Download
losy absolwent w 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOSY ABSOLWENTÓW 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOSY ABSOLWENTÓW 2011

LOSY ABSOLWENTÓW 2011

147 Views Download Presentation
Download Presentation

LOSY ABSOLWENTÓW 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LOSY ABSOLWENTÓW 2011 GIMNAZJUM IM. KS. ANNY Z PRZEMYŚLIDÓW W SIECHNICACH

 2. Absolwenci 2011 • W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjum w Siechnicach ukończyło 112 uczniów • Uczniowie mogli wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne • Uczeń w zależności od uzyskanych punktów rekrutacyjnych mógł dostać się do szkoły pierwszego ( pierwsza na liście), drugiego bądź trzeciego wyboru w tzw. elektroniczym systemie rekrutacji • Informacje o losach absolwentów uzyskano poprzez weryfikację uczniowskich deklaracji w szkołach ponadgimnazjalnych

 3. Absolwenci 2011 Typy szkół ponadgimnazjalnych • Liceum Ogólnokształcące – LO • Technikum – TE • Liceum Profilowane – LP • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – ZSZ ( skrót BD w tabelce oznacza brak danych)

 4. Absolwenci 2011- klasa III A 1.Wybory uczniów -21 2. Szkoły do których uczęszczają uczniowie

 5. Absolwenci 2011 - III A szkoły do których uczęszczają uczniowie

 6. Absolwenci 2011- klasa III B • Wybory uczniów -20 • Szkoły do których uczęszczają uczniowie

 7. Absolwenci 2011 - III B szkoły do których uczęszczają uczniowie

 8. Absolwenci 2011-klasa III C 1.Wybory uczniów -19 2.Szkoły do których uczęszczają uczniowie

 9. Absolwenci 2011 - III Cszkoły do których uczęszczają uczniowie

 10. Absolwenci 2011- klasa III D 1.Wybory uczniów- 17 2. Szkoły do których uczęszczają uczniowie

 11. Absolwenci 2011 - III Dszkoły do których uczęszczają uczniowie

 12. Absolwenci 2011- klasa III E 1.Wybory uczniów -15 2. Szkoły do których uczęszczają uczniowie

 13. Absolwenci 2011 - III E szkoły do których uczęszczają uczniowie

 14. Absolwenci 2011- klasa III F 1.Wybory uczniów -20 2.Szkoły do których uczęszczają uczniowie

 15. Absolwenci 2011 - III F szkoły do których uczęszczają uczniowie

 16. Absolwenci 2011 –wybory uczniów

 17. Absolwenci 2011- wybory uczniów

 18. Absolwenci 2011szkoły do których uczęszczają uczniowie

 19. Absolwenci 2011szkoły do których uczęszczają uczniowie

 20. Absolwenci 2011szkoły do których uczęszczają uczniowie • 112 absolwentów ukończyło gimnazjum( BD -2 osoby – 2%) Liceum Ogólnokształcące - 33 uczniów – 30 % Technikum - 52 uczniów – 46 % Liceum Profilowane - 5 uczniów – 4% Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 20 uczniów –18 % 80 % absolwentów uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym

 21. Absolwenci 2011Wskaźniki doradztwa ( szkoła 1,2 i 3 wyboru)

 22. Absolwenci 2011Wskaźniki doradztwa • Prawie wszyscy uczniowie dostali się do szkół ponadgimnazjalnychw I naborze- (109osób – 97,3 %) ( uczeń III B nie dostał się do szkoły w 1 naborze z powodu małej ilości punktów rekrutacyjnych, w stosunku do swoich wyborów; brak danych o 2 osobach ) • 74% dostało się do szkoły,, którą wskazało jako pierwszą • 14,3 % dostało się do szkoły, którą wskazało jako drugą • tylko dostało się 9 %do szkoły 3 wyboru

 23. Absolwenci 2011 Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała Beata Stal Szkolny doradca zawodowy