documentaci presentada a l assemblea de l associaci de mares i pares de l emmi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Documentació presentada a l’assemblea de l’Associació de Mares i Pares de l’EMMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Documentació presentada a l’assemblea de l’Associació de Mares i Pares de l’EMMI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Documentació presentada a l’assemblea de l’Associació de Mares i Pares de l’EMMI - PowerPoint PPT Presentation

hillary-petty
100 Views
Download Presentation

Documentació presentada a l’assemblea de l’Associació de Mares i Pares de l’EMMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Documentació presentada a l’assemblea de l’Associació de Mares i Pares de l’EMMI Curs 2010-2011

 2. Ordre del dia - Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior. - Informació sobre el funcionament de l'escola per part de representants de l'equip directiu. - Informe de les accions realitzades durant el curs 09-10. - Renovació de càrrecs de la Junta. - Presentació de l'estat de comptes. - Propostes per al 2010-11 - Torn obert de paraules.

 3. Accions realitzades el 09-10 • Finançament de la 1ª agenda per a la comunicació amb les famílies. • Ampliació de tècnica Alexander i foniatria. • Urbanisme: accessos a l'escola. • Creació d'un bloc informatiu de l'AMPA • Dotació d'un monitor per a la biblioteca-sala d'estudis. • Dotació d'una aula d'instruments Orff. • Col.laboració en la cantata escolar “La ciutat i la lluna”. • Finançament de la festa de final de curs. • Acompanyament de les famílies nombroses i monoparentals.

 4. Accions realitzades el 09-10 • Finançament de la 1ª agenda per a la comunicació amb les famílies. • Ampliació de tècnica Alexander i foniatria. • Urbanisme: accessos a l'escola. • Creació d'un bloc informatiu de l'AMPA • Dotació d'un monitor per a la biblioteca-sala d'estudis. • Dotació d'una aula d'instruments Orff. • Col.laboració en la cantata escolar “La ciutat i la lluna”. • Finançament de la festa de final de curs. • Acompanyament de les famílies nombroses i monoparentals.

 5. ampaemmi.wordpress.com‏

 6. Accions realitzades el 09-10 • Finançament de la 1ª agenda per a la comunicació amb les famílies. • Ampliació de tècnica Alexander i foniatria. • Urbanisme: accessos a l'escola. • Creació d'un bloc informatiu de l'AMPA • Dotació d'un monitor per a la biblioteca-sala d'estudis. • Dotació d'una aula d'instruments Orff. • Col.laboració en la cantata escolar “La ciutat i la lluna”. • Finançament de la festa de final de curs. • Acompanyament de les famílies nombroses i monoparentals.

 7. Renovació de càrrecs • President/a : ElisaBet Farrés per Jaume Aimerich • Secretària: Íngrid March • Tresoreres: Ramona Aguilera i Virtuts Candel • Vocals: Montserrat Clèries, Sílvia Escura i Jaume Fons.

 8. Estat de comptes

 9. Propostes curs actual • Agenda del curs. • Mediació de les famílies “desmatriculades”. • Manteniment del monitor de biblioteca. • Dotació d'instruments o altres.

 10. Informació per part de l'Equip Directiu

 11. Precs i preguntes