Dette er Horisont 2020 - PowerPoint PPT Presentation

dette er horisont 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dette er Horisont 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dette er Horisont 2020

play fullscreen
1 / 37
Dette er Horisont 2020
182 Views
Download Presentation
carlow
Download Presentation

Dette er Horisont 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dette er Horisont 2020 Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet

 2. Fakta om Horisont 2020 EUs nye rammeprogram for Forskning og Innovasjon 7 år (2014-2020) Budsjett: ca 70,2 mrd € Et virkemiddel for å oppnå målene i Europe2020-strategien og et felles europeisk forskningsområde (ERA)

 3. Kontekst: Europa i en økonomisk krise! “The foremost priority for Europe and for the start of Horizon 2020 is exiting the current economic crisis.” (H2020 strategic work programme 2014/15)

 4. Hva er driverne bak Horisont 2020? • Bærekraftigkonkurransedyktighet, innovasjonogvekst • Målrettedetiltak for næringslivet • Utrulling av industrielle nøkkelteknolgier • Utjevning av regionale forskjeller i forskning og innovasjon • Partnerskap og arbeidsdeling med deltagerlandene

 5. Horisont 2020 er nytt! Kombinasjon av tre instrumenter (FP, CIP, EIT) Kobling av forskning og Innovasjon Sterk fokus på samfunnsutfordringer

 6. Horisont 2020 er annerledes! «Challenge»-basert tilnærming! Videre topics – som tillater søkerne å komme med innovative løsningsforslag Forenklet sett av prosjekttyper

 7. Horizon 2020 ExcellentScience • Competitive • Industries Better Societies

 8. De tre pilarene i Horisont 2020 • Ikke noe «silotenkning» – bare en måte å strukturere programmet på: • Muligheter for næringslivet i alle tre pilarene! • Kvalitet kreves i alle tre pilarene • Samfunnsrelevans viktig i alle tre pilarene! • Stor grad av tverrfaglighet over alle tre pilarene! • F.eks. samfunnsvitenskap, IKT

 9. Fremragende Forskning(Excellentscience – 22,27 mrd€)

 10. Konkurransedyktig næringsliv(Competitive Industries – 15.51 mrd€)

 11. Samfunnsutfordringer(Better societies – 27,05 mrd€)

 12. To nye aktivitetslinjer i Horisont 2020!! • «Sciencewith and for Society» • Formidling • Mobilitet • Kjønnsperspektiv • Etikk • «Spreadingexcellence and wideningparticipation» • Utjevning av regionale ulikheter innen FoUoI • Samhandling med strukturfondene

 13. Planleggingen av arbeidsprogrammet (utkast)

 14. Strategisk planlegging av arbeidsprogrammet • Prioriteringer for tre år av gangen • Større forutsigbarhet og samsvar med politiske mål og strategier • Bedre planlegging av og merverdi gjennom horisontale og tverrfaglige aspekter • Synergier med nasjonale programmer….

 15. Strategisk arbeidsprogram 2014/1512 fokusområder • Mer individuell helse og omsorg • Bærekraftig matsikkerhet • Blå vekst – ta ut potensialet i havet • Smarte byer (lavutslipp, ressurseffektive) • Konkurransedyktig lavutslippsenergi • Energieffektivitet • Grønn transportvekst • Avfall – gjenbruk av råvarer • Vanninnovasjon • Europeiske reformer og økonomisk transformasjon • Motstandskraft mot katastrofer, inkl. klimaendring • Digital sikkerhet

 16. Horisont 2020 arbeidsprogram - Struktur • Generell introduksjon • Pilar 1-3 • «Scene setter» • Topics • Utlysninger • Betingelser/føringer • SwafS • SpreadingExcellence • «General Annex»

 17. Hvordan ser en «topic» ut? • Specific Challenge • Bred beskrivelse av utfordringen • Scope • Mer konkret: hvilke problemstillinger skal prosjektene løse? • Impact • Hva er prosjektenes bidrag til å oppnå målsettingen for programmet?

 18. Instrumenter:Collaborative Projects • Research and Innovation Action • Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland • Innovation Action • Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland • Coordination and Support Action • Minstekrav: 1 deltaker (SA)

 19. Research and Innovation Action • Hovedvekt på FoU-aktiviteter • Støttes med 100+25% • Kan også inneholde innovasjonsaktiviteter, men i begrenset omfang

 20. InnovationAction • Hovedvekt på innovasjonsaktiviteter • Testing • Utvikling av prototyper • «marketreplication» • Pilotering • Etc • Støttes med 70+25% • Unntak: non-profitorganisasjoner: 100+25% • Kan også inneholde FoU-aktiviteter, men i begrenset omfang

 21. Instrumenter: SMB-instrument ? Pre-commercial procurement Demonstration Market Replication R&D Concept & Feasibility Assessment Commercialisation SME window EU financial facilities Minstekrav: Én SMB!

 22. Evalueringskriterier • Excellence • Impact • EfficiencyofImplementation • Opptil 5 poeng for hvert kriterium • For å bli aktuell for støtte: • Minst tre poeng i hvert kriterium • Minst 10 poeng totalt • Innovasjonsprosjekt / SMB-instrument: • Impact vektes med faktor 1,5 • Impact er første tie-breaker

 23. Participant Portal

 24. Horizon 2020 calls ☓ HORIZON 2020 CALLS Calls F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 • 66 results COSME • Filter options Search Topics • Specific Programme: • Type: • ☑ Calls for proposal☑ Calls for tender •  Excellent Science • Industrial Leadership • Societal Challenges •  Spreading excellenceand wideningparticipation •  Science with and forsociety  Call Updates • Status: Other Funding Opportunities • ◎ Open calls○ Closed calls○ Forthcoming calls Previous Framework Programmes (FP7 & CIP)  • ◎ Publication date • ○ Deadline • ○ Title • ○ Call ID • Sort by: Stay informed RSS feed  iCal  Email notification 

 25. SEARCH TOPICS Calls F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 COSME Search • Search keywords: climate change Searchtopics Search Topics • Horizon 2020 predefined criteria: Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs) ERA-NET Gender International cooperation SME Instrument Socio-economic science and Humanities Call Updates Other Funding Opportunities Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Stay informed RSS feed  iCal  Email notification 

 26. SEARCH TOPICS Calls F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 COSME Search • Search keywords: climate change Searchtopics – Results Search Topics • Horizon 2020 predefined criteria: Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs) ERA-NET Gender International cooperation SME Instrument Socio-economic science and Humanities Call Updates Other Funding Opportunities Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) • ◎ Open calls○ Closed calls○ Forthcoming calls • 3 results • ○Publication date • ◎Deadline • ○Title • ○Call ID • Filter options: • Sort by: Topic: SFS 7 - 2014: Optimising external nutrient inputs in intensive crop production systems in Europe European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive in the global market for many reasons. One of these reasons is certainly the high cost of external nutrient inputs necessary More… Call title: Sustainable Food Security Status:Open Call identifier:H2020-SFS-2014/2015 Deadline: 2014-03-18 Topic: WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change The rising demands of a growing world population for food, water, materials and energy will put increasing pressures on land use, water resources and ecosystems. Energy consumption is expected to increase, More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe Status: Open Call identifier:H2020-WATER-2014/2015Deadline: 2014-03-18 Topic: WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Developing countries, especially in Africa, are facing serious challenges for sustaining its development. Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food security, health, survivalMore… Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe Status: Open Call identifier:H2020-WATER-2014/2015Deadline: 2014-03-18 Stay informed RSS feed  iCal  Email notification 

 27. HORIZON 2020 CALLS Calls F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 • H2020-WATER-2014/2015 • WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE COSME Horizon 2020 calls – Call details Search Topics • Publication date: 2013-12-11 Deadline Date: 2014-03-18 +17:00:00 (Brussels local time) • Stage 2: 2014-05-22 +17:00:00 (Brussels local time) • Budget: €65.000.000Specific programme: Societal challenges • Status: Open OJ reference:OJ C2020 11 of December 2013 Call Updates Other Funding Opportunities • Call summary • Water is an invaluable resource for human health, food security, sustainable development and the environment, and is an economic sector of growing importance for Europe. However, water resources are constantly under pressure from climate change, urbanisation, pollution, overexploitation of freshwater resources and increasing competition between various user groups, and the improvement of the state of water resources will trigger substantial economic benefits. More… Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) • Topics • ▶ WATER 1 – 2014/2015: Bridging the gap from innovative water solutions to market replication • ▶ WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change • ▶ WATER 3 – 2014/2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area • ▶ WATER 4 – 2014: Harnessing EU water research and innovation results for industry, policy makers and citizens • ▶ WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Latest info Call documents Submission Service Get support Subscribe to Notification Stay informed RSS feed  iCal  Email notification 

 28. Innovasjon i Horisont 2020 • Ulike aktiviteter som støttes • Market replication • Pilotering, prototyper, testing • Demonstrering, etc • Ulike typer innovasjon • Nye produkter, tjenester • Prosesser • Sosial innovasjon • Design

 29. Teknologisk innovasjon –Technology Readiness Levels • TRL 1 – basic principles observed • TRL 2 – technology concept formulated • TRL 3 – experimental proof of concept • TRL 4 – technology validated in lab • TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrial environment in the case of key enabling technologies) • TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrial environment in the case of key enabling technologies) • TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment • TRL 8 – system complete and qualified • TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)

 30. Funding for research and innnovation «Valley of Death» Science Economy and Society Competitive Pre-competitive National Funding (Joint Programming) Public procurement FET Industrial Leadership Societal Challenges ERC Eurostars EIT Private Investors (FFFF) Banks/Business Angels Venture Capital IPOs

 31. Integrert satsning på næringslivet i Horisont 2020 20 % budgetary target in LEITs & SC 'Innovation in SMEs'

 32. Innovasjon i offentlig sektor: To instrumenter • PCP-COFUND (pre-kommersielle innkjøp) • PPI-COFUND (innkjøp av innovative løsninger) • Minstekrav: • Tre jur. Enheter fra tre deltagerland • Tre off. innkjøpere fra to deltagerland

 33. Fast track to Innovation: Satsing på SMBer og «midcaps» • Pilot-utlysning i 2015 i Pilar 2 og 3 • Kun innovasjonsprosjekter • Maks 5 partnere • Maks 2m€ i støtte • Løpende søknadsfrist (3 cut-off datoer) • Kort evalueringsprosess (6mnd), vekt på impact

 34. Horisont 2020 – Mulighetenes arena! Tverrfaglighet Innovasjon Verdikjeder Eksellense Samarbeid

 35. Viktige datoer: • 6. desember: • Norsk lanseringskonferanse for H2020 • 11. desember: • Publisering av de første utlysningene • 1. januar: • Oppstart Horisont 2020

 36. Hva vil DU bruke Horisont 2020 til? Takk for oppmerksomheten! Till C. Lech tcl@forskningsradet.no