„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o. Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Gołuchów, październik 2009 r. Główne problemy funkcjonowania podmiotów leczniczych - spółek samorządowych. Realizacja celów i zadań samorządowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - homer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
G wne problemy funkcjonowania podmiot w leczniczych sp ek samorz dowych

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Andrzej Bujnowski

Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o.

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku

Gołuchów, październik 2009 r.

Główne problemy funkcjonowania podmiotów leczniczych - spółek samorządowych


Realizacja cel w i zada samorz dowych
Realizacja celów i zadań samorządowych

 • Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

 • Rozwijanie nowych obszarów usług zdrowotnych

 • Podnoszenie jakości (ISO, akredytacja)

 • Działalność bez długów pomimo ograniczonych środków

 • Realizacja zadań zabezpieczenia kryzysowego, OC

 • Zabezpieczenie potrzeb armii RP

 • Utrzymanie stanowisk pracy,

 • Zgromadzenie niezbędnego kapitału

 • Terminowa realizacja zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów


Realizacja cel w i zada samorz dowych1
Realizacja celów i zadań samorządowych

 • Podnoszenie standardu pobytu i leczenia pacjentów

 • Poprawa warunków pracy

 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników

 • Promocja zdrowia, festyny zdrowotne, programy profilaktyczne finansowane nie tylko ze środków publicznych

 • Realizacja inwestycji z własnych środków finansowych

 • Zwiększenie sprawności działania

 • Gwarancja pełnej kontroli samorządu

 • Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego samorządu


Obci enie samorz d w

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Obciążenie samorządów

 • Powiat Ełcki – spłata zadłużenia SP ZOZ ok. 11 mln zł ( kredyt komercyjny)

 • Gmina Miasto Ełk – dokończenie budowy szpitala (inwestycja centralna) w zakresie umożliwiającym opuszczenie starego obiektu – ok. 14 mln zł (kredyt komercyjny)

 • Dokapitalizowanie spółki poprzez aport oraz wkład pieniężny z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem spółki

  OSZCZĘDNOŚCI DLA SKARBU PAŃSTWA

  min. 45.000.000 zł !!!


Co nas boli

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Co nas boli ?

 • CIT – brak zwolnienia przedmiotowego (np. zadania inwestycyjne, odtworzeniowe, remontowe) lub zwolnienia podmiotowego

 • VAT – brak dostatecznie przecyzyjnej definicji do zastosowania zwolnienia,

  - brak możliwości istotnych odliczeń,

  - żywienie jako usługa bezpośrednio związana z ratowaniem lub zachowaniem zdrowia (firmy kateringowe podniosą ceny w sytuacji zakwalifikowania usługi jako zwolnionej z VAT)

 • Przyszłe obowiązkowe obciążenia kosztowe (np. wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wymogów NFZ – kadra, sprzęt, autoryzowane naprawy i przeglądy, zakaz tzw. resterylizacji, ... ) w wielu szpitalach nie znajdą pokrycia w przychodach z NFZ.


Co nas boli1

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Co nas boli ?

 • Uniemożliwianie stosowania elementarnych zasad obrotu gospodarczego (wykonanie usługi w sytuacji przymusu ustawowego, wystawienie faktury...)

 • Wsteczne wtórne zdalne weryfikacje z zablokowaniem możliwości bieżącego fakturowania bez kontroli dokumentacji medycznej

 • Skutki kontroli usług po okresie rozliczeniowym (brak możliwości skompensowania zakwestionowanych usług usługami ponadlimitowymi, potrącenie z bieżących należności)

 • Brak jasnej polityki zdrowotnej

 • Brak stabilizacji w wycenie usług

 • Brak instytucji promes dla świadczeniodawców w sytuacji koniecznych wydatków inwestycyjnych

 • Brak finansowej promocji ze strony NFZ akredytacji lub innych wskazanych i uznanych systemów jakości


Co nas boli2

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Co nas boli ?

 • Zapominanie o tych samorządach, załogach i spółkach, które jako pierwsze torowały drogę do oczekiwanych obecnie zmian

 • Zachęty finansowe do przekształceń mogą odwracać uwagę od ich istoty i wywoływać frustracje u tych którzy nie mogą z nich skorzystać

 • Funkcjonujące przepisy o wzroście wynagrodzeń w oderwaniu od wyników finansowych

 • Dysproporcje w dostępie do środków unijnych dla szpitali powiatowych w stosunku do zadań

 • Brak nowych przepisów wykonawczych do ustawy o dz. Leczn.

 • Tworzenie warunków do drenowania (w niektórych miejscach) i tak niewystarczających w systemie środków finansowych

 • Podnoszenie lub zmiana wymogów dla świadczeniodawców w trakcie trwania umów zwłaszcza tuż przed składaniem ofert


G wne problemy funkcjonowania podmiot w leczniczych sp ek samorz dowych

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

STALE TRZEBA UWAŻAĆ ABY ...