojmu interesa isprepliću objektivne i subjektivne dimenzije
 • Usko su vezani uz politiku
 • Politička praksa se u tom smislu može definirati kao proces neprekidnog ispoljavanja, identificiranja, agregacije, artikulacije, sučeljavanja i sinteze različitih socijalnih interesa
 • Stupanj demokratičnosti nekog političkog sustava može se mjeriti otvorenošću političkih institucija i procesa političkog odlučivanja prema različitim interesima
interes klasi ne teorije
INTERESKlasične teorije
 • Moderni pojam interesa je nastao u teorijama o društvenom ugovoru
 • Hobbes
   • u prirodnom stanju vladaju egoistični interesi ljudi (čovjek je čovjeku vuk)
   • društveni ugovor je potreban, jer je čovjeku egoizam urođen
   • u državi suverena vlast uređuje i regulira interesne konflikte i utvrđuje zajednički interes
 • Locke
   • država nastaje kako bi se lakše rješavali interesni sukobi
 • Rousseau
   • ukazuje na društveno-ekonomske osnove interesnih razlika
   • društvena tj. politička nejednakost uzrokovana je privatnim vlasništvom
   • smisao društvenog ugovora je u općem interesu (tj. općem dobru)
 • Prosvjetiteljstvo (18. st) – razvoj materijalističkog koncepta interesa
   • interes je glavni pokretač društvenog razvoja
interes klasi ni liberalizam
INTERESKlasični liberalizam
 • Četiri bitna obilježja:
   • Individualizam – jedinistvarni interes u društvu je interes pojedinca
   • Politički liberalizam – država je ‘noćni čuvar’ slobodnog ekonomskog natjecanja svih interesa
   • Pragmatizam – praktični interes pojedinca je jedini kriterij i norma društvenog ponašanja
   • Utilitarizam – korist i sreća su vrhovni kriteriji morala i ljudskog ponašanja
 • Najznačajniji predstavnici – J. Bentham, J.S. Mill
interes hegelova i marxova teorija
INTERESHegelova i Marxova teorija
 • Hegel
   • Razlikovanje posebnih i općih interesa i utvrđivanje njihove dijalektičke veze
   • Zahtjev za nadvladavanje partikulariteta interesa (tj. uzdizanja od posebnosti ka općem); uspostavljanje građanskog društva i države
   • Svrha države je opći interes, ali i održanje posebnih interesa
 • Marx
   • Naglasak na kategoriji klasnih interesa
   • Društvena podjela rada je uzrok interesne polarizacije društva
   • Sukob interesa dovodi do stvaranja klasa i klasne borbe
interes suvremeni koncepti
INTERESSuvremeni koncepti
 • Podjela teorija interesa na
   • Racionalističke
    • Opći interes se određuje zajedničkim vrijednostima koje dijele svi građani
   • Idealističke
    • Odbacuju sebične grupne interese, a na političke stranke gledaju kao na nemoralne institucije
   • Realističke
    • Odbacuju ideju o jedinstvenom javnom interesu
    • Smatraju da je politika proces sukobljavanja različitih grupnih interesa
    • Tu spadaju teorija ‘interesnih skupina’ i pluralističke teorije moći
interes teorija interesnih skupina
INTERESTeorija ‘interesnih skupina’
 • Predstavnik: A. Bentley, Proces vladanja, 1908
   • Skupina i interes su neodvojivi – ne postoji jedno bez drugog
   • Interes je nastojanje skupine da djeluje i ponaša se na određeni način
   • Ne postoji takvo nešto kao opći interesi, tj. interesi cjeline
interes pluralisti ke teorije mo i
INTERESPluralističke teorije moći
 • Nastaje 60-ih 20 st.
 • Predstavnici: R. Dahl, E. Benfild, N. Polsbi
 • Teorije moći u lokalnim zajednicama
 • Uspostavlja se veza između interesa i moći
 • Polaze od teze da je politička moć u jednoj zajednici podijeljena na mnoštvo (pluralitet) različitih subjekata (interesnih skupina, skupina za pritisak)
 • Suprotstavlja se postavkama teorije elita (nitko unaprijed nema prevlast u zajednici, struktura moći je promjenljiva i nestabilna)