tanul selm leti megk zel t s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tanuláselméleti megközelítés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tanuláselméleti megközelítés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Tanuláselméleti megközelítés - PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

Tanuláselméleti megközelítés. A nyelv fejlődése megegyezik más viselkedésformák fejlődésével Ugyanazon tanulási törvények vonatkoznak a nyelvelsajátításra is, mint más viselkedésformákra: 1., klasszikus kondicionálás: A szó jelentésének megismerése a szóval párosuló

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tanuláselméleti megközelítés


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tanul selm leti megk zel t s
Tanuláselméleti megközelítés

A nyelv fejlődése megegyezik más viselkedésformák fejlődésével

Ugyanazon tanulási törvények vonatkoznak a nyelvelsajátításra

is, mint más viselkedésformákra:

1., klasszikus kondicionálás:

A szó jelentésének megismerése a szóval párosuló

tapasztalatokból ered

Magyarázat a nyelv megértésének elsajátítására, azonban

a nyelvi produkcióra nem.

2., operáns kondicionálás:

Véletlenszerű hangok kibocsátása (pl. gagyogás, a beszélt nyelv

kezdeti elemei)  a környezet általi megerősítés fokozatos

formálódás, finomodás

Pl. „ma””maci”, „ku””kutya”

ut nz s
utánzás

3.,Utánzás

A környezet által beszélt nyelv elsajátítását teszi

lehetővé.

Magyarázat az egyes szavak elsajátítására, azonban az

ismert szavakból történő új mondat alkotására és a

grammatika szabályaihoz való alkalmazkodásra nem.

Speidel és Nelson(1989):

kezdetben teljes szavak utánzása  pl. „lovak”

majd nyelvtani morfémáké  több autó=„autók”

több ló=„lók”

végül a szabály alkalmazásának elsajátítása

Bandura (1977, 1986)

„absztrakt modellálás”

az általános nyelvtani alapelvek elvonatkoztatása a hallott mondatból,

és alkalmazása az alkotott mondatnál

nativista megk zel t s
Nativistamegközelítés
  • Olyan mondatokat is képez a gyermek, amelyeket még sohasem hallott
  • Szükséges a környezet megfigyelése és utánzása, de nem elegendő

N. Chomsky:

a nyelv megértésének és létrehozásának képessége velünk született

a gyermek egy „nyelvelsajátító készülékkel” (LAD)

rendelkezik, amely felismeri a minden nyelvet megalapozó univerzális szabályokat. A LAD érése során alakul ki végül majd az egyén felnőttekre jellemző nyelvhasználata

A nyelvi univerzálékat e nézet szerint az emberi faj története , s nem a nyelvet elsajátító személy egyéni tapasztalatai határozzák meg.

A tapasztalat szzerepe : melyik nyelvet ismeri meg és sajátítja el?

interakcionalista megk zel t s
Interakcionalista megközelítés

A gyermek nyelvfejlődése és kognitív teljesítménye közötti kapcsolatot vizsgálja. Két fő irányzata van:

1., univerzális konstruktivizmus

Piaget:

a szimbolikus gondolkodás megjelenését tekinti a nyelvelsajátítás kezdetének (tárgyállandóság, mintha-játék, késleltetett utánzás megjelenése)

Meltzoff és Gopnik

Specifikusabb kapcsolatot keresnek a kognitív és a nyelvi teljesítmény között

18 hónapos kor:a szóhasználat változását a késleltetett utánzás jellegének változása követi. Míg előtte a valóságos életeseményekkel kapcsolatos, ún. szociális szavakat , utána a valóságos és lehetséges élmények közötti különbséget kifejezőeket használnak.

interakcionalista kultur lis
Interakcionalista-kulturális

Agrammatika elsajátítása az interakcionalista nézetek képviselői szerint:

E. Bates:

A nyelvtani szerkezetek ismerete a nyelvtan gyakorlati használatának „mellékterméke”.

2., kulturális szempontú interakcionalistamegközelítés

a gyermekre mint egy, már meglévő nyelvhasználó csoport tagjára tekint

társas tevékenység- interakciós minták

Brunner: e társas tevékenységek egy „nyelvelsajátítást elősegítő rendszert” (LASS) alkotnak, amely a nativista szemléletnél megjelenő LAD környezeti kiegészítése.

a nyelvelsaj t t s alapvet alkot elemei
A nyelvelsajátítás alapvető alkotóelemei
  • A nyelv biológiai előfeltételei

1., az emberi fajhoz tartozás

Állati fajok: kommunikációjuk vokális elemeket is tartalmaz,

ám ez nyelvnek nem tekinthető. Megtanítható-e valamely faj

az emberekével megegyező kommunikációra?

Főemlősök hangképző szerve: jelentősen különbözik az

emberétől.

Leghatékonyabb a vizuális/manuális kommunikáció tanítása

volt. Nyelvszerű viselkedést idéztek elő,amely még mindig

jelentősen különbözik az emberi nyelvtől-”nyelvcsíra”.

slide7
2.,Biológiai hátterű fogyatékosságban szenvedő gyermekek

Milyen hatással van a fogyatékosság a nyelvelsajátításra?

Down-kór: középsúlyos/súlyos értelmi fogyatékosság

korlátozott szókincs, egyszerű nyelvi szerkezet

Összetett nyelvi szerkezetek megértése, pro-

dukciója hiányzik, tehát ezekhez normáliskog-

nitívképességek szükségesek.

A nyelv néhány vonatkozása független az általános kognitív képességektől.

A hangtan, nyelvtan, jelentéstan, pragmatika összehangolt fejlődéséhez elengedhetetlen az ép biológiai háttér egy minimális szintje.

a nyelvi fejl d s k rnyezete
A nyelvi fejlődés környezete
  • A nyelvi fejlődés környezete

A nyelv teljes elsajátításának előfeltételei:

- az emberi fajhoz tartozás

- természetes emberi környezet

Nyelvben szegény környezet:

- nyelvi tapasztalat- interakció nélkül

nem vezet a nyelv elsajátításához

-interakciókban való részvétel – nyelvi környezet nélkül

megkezdődik a nyelvi fejlődés, de a morfémák elsajátítá-

sához nem elegendő.

slide9
Hogyan járul az interakció a nyelv elsajátításához?
  • Tomasello: tárgyra történő utalás, amikor:

-a gyermek épp a tárgyra figyel

- amikor nem figyeli

A megnevezését az első esetben hatékonyabban ta-

nulja meg.

  • Kategóriacímkék használata

Új szó, ismerős helyzetben értelmezési lehetősége korlátozott elképzelés a jelentéséről, meglévő szókincsbe illesztés. Ez a jelenség a gyors megfeleltetés:

Elsődleges jelentésismételt találkozás a szóval más kontextusban a jelentés kiszélesedik, megszilárdul.

Fontos eleme a környezeti megerősítés.

slide10
Az oktatás szerepe

Eltér az előzőektőlközvetlen jutalmazást alkalmaz, szándékos.

  • Tanítási stratégia a szókincs bővítésére (szándékos)
  • „anyai beszéd” (nem szándékos beszédtanítás a célja)

- a gyermekhez igazodó nyelvi környezet

- „kibővítés”- a gyermek által mondottak ismétlése, bővítéssel.

Nem bizonyítható, hogy az aktív tanítás különösebb előnyhöz juttatja a gyermeket a nyelvelsajátítás terén.