Prosjekt Felles lånekort - PowerPoint PPT Presentation

hillary-nixon
prosjekt felles l nekort n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosjekt Felles lånekort PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosjekt Felles lånekort

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Prosjekt Felles lånekort
153 Views
Download Presentation

Prosjekt Felles lånekort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prosjekt Felles lånekort Presentasjon til ALEPH’s brukermøte 2. desember 2004 Av Øystein Reiersen, prosjektleder

 2. Prosjekt Felles lånekort • Systemleverandørene har arbeidet med ideen siden 2002 • Nasjonalbiblioteket • BIBSYS • Bibliotek-Systemer AS (Bibliofil) • Bibliotekservice AS (Tidemann) • Bibliotekenes IT-senter AS (Mikromarc & ALEPH) • Prosjektet fikk midler fra ABM-Utvikling senhøstes 2003 • Del av programmet Norsk digitalt bibliotek • Systemleverandørene bidrar med subsidiert utvikling Prosjekt Felles lånekort

 3. Lånere med mer enn ett lånekort Prosjekt Felles lånekort

 4. Mål • Prosjektet har som hovedmål å utvikle et felles lånekort for personlige bibliotekbrukere i Norge • For å nå dette målet vil det bli etablert et felles lånerregister Prosjekt Felles lånekort

 5. Delmål • Felles lånekort og lånerregister vil ha mange fordeler: • Bibliotekene sparer tid ved å samarbeide om lånerregistreringen • Kvaliteten på bibliotekenes adresseinformasjon øker • Lånerne kan låne i de fleste norske bibliotek med samme lånekort • Felles lånekort og lånerregister kan være grunnlag for nye sømløse tjenester: • Bruker-initiert og brukerstyrt fjernlån • Regionale fjernlånsordninger • Tilgang til elektroniske ressurser • Profiler for nasjonale bibliotekportaler • … og antagelig mye mer Prosjekt Felles lånekort

 6. Og hva vi ikke skal gjøre … • Ingen initial fylling • … bortsett fra med informasjon om studenter ved høgskoler og universitet • Ingen organisasjoner • Ingen opplysninger om purringer, gebyr, svartelisting • Ikke løsning for direkte autentisering og autorisering av sluttbrukere • Aktuelt i forbindelse med Norsk digitalt bibliotek • Kan senere utvides med slike funksjoner Prosjekt Felles lånekort

 7. Prosjektorganisasjon • Styringsgruppe • Tone Moseid, ABM-U • Siri Hov Eggen, Fylkesvaraordfører i Akershus • Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket • Referansegruppe • Pål Mjørlund, Oppland fylkesbibliotek • Sigrid K. Nesland , Oppland fylkesbibliotek • Inger Johanne Dæhlen, Høgskolen i Gjøvik • Ann Katrin Yri, Gjøvik bibliotek • Elisabeth Lund, Vestre Toten folkebibliotek • Hanne Gihleengen, Østre Toten folkebibliotek • Ole Martin Loeng, Søndre Land folkebibliotek • Fride Aase, Nordre Land folkebibliotek • Anne Berit Brandvold, Østfold fylkesbibliotek • Torhild Larsen, Høgskolen i Østfold • Hilde Garfelt, Fredrikstad bibliotek • Ingard Gjerløw Hansen, Sarpsborg bibliotek • Guttorm Fremstad, Moss bibliotek • Eirik Juel, Spydeberg bibliotek • Prosjektleder • Øystein Reiersen, Bibliotekenes IT-senter • Prosjektgruppe • Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket • Erling Fossan, Bibsys • Tore Morkemo, Bibliofil • Magnus Vestvoll, Tidemann • Jon Harald Berge, Mikromarc • David Massey, ALEPH Prosjekt Felles lånekort

 8. Lånekortet • Prosjektet har laget et design for et fysisk Felles lånekort • Prosjektet vil trykke opp lånekort til testbibliotekene • Bibliotek kan benytte lokalt design på et Felles lånekort hvis følgende regler følges: • Logoen til Norsk digitalt bibliotek må trykkes på kortet • Strekkoden skal være Code 39 • Strekkoden skal plasseres nederst på kortet der magnetstripa er plassert på et bankkort • Strekkoden må inneholde gyldige lånernummer tildelt av Nasjonalbiblioteket. Nummeret er på 9 siffer med N som prefiks. • Studentkort fra høgskoler og universitet kan benyttes som Felles lånekort hvis reglene over følges og • lånerinformasjon eksporteres til Felles lånerregister via BIBSYS • Den eksporterte informasjonen innholder opplysninger om • at biblioteket har sluttet seg til Felles lånekort • om den enkelte student har akseptert eksport til Felles lånerregister Prosjekt Felles lånekort

 9. Kortdesign (foran) Prosjekt Felles lånekort

 10. Kortdesign (bak) Prosjekt Felles lånekort

 11. Felles lånerregister – hovedprinsipper • Alle nye lånere vil bli registrert i Felles lånerregister • En brosjyre som beskriver Felles lånekort - og dataene som blir lagret - vil bli utdelt til nye brukere, og de kan reservere seg mot sentral lagring av informasjon. • Alle bibliotekene vil ha lokal kopi av egne låneres nasjonale data • Dersom lokal lånerpost endres, vil den sentrale databasen bli oppdatert nesten umiddelbart • Endringer utført av andre bibliotek vil bli importert hver natt • Lånere kan sjekke informasjonen som er lagret om dem via en web-side Prosjekt Felles lånekort

 12. Autentisering av utførende bibliotek • Bibliotekenes passord fra Base bibliotek benyttes • Dette passordet replikeres til lånerregisteret og brukes til å identifisere utførende bibliotek • Øvrig adgangskontroll styres av det lokale biblioteksystemet • Det er tilstrekkelig for å benytte løsningen at en bruker er identifisert i sitt lokale system Prosjekt Felles lånekort

 13. Sikkerhetstiltak • Bibliotek blir autentisert og autorisert ved hjelp av biblioteknummer og passord fra base Bibliotek. Bibliotekpersonalet blir autentisert og autorisert av det lokale biblioteksystemet. • All kommunikasjon mellom klient og tjener skjer med web-services • Tjenestebeskrivelsen (WSDL) er passordbeskyttet • All kommunikasjon går med SSL (Secure Socket layer) • SSL krypterer alle data og autentiserer tjeneren for klienten • Fødselsnumre krypteres • Fødselsnumre blir behandlet kryptert som MD5-hasher • En MD5-hash er et unikt fingeravtrykk av en streng • Utgangspunktet kan ikke gjenskapes, men 2 MD5-hasher kan sammenlignes for å se om de stammer fra samme nummeret Prosjekt Felles lånekort

 14. Informasjon i Felles lånerregister • Felles lånernummer • N+9 siffer • Lånernavn • Låners fødselsdato • Låners kjønn • Låners bostedskommune • Inntil 2 adresser • Permanent adresse • Midlertidig adresse • Inntil 3 telefonnumre • Hjemme, jobb, mobil • E-post adresse • Foretrukket kontaktmetode • Brev, e-post eller SMS • Sjekk adresse • Sjekk e-post Prosjekt Felles lånekort

 15. Informasjon i Felles lånerregister (2) • MD5 hash av fødselsnummeret • For sikker autentisering, koordinering med studentdatabaser og framtidig koordinering med løsninger for digitale signaturer og lignende. • PIN-kode • Autentisering i selvbetjeningsautomater og Web-grensesnitt • Passord • Autentisering i selvbetjeningsautomater og Web-grensesnitt • FEIDE • For framtidig autentisering i folkebibliotek via FEIDE - Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren • Hjemmebibliotek • For framtidig bruk til fjernlån o.a. • Opprettet av (biblioteknummer) • Opprettet tidspunkt • Sist endret av (biblioteknummer) • Sist endret tidspunkt Prosjekt Felles lånekort

 16. Viktige milepæler • Kick off • Felles møte mellom prosjektgruppe og referansegruppe 15. mars • Programmering av Felles lånerregister • Klar for klientprogrammering i juli • Regler og fysisk design for Felles lånekort • Ferdig i september • Klientprogrammering • Klientprogrammering startet i august og skal pågå til slutten av november • Testing • Testing er planlagt fra midten av februar til midten av mai • Generell tilgang i biblioteksystemene • Generell tilgang er planlagt fra mai - eksakt dato avhengig av leverandør • Lansering • Lansering er planlagt i september 2005 Prosjekt Felles lånekort

 17. Mer informasjon • Besøk prosjektets hjemmeside på http://www.norskdigitaltbibliotek.no/ Prosjekt Felles lånekort