1 / 22

Kommunikaatio, viestintä ja esiintyminen

Kommunikaatio, viestintä ja esiintyminen. Miten saan asiani ymmärretyksi ja ideani ”myydyksi” ? Puheen tai esitelmän tekeminen Esityksen pitäminen. Taru Mattsson. VIESTINNÄN HAASTE. TUOTTEESI/PALVELUSI, MIELIPITEESI SELLAISENA KUIN SE TODELLISUUDESSA ON.

hiroko
Download Presentation

Kommunikaatio, viestintä ja esiintyminen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kommunikaatio, viestintä ja esiintyminen • Miten saan asiani ymmärretyksi ja ideani ”myydyksi” ? • Puheen tai esitelmän tekeminen • Esityksen pitäminen Taru Mattsson

 2. VIESTINNÄN HAASTE TUOTTEESI/PALVELUSI, MIELIPITEESI SELLAISENA KUIN SE TODELLISUUDESSA ON OBJEKTIIVINEN TOTUUS VIESTINTÄ ARVOT, ASENTEET, TUNTEET VAKAUMUS, ODOTUKSET JNE. TULKINTA TUOTTEESI/PALVELUSI, MIELIPITEESI SELLAISENA KUIN VASTAANOTTAJA SEN NÄKEE SUBJEKTIIVINEN TOTUUS Oy Raffinato Ab

 3. YLEISIÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ IHMISTEN VÄLISESTÄ VIESTINNÄSTÄ 1) VASTAANOTTAJAT YMMÄRTÄVÄT SANOMANI JA PUHUVAT SAMALLA TAVALLA KUIN MINÄ 2) VASTAANOTTAJILLA ON SAMAT ARVOT JA SAMA MAAILMANKUVA KUIN MINULLA 3) VASTAANOTTAJAT OVAT OBJEKTIIVISIA JÄRKEVIÄ ASIALLISIA JOHDONMUKAISIA

 4. SANALLINEN VIESTINTÄ 7 % SANATON VIESTINTÄ 93 % “VIESTINVIEJÄT” SANAT 7 % KEHO 55 % ÄÄNI 38 % Albert Mehrabian: ”Silent messages”

 5. TUNTEESI OHJAAVAT KÄYTTÄYTYMISTÄSI KÄYTTÄYTYMISESI OHJAA TUNTEITASI

 6. Retoriikan seitsemän peruskiveä • Tilanteen ja päämäärien pohtiminen (Intellectio) • Teesin, argumenttien ja todisteiden pohtiminen (Inventio) • Jäsentely (Dispositio) • Puheen ”koristaminen”, retooriset kuviot (Elocutio) • Puheen muistaminen (Memoria) • Puheen esittäminen (Actio) • Puheen ja tuloksen analysointi (Analysis)

 7. Intellectio • Miksi minut on kutsuttu tänne, tausta? • Ketkä ja kuinka monta kuuntelijaa? • Mikä on edustamani organisaation rooli? • Mikä on minun roolini ja asemani? • Mihin pyrin? Mitä haluan saavuttaa? • Mitä haluan kuuntelijoiden tekevän puheeni jälkeen? • Minkälainen on paikka? • Milloin pidän puheeni? • Kuinka paljon aikaa minulla on käytettävissä?

 8. Teesi selvä ja ytimekäs niin lyhyt, että se mahtuu käyntikortin kääntöpuolelle Argumentit Loogiset (logos) puhuttelevat järkeä Tunne- (ethos & pathos) puhuttelevat moraalia ja tunteita ArgumentointiTeesi, argumentit ja todisteet Todisteilla vahvistetaan argumenttiväittämiä

 9. Tästä löydät argumentteja Mitä? Kuka? Miksi? Milloin? Missä? Miten? Minkä avulla?

 10. TODISTELANKKU Ethos, logos och pathos tasapainossa Teesi = Sanomasi Argumentit Tosiasioita Tilastoja Tutkimuksia Laskelmia Sitaatteja Auktoriteetteja Vertailut Omat mietteet Esimerkkejä Tunne - Ethos - Pathos Järki - Logos

 11. Puheen viisi osaa • Johdanto (Exordium) • herätä mielenkiintoa • luo kosketusta • Taustan kuvaileminen (Narratio) • Teesi eli varsinainen sanoma (Propositio) • Argumentointi • omat argumenttini (Probatio) • vastaväitteiden käsittely (Refutatio) • Päätös (Peroratio)

 12. Toinen tapa jäsennellä(Tiedottavat puheet) Johdanto • Mielenkiinnon herättäminen tärkeä Kerro mistä aiot tiedottaa • Luo turvallisuutta Tiedota Tee yhteenveto Kehota toimimaan ”Tell them what you are going to tell them, tell them and then tell them what you told them.”

 13. ARGUMENTOINTIHARJOITUS Argumentti: Teesi: Looginen: Eettinen: Tunneperäinen:

 14. TODISTAMISHARJOITUS Todiste: Teesi: Tosiasia: Sitaatti: Esimerkki: Argumentti: Vertaus: Oma miete:

 15. KOKO PUHE Johdanto: Tausta: Teesi/ehdotus/tarjous: A1: Argumentti A: A2: Todisteet: A3: B1: Argumentti B: B2: Todisteet: B3: C1: Argumentti C: C2: Todisteet: C3: (Mahdollisesti yhden vastaväitteen käsittely todisteinen) Päätös:

 16. Toteutus (Actio) Pääsääntöjä: Uskalla näkyä! Uskalla olla oma itsesi! Uskalla ottaa tilaa!

 17. Muista: Vain Sinä tiedät, mitä aiot sanoa! Jos unohdat jotakin, älä kerro sitä kaikille jälkeenpäin! Kukaan muu kuin Sinä ei tiedä, mitä unohdit!

 18. APUVÄLINEET • PARANTAA TARKKAAVAISUUTTA • VAHVISTAA MUISTIKUVAA • SELKEYTTÄÄ SANOMAA PYRKIMYKSENÄ ON USEAMMAN VASTAANOTTAJAN AISTIN AKTIVOINTI

 19. MATERIAALISI RIITTÄÄ YLEENSÄ PAREMMIN KUIN LUULET!

 20. INVESTOI AIKAA JA HIKEÄ! SUUNNITTELE JA HARJOITTELE! SUUNNITTELE JA HARJOITTELE!

 21. Mediayhteydet • Ajasta ja tilasta taistellaan • Mistä ko median asiakkaat ovat kiinnostuneita? • Toimittajat arvostavat ”valmista”

 22. Lopuksi • 90 % hermostuneisuudesta ei näy! • Sattuma suosii valmistautunutta • ”Sen yksinkertaisempi ratkaisu sen varmempi voit olla, että kuulijat ymmärtävät sinut.” (Jan Carlzon)

More Related