T rk toraks derne 12 yillik kongres 8 12 n san 2009 sungate port royal kemer antalya
Download
1 / 40

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12.YILLIK KONGRESİ 8-12 NİSAN 2009 SUNGATE PORT ROYAL KEMER, ANTALYA - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12.YILLIK KONGRESİ 8-12 NİSAN 2009 SUNGATE PORT ROYAL KEMER, ANTALYA. Hekim ve İlaç Endüstrisi İlişkileri. TTD 12. Yıllık Kongresi 8-12 Nisan 2009 Antalya, 11 Nisan 2009 14.00-15.30 Paneli. Bülent Becan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Etik Danışmanı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12.YILLIK KONGRESİ 8-12 NİSAN 2009 SUNGATE PORT ROYAL KEMER, ANTALYA' - hollye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rk toraks derne 12 yillik kongres 8 12 n san 2009 sungate port royal kemer antalya
TÜRK TORAKS DERNEĞİ12.YILLIK KONGRESİ8-12 NİSAN 2009SUNGATE PORT ROYAL KEMER, ANTALYA


Hekim ve la end strisi li kileri

Hekim ve İlaç Endüstrisi İlişkileri

TTD 12. Yıllık Kongresi 8-12 Nisan 2009 Antalya,

11 Nisan 2009 14.00-15.30 Paneli

Bülent Becan

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)Etik Danışmanı


B lent becan
Bülent Becan

Galatasaray Lisesi; Robert Kolej Yüksek Okulu BS ChE; Boğaziçi Üniversitesi, MS ChE

1973-1996 Ciba-Geigy İlaç

1989-1993 Pakistan, Tayvan

1996-2001 Bayer Türk

2002- ATUVA Yönetim Danışmanlığı

2003- AIFD (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği)

2006- TEDMER (Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı)

2005- IFPMA (Cenevre) Etik Kurul’da Türkiye temsilcisi

AIFD Tanıtım İlkeleri metni

Sabancı Holding ve şirketleri etik eğitimcisi

Türk Nöroloji Derneği Etik İlkeler Hazırlık Grubu üyesi


Ttb etik al tay
TTBEtik Çalıştayı

 • Etiği Korumak

 • Hekimler- Endüstri İlişkilerinde TTB Etik Kurallarının Yerleştirilmesi

 • Kongre Programlarının ve Bilimsel Çalışmaların Olumsuz Etkilenmemesi, Sponsorluklara Denetimi Arttırmak

 •  Kongre/Bilimsel Toplantı Sayısında artışın kontrolü ve rasyonellik


Hekimler la end strisi deontolojisi li kilerde ortak etik davran lkeleri
Hekimler - İlaç Endüstrisi “Deontolojisi”:İlişkilerde Ortak Etik Davranış İlkeleri

 • Öz-denetim

 • “Sağlık sektöründe” bir etik standart yaratmak ve bu standarda tüm tarafların uyumunu sağlamak

 • İlaç sektörü- Hekim ilişkisini toplumun çağdaş etik beklentilerine uygun yürütmek

 • Saygınlığın kaybedilmemesi

 • Saygınlığın geri kazanılması


Hekim la sekt r birli i gereklidir
Hekim- İlaç Sektörü İşbirliği Gereklidir

İlaçların geliştirilmesinde ve kullanımda hekim - ilaç sektörü işbirliği, hastaların güvenliği ve tedavinin etkinliğinin artırılması açılarından önemli ve gereklidir.

Ekonomik çıkarların Tıbbi Etikle karşı karşıya geldiği durumlarda “komplikasyonlar” görülebilmektedir.


*

Hekim derneklerinin ve İlaç sektörünün çeşitli ülkelerde “etik ilkeler ve kılavuzlar” yayınlamakta olması, hekimlerin ve ilaç sektörünün değişen topluma ve hastalara karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarının işaretidir.

Uluslararası ve tüm sektörü kapsayacak “consensus” kılavuzların geliştirilmesine uygun olgunluğa erişilmiştir.


Tnd stratejik arama toplant s
TND Stratejik Arama Toplantısı

“ELDE EDİLMİŞ GELİŞMELER:

Hekimlerin de, ilaç firmalarının da büyük çoğunluğu süregelmiş ilişki biçiminden rahatsızdır.

TTB'nin ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AİFD) ilaç firması-hekim ilişkileri ile ilgili çalışmaları mevcuttur.

Tüm ilaç firmaları AİFD üyesi değildir.”  


Ara t rmac la firmalar derne i
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

Sağlık Mesleği Mensuplarıyla İlişkiler ve

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sağlık Mesleği Mensuplarına Tanıtımı İlkeleri

(AİFD İyi Tanıtım İlkeleri)

3. Metin Temmuz 2008


La bilgileri ve ruhsatl la lar n tan t m
İlaç Bilgileri ve Ruhsatlı İlaçların Tanıtımı

 • İlaç Sektörü klinik ortamında veya serbest çalışan hekimlere ürünlerini tanıtmaktadır.

 • Ürünler hakkındaki bilgiler doğru, dürüst ve dengeli

 • Yeterli niteliklere sahip tıbbi satış temsilcileri

 • Tanıtımda kullanılan bilgilerin bilimsel kaynaklarının açıklanması

 • Tedaviyi ve hasta güvenliğini etkileyebilecek gözlemlerin karşılıklı paylaşılması

 • Tanıtımın pazarlama izninden sonra başlatılması

 • Hediyeler / avantajlar (mütevazı ve mesleki kullanım amaçlı)

 • İlaçların advers tepkilerinin hızla duyurulması


Aifd tan t m denetleme kurulu yapt r mlar
AIFD Tanıtım Denetleme Kurulu Yaptırımları

 • Uyarı Mektubu

 • Dikkat Çekme

 • İhtar

 • Kınama

 • Ağır Kınama

 • Dernekten geçici Uzaklaştırma

 • Dernekten İhraç

 • Kararların paydaşlara ve kamuoyuna duyurulması


La sekt r n n d zenledi i veya destekledi i sponsor oldu u toplant lar
İlaç Sektörünün Düzenlediği veya Desteklediği (Sponsor Olduğu) Toplantılar

 • Toplantıların bilimsel ve eğitimsel amaçlarının çok açık olması

 • Hekimlerin mesleki gelişmelerine yönelik sistematik etkinliklerin izlenmesi ve “sertifikasyonu”

 • Toplantı yerinin ve düzeninin bilimsel etkinliğe uygunluğu

 • Ağırlamanın makul ölçülerde olması ve bilimsel, eğitimsel amaca uygunluğu


Dan manl k ve sekt rle al ma
Danışmanlık ve Sektörle Çalışma (Sponsor Olduğu) Toplantılar

 • İlaç sektörü hekimlerden bilimsel, profesyonel danışmanlık isteyebilir.

 • Hekimler ilaç sektörüne başka konularda da hizmet verebilirler.

 • Ödemelerin yapılan işle orantılı olması

 • İlişkilerin şeffaflığı

 • İlaç sektörüyle hekimlerin diğer ilişkilerin de şeffaflığının sağlanması (Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu üyelikleri, hissedarlık, sektöre hizmet veren başka kurumlarla ilişkiler, vb.)

 • Şeffaflık ve EBAP Beyan Formu


Sa l a veya ara t rma geli tirmeye y nelik destek ve ba lar
Sağlığa veya Araştırma-Geliştirmeye Yönelik Destek ve Bağışlar

 • Sağlık mesleği mensuplarınca oluşturulmuş veya onların yer aldığı … dernek, vakıf ,kurumlara bağış-yardım şu koşullarda yapılabilir:

 • Bağış bir araştırmayı, bir halk sağlığı hizmeti sunumunu desteklemek amacıyla yapılmalıdır.

 • Bağışçı/destek sağlayıcı tarafından ve bağışı kabul eden tarafından detaylı kaydı tutulmalıdır.

 • Bir ilacın, ilaçların tavsiyesini, reçetelenmesini, satışını, dağıtımını, tanıtımını veya kullanımını teşvike yönelik olmamalıdır.

 • Üye firmaların yıl içinde yaptıkları bağış ve destekler hakkında kamuoyuna düzenli şeffaf açıklamada bulunması AİFD tarafından desteklenmektedir.

 • Bağışlar sadece kâr amacı gütmeyen kurumlara yapılabilir.

 • Sağlık mesleği mensuplarınakişisel bağış yapılamaz.


AİFD Kurallarına göre hekimlere özel günlerde (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?

Yanıt Sağlık mesleği mensuplarına özel günlerde dahi (çiçek, çikolata , çam sakızıve benzeri...) kişisel hediyeler verilemez.


Gelecek neler getirecek g t recek
Gelecek neler getirecek/ götürecek? (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?

 • Yeni PhRMA İlkeleri (USA)Ocak 2009’da yürürlüğe girdi.

 • “non-medical” hediye yasağı (pens, notepads, mugs)

 • “resort” otellerde toplantı yasağı

 • Bilimsel toplantıyla bağlantılı olmayan ağırlama (hospitality) yapılamaz. (hekimler yemeğe davet edilemez)

 • 2009’da kanunlaşması beklenen “Sunshine Act” ( yıllık USD 500’ü geçen desteklerde -Bakanlığa, FDA’ya, kamuya- bildirim zorunluluğu)

 • Çifte standart uygulandığı suçlamasından kaçınmak için ABD’de faaliyet gösteren firmaların benzer kuralları Türkiye’de de uygulamaya başlamasının eli kulağındadır.


T rk toraks derne i hekim ticari kurulu lar li kileri etik lkeleri

Türk Toraks Derneği (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?Hekim-Ticari Kuruluşlar İlişkileri Etik İlkeleri ?


Herhangi bir toplantı ya da etkinlik (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?Etik İlkeler açısından kabul edilir nitelikte mi? Değerlendirirken Sorduğumuz 4 Soru:

 • Bu etkinlik kanun, kural ve geleneklere uygun mu?(Standartlar)

 • Bu etkinlik, dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)

 • Firmamız ve davetlilerimiz, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu? (Duygular ve Etik Değerler)

 • “Algılanacak gerçek”, “objektif gerçek” ile örtüşüyor mu?


B t n r enkler h zla k irleni y ordu birinc ili i beyaza verdiler
(yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?BütünRenklerHızlaKirleniyorduBirinciliğiBeyaza Verdiler”


B t n renkler h zla kirleniyordu birincili i beyaza verdiler

1- Vergi Daireleri (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?

2- Siyasi Partiler

3- Sağlık Sektörü

4- Polis

5- Gümrük

6- Eğitim

7- Adalet

8- Özel Sektör

9- Elektrik, gaz kurumları

10- TBMM

11-Medya

12- STK’lar

“Bütün Renkler Hızla KirleniyorduBirinciliği Beyaza Verdiler”

Uluslarası Saydamlık Örgütünün 2006 araştırmasına göre Türkiye’nin “en kirli kurumları”:


Sekt rlerin eti i alg lamas tedmer 2005 gfk
Sektörlerin Etiği Algılaması (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?(TEDMER 2005, GfK)

iş ahlakı/ etiğine ne derece sahipler?

Otomotiv

Dayanıklı Tüketim

Turizm

Tekstil

Hükümet

Bankacılık ve Finans

Sağlık

Belediyeler / Yerel Yönetimler

Gıda

İnşaat / Taahhüt

Medya

Ortalama


Citius, Altius, Fortius (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?

Şeffafissimus, kısıtlissimus, dikkatlissimus


A fd lkeleri madde 2 end strinin tibar n n ve end striye y nelik g venin korunmas
AİFD İlkeleri Madde 2- (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?Endüstrinin İtibarının ve Endüstriye Yönelik Güvenin Korunması

 • Tanıtıma ilişkin etkinlikler, uygulanan yöntemler, kullanılan malzemeler, ilaç endüstrisi ve ticaretinin itibarının veya endüstriye yönelik güvenin azalmasına hiç bir şekilde neden olmamalıdır.


Hekimlere ila tan t m
Hekimlere ilaç tanıtımı (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?

İlaç tanıtımının gerekçesi

İlaç tanıtımının algılanması (Bakanlık, valiler, kamuoyu yönlendiriciler, Tabip Odaları, Eczacı Odaları, TTB, TEB)

Sağlık Bakanlığı ve AB tanımları

Ortak tanım


Y netmelik tan t m tan m
Yönetmelik: Tanıtım Tanımı (yılbaşı, tıp bayramı, doğum günü, vb...) kutlama niteliğinde çam sakızı çoban armağanı hediye verilebilir mi?

Beşeri tıbbi ürünün ruhsat ya da izin sahipleri tarafından ürünün teminini, satışını, reçetelenmesini ve kullanımını artırmak için gerçekleştirilen bütün hatırlatma, bilgi verme faaliyetlerini kapsar.


Ak l elici ki isel kar sa lay c g r len etkinlik ve malzemelerde k s tlamalar
Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar

 • Ağırlamalarda kısıtlamalar:

 • Tatil, spor, eğlence amaçlı ağırlama yapılamaz.

 • Toplantı ve Kongrelerde şeffaflık, gözetim; destek kısıtlamaları

 • (hospitality suiti, gala yemeği, vb.)


Ak l elici ki isel kar sa lay c g r len etkinlik ve malzemelerde k s tlamalar1
Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar

 • Kongre ve seyahat desteklerinde kısıtlamalar;

 • “Eğlence etkinlikleri ile tanınan yöre ve tesisler ağırlamalarda (toplantı düzenlemelerinde) kullanılamaz.”

 • Düzenleme = Sponsorluk = Bağışla destek


Ak l elici ki isel kar sa lay c g r len etkinlik ve malzemelerde k s tlamalar2
Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar

 • Kongre ve seyahat desteklerinde kısıtlamalar;

 • Yurtdışı toplantılara sponsorluk kısıtlamaları:

 • ancak iki koşulda:

  • uluslararası nitelik

  • lojistik zorunluluk

  • Destek verilecek hekim sayısında kısıtlamalar


Ak l elici ki isel kar sa lay c g r len etkinlik ve malzemelerde k s tlamalar3
Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar

 • Toplantılara katılma veya ziyaret zamanı karşılığı hekime ödeme yapılamaz.

 • Hekimler de böyle bir teşviği talep veya kabul edemezler.(Yönetmelik 10.3)

 • Firmaların katkıda bulunacakları toplantı ve çağrılı listelerini Bakanlığa bildirme kuralı


Hekimlere verilen hediyeler
Hekimlere verilen hediyeler etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar

Hediyelerin sınıflandırılması (hastaya, hasta eğitimine yararlı, mesleki kullanıma yönelik, kişisel kullanıma amaçlı olmayan)

Küçük hatırlatıcı hediyeler (<20 YTL)

Medikal kullanıma yönelik hediyeler (AİFD Pozitif listesi, <200 YTL)

Dergi ve kitaplar


La firmalar n n hekimlere y nelik toplant lar na konu mac olarak destek verme
İlaç firmalarının hekimlere yönelik toplantılarına konuşmacı olarak destek verme

Şeffaflık İlkesi (sözleşme, Maliye’ye bildirim)

Honorarium sınırları

Eşlerin, refakatçilerin katılımına destek yasağı

Kongre katılım ücretlerine tavan getirilmesi


Kongrelere destek stand yeri
Kongrelere destek (stand yeri) konuşmacı olarak destek verme

Stand ücretlerinin standartlaştırılması

Kongre gelirlerinin* ve kullanımının şeffaf dökümü

*(Tüm sponsorluk ücretleri, Stand ücretleri ve Uydu Sempozyum ücretleri)


Kongrelere destek uydu sempozyumlar
Kongrelere destek (uydu sempozyumlar) konuşmacı olarak destek verme

Uydu sempozyumların firmalar açısından önemi ve yararı

Uydu sempozyumlardaki bildirilerin bilimsel sorumluluğu

Uydu Sempozyumlarda “Tanıtım/Bilim” oranı

Uydu sempozyumlarda yapılamayacaklar


Kongre d zenleyici ajans ve irketlerle ili kiler
Kongre düzenleyici ajans ve şirketlerle ilişkiler konuşmacı olarak destek verme

Şeffaflık İlkesi

Sözleşme zorunluluğu

Reklam ajanslar ve turizm şirketlerinin etik ilkelere uyum zorunluluğunun sözleşmeye bağlanması

Tüm paydaşların “Aydınlatılmış, Bilgilendirilmiş Onamı”


Uzun Bir Yürüyüş konuşmacı olarak destek verme


G veni tekrar kazanmak i in effafl n sa lanmas
Güveni tekrar kazanmak için şeffaflığın sağlanması konuşmacı olarak destek verme

“Asiye Nasıl Kurtulur?”


Herhangi bir toplant ya da etkinlik e tik lkeler a s ndan kabul edilir nitelikte mi
Herhangi bir toplantı ya da etkinlik konuşmacı olarak destek vermeEtik İlkeler açısından kabul edilir nitelikte mi?

 • Bu etkinlik kanun, kural ve geleneklere uygun mu?(Standartlar)

 • Bu etkinlik, dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)

 • Firmamız ve davetlilerimiz, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu? (Duygular ve Etik Değerler)

 • “Algılanacak gerçek”, “objektif gerçek” ile örtüşüyor mu?


ad