1 / 20

JARO

JARO. ZNAKY JARA. POČASÍ ROSTLINY ZVÍŘATA SVÁTKY PRÁCE ZÁBAVA. POČASÍ. ROSTLINY. POJMENUJ TYTO ROSTLINY. ZVÍŘATA. ČÍM JSOU UŽITEČNÍ?. JAKÁ MLÁĎATA SE NARODILA?. SVÁTKY. VELIKONOCE. PÁLENÍ ČARODEJNIC – FILIPOJAKUBSKÁ NOC ODEHRÁVÁ SE V NOCI z 30. dubna na 1. května.

hisano
Download Presentation

JARO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. JARO

 2. ZNAKY JARA POČASÍ ROSTLINY ZVÍŘATA SVÁTKY PRÁCE ZÁBAVA

 3. POČASÍ

 4. ROSTLINY

 5. POJMENUJ TYTO ROSTLINY.

 6. ZVÍŘATA ČÍM JSOU UŽITEČNÍ?

 7. JAKÁ MLÁĎATA SE NARODILA?

 8. SVÁTKY VELIKONOCE

 9. PÁLENÍ ČARODEJNIC – FILIPOJAKUBSKÁ NOC ODEHRÁVÁ SE V NOCI z 30. dubna na 1. května

 10. SVÁTEK PRÁCE 1. května

 11. DEN VÍTĚZSTVÍ ( 1945 ) 8. května

 12. SVÁTEK MATEK druhá neděle v květnu

 13. PRÁCE POJMENUJ ČINNOSTI.

 14. NÁŘADÍ ZNÁŠ TOTO NÁŘADÍ?

 15. ZÁBAVA … A CO BAVÍ TEBE?

 16. POUŽITÉ ZDROJE Program Microsoft Office 2010

More Related