gymn zium ji ho ortena kutn hora n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA. Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory : III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12. Autor: Mgr. Roman Bartoníček

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA' - hieu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gymn zium ji ho ortena kutn hora

Gymnázium Jiřího OrtenaKUTNÁ HORA

Předmět: Zeměpis

Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia

Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

Autor: Mgr. Roman Bartoníček

Téma: Makroregion západní Evropa (Velká Británie, Francie a Irsko)

Datum vytvoření: 10.1. 2013

Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.12

slide2

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

Anotace:

Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických

charakteristik makroregionu západní Evropa s důrazem na

upevnění základní terminologie spojené s tímto územím a vymezením

okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou.

1 vyzna do slep mapy n e vypsan z kladn p rodn pojmy francie a velk brit nie

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Francie a Velké Británie:

Bretaňský pol.

Severní moře

Biskajský záliv

Britské ostrovy

Francouzské stř.

Svatojiřský pr.

Irsko

Seina

Velká Británie

Rhôna

Lví záliv

Lamanšský pr.

Pyreneje

Hebridy

Vogézy

Temže

Mapa 1

Orkneje

Calaiská úžina

Loira

2 lokalizuj do slep mapy st ty a vyjmenuj jejich hlavn m sta

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

2)Lokalizuj do slepé mapy státy a vyjmenuj jejich hlavní města:

Velká Británie - Londýn

Irsko - Dublin

Francie - Paříž

Skotsko - Edinburgh

Wales - Cardiff

Anglie - Londýn

Severní Irsko - Belfast

3 p rodn podm nky nehod c se krtni

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!

Země západní Evropy se nacházejí v mírném / subpolárním podnebném pásu. Jejich břehy omývá Atlantský oceán, který má zásadní vliv na klima. Výrazně se tedy projevuje tzv. oceánský / pevninský typ podnebí, který je charakteristický malou / velkou a denní / roční amplitudou. Tomu také odpovídá rozmanitost vegetačních pásů, kde dominují step / tajga / listnaté lesy / subtropické lesy a křoviny / tundra. Povrch západní Evropy je velmi rozmanitý. Od velkých nížin, jako např. Francouzská nížina, přes Skotskou vysočinu, až po Alpy s nejvyšší horou Mount Aneto / Mont Blanc / Mount Kinley. Výšková členitost je dána prvohorním Kaledonským / Hercynským / Alpinsko – Himalajským vrásněním, která má na svědomí dnešní pahorkatiny a vysočiny a třetihorním Kaledonským / Hercynským / Alpinsko – Himalajským vrásněním, jehož výsledkem jsou nejvyšší hory Evropy – Alpy. Významné postavení v regionu mají řeky, které jsou z větší části napájeny ledovcem / prameny / dešťovými srážkami. Řeky Temže, Loira a Seina patří svým úmořím k Atlantskému oceánu.

4 spojte pojmy kter spolu souvis

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

4) Spojte pojmy, které spolu souvisí.

Ben Nevis Garonna

LamanšskýMan

Severn Duncansby

KorsikaSvatojiřský

RazPuy de Sancy

ostrovprůlivmys řeka hora

5 obyvatelstvo z padn evropy roz i pracovn text o dal charakteristick poznatky

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

5) Obyvatelstvo západní Evropy. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky!

Velká Británie spolu s Francií patří ke státům, které se řadí z hlediska počtu obyvatel k předním státům Evropy. Výjimku pak tvoří Irsko, které má pouze 4,5 mil. obyvatel. Typická je značná heterogenita národností, která je do jisté míry znásobena silnou imigrací po II. světové válce. Průmyslová revoluce, která začala ve Velké Británii a pak se dostala na kontinentální Evropu spustila nejen demografickou revoluci, ale také silný proces urbanizace, jehož výsledkem jsou v současnosti silné aglomerace nejen hlavních měst Paříže a Londýna. I přesto, že se jedná o ekonomické giganty nejen západní Evropy, je pro tyto státy typické velké procento věřících – křesťanů, kterým v posledních desetiletích konkurují rostoucí menšiny muslimského obyvatelstva.

Svůj pracovní text přečti třídě!

vyber podtrhni z nab dky ty obyvatele kte jsou typi t pro n rodnostn a rasovou skladbu francie

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

Vyber (podtrhni) z nabídky ty obyvatele, kteří jsou typičtí pro národnostní a rasovou skladbu Francie:

Alsasané, Bretonci, Korsičané, Walesané, Lotričané, Arabové, černoši, Katalánci, Vlámové

slide9

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

6) Podtrhněte pojmy, které charakterizují socioekonomické vlastnosti států západní Evropy; v případě potřeby konkretizujte:

katolictví (Francie a Irsko) nízká hustota osídlení germánské jazyky (VB)

ekonomické problémy (ekonomická krize) románské jazyky (Francie)

nízká kojenecká úmrtnostvysoká střední délka života

luteránství národnostně jednotné státy konstituční mon. (VB)

vysoká hustota osídleníimigrační státystarověké osídlení

Republiky (Francie a Irsko)národnostně heterogenní státy (VB a Francie)

pravoslaví

7 podle ind ci poznej st t a obor jejich innosti

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

7) Podle indícií poznej stát a obor jejich činnosti.

Manet, Renoir, Monet, Pissarro - Francie impresionismus

Chelsea FC, Arsenal FC, Glasgow Rangers – Velká Británie fotbal

Molière, Voltaire, Victor Hugo, Honoré de Balzac – Francie spisovatelé

David Cameron, Margaret Tacherová, Winston Churchill - premiér;

ministerský předseda Spojeného království

Nicolas Sarkózy, Jacques Chirac, François Hollande – Francie prezidenti

Arthur Conan Doyle, Ian Fleming, J. K. Rowlingová – Velká Británie

literatura

Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones – Velká Británie hudební skupiny

Midleton, Dungourney, Old Midleton, Tullamore Dew – Irsko whiskey

9 k uveden sestav koloni dopl te st t

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

9)K uvedené sestavě kolonií doplňte stát:

Indočína, Alžírsko, Mali, Réunion

Francie

Indie, Austrálie, USA, RSA (Republika Jižní Afrika)

Velká Británie

10 jsou pravdiv tato tvrzen o ekonomice st t francie velk brit nie a irsko a n

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

10) Jsou pravdivá tato tvrzení o ekonomice států Francie, Velká Británie a Irsko? A - N
 • Díky nalezištím nerostných surovin (zejména železné rudy) v Lotrinsku, je zde centrum hutnického průmyslu. A
 • Velká Británie je kolébkou průmyslové revoluce s centry Liverpool, Manchester a Leeds. A
 • Francie je jedním z hlavních odpůrců atomové energie. N
 • V přístavech Le Havre, Rouen a Marseille převládá petrochemický průmysl díky dovozu ropy. A
 • Francie je velkým exportérem pšenice a vína. A
 • Průmyslově i zemědělsky nejzaostalejší je oproti Francouzskému středohoří sever Francie. N
 • Irsko prožívá období hospodářské stagnace a recese ekonomiky. A
 • Irsko má dostatek nerostných surovin a průmysl se orientuje zejména na export. N /A (druhá polovina věty je správně)
 • Oblast Severního moře je pro Velkou Británii zdrojem ropy a zemního plynu.

A

roz i uj c pojmy k zapamatov n

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

Rozšiřující pojmy k zapamatování:

Tudorovci - anglická královská dynastie od roku 1485 až do roku 1603. Tři hlavní panovníci dynastie – Jindřich VII., Jindřich VIII. a Alžběta I. – se zasloužili o to, že se z boji rozvrácené Anglie stala renesanční mocnost

Bourboni - zpravidla označována vedlejší linie rodu Kapetovců, která ve druhé polovině 16. století nastoupila na trůn Navarry a následně Francie. Později vládla v několika italských státech, od roku 1700/1713 panuje s krátkými přestávkami ve Španělsku a od roku 1964 také v Lucembursku.

TGV – francouzský rychlovlak

G8 – integrace 7 nejmocnějších států světa + Rusko (patří sem právě Francie a Velká Británie)

Kubismus - avantgardní umělecké hnutí, které spočívá v prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně

Presbyteriáni - (z řec. presbyter, starší) jsou členové reformovaných církví s presbyterním zřízením v anglicky mluvících zemích. Obdobou na evropském kontinentě i jinde jsou reformované (kalvinistické) církve. Tzn., že např. nemá biskupy a církev na různých úrovních vedou obvykle volené rady starších

Suezská krize - v roce 1956 konflikt mezi Egyptem, SSSR, Francií, Velkou Británií a Izraelem o kontrolu nad Suezským průplavem – výsledkem bylo oslabení politického vlivu VB a Francie v této oblasti

Eurotunel - podmořský tunel pod Lamanšským průlivem, vedoucí mezi anglickým Folkestone a francouzským Calais. Tunel umožňuje od roku 1994 přímé železniční spojení mezi Londýnem a kontinentální Evropou a je provozován společností Eurotunnel.

slide15

VY_32_INOVACE_ZEM.2.12

Použitá literatura:

Mapa 1: http://www.zemepis.com/smze.php

ad