nagraadse akademiese ondersteuning nao n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NAGRAADSE AKADEMIESE ONDERSTEUNING (NAO)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

NAGRAADSE AKADEMIESE ONDERSTEUNING (NAO) - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

NAGRAADSE AKADEMIESE ONDERSTEUNING (NAO). OORHOOFSE RIGLYNE. INHOUDSOPGAWE. AGTERGROND VIR WIE IS NAO BELANGRIK? WAAR KOM DIE INLIGTING VANDAAN? WIE HET TOEGANG? HOE VERKRY EK TOEGANG? HOE LYK NAO? Algemeen Konsole Groepe Persone Funksiebalk. AGTERGROND. Wat is NAO?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NAGRAADSE AKADEMIESE ONDERSTEUNING (NAO)' - hien


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoudsopgawe
INHOUDSOPGAWE

AGTERGROND

VIR WIE IS NAO BELANGRIK?

WAAR KOM DIE INLIGTING VANDAAN?

WIE HET TOEGANG?

HOE VERKRY EK TOEGANG?

HOE LYK NAO?

 • Algemeen
 • Konsole
 • Groepe Persone
 • Funksiebalk
agtergrond
AGTERGROND

Wat is NAO?

 • NAO is die afkorting vir Nagraadse Akademiese Ondersteuning en is ‘n web-gebaseerde stelsel wat vir personeel, gemoeid met die bestuur van nagraadse studente, ontwikkel is
 • Die stelsel verskaf tydige en geïntegreerde inligting van nagraadse studente ivm die uitkomste van administratiewe prosesse, bv aansoek en toelating, registrasie, befondsing, ens
 • Vaslegging van Studieleiers, Eksaminatore en Titels op die sentrale stelsel van US is moontlik met NAO
 • Verskillende Excel verslae kan mbv NAO verkry word
 • Historiese data van nagraadse studente is beskikbaar tot die jaar 2000
 • Groepe nagraadse studente kan via NAO gekontak word
agtergrond1
AGTERGROND

Die volgendebehoeftes is geïdentifiseer -

 • Personeelledebetrokke by die daagliksebestuur van nagraadsestudentebenodig ‘n gekonsolideerdestelselwatinligtinggebruikersvriendelikbeskikbaarstel
 • Verskillendegroepepersoneelledemoettoegang tot dieselfdeinligtinghê om samewerkingteverbeter en prosesse glad telaatverloop
vir wie is nao belangrik
VIR WIE IS NAO BELANGRIK?
 • DepartementeleNagraadseBeamptes
 • DepartementeleVoorsitters
 • Departementele - of Fakulteitspersoneelbetrokke by Nagraadsestudente en/of Navorsing
 • Fakulteitsbestuurders
 • Fakulteitsekretarisse
waar kom die inligting vandaan
WAAR KOM DIE INLIGTING VANDAAN?
 • Uit die SentraleAdministratieweRekenaarstelsel van die US
 • Word elke nag verfris en soggensvarsaangebied via NAO
 • Alleinligtingwat via NAO vasgelê word, word intyds in die Sentrale Administratiewe Rekenaarstelsel van die US gestoor.
wie het toegang
WIE HET TOEGANG?
 • Allepersoneellede het outomatiestoegang tot slegshul ‘eie’ nagraadsestudente via NAO
 • Departementelepersoneellede het toegang tot slegshuldepartemente se inligting
 • Personeelledebetrokke by Fakulteite het toegang tot die heleFakulteit se inligting
 • Indienpersoneelledewyertoegangbenodig, kanhulle ‘n versoekaanNgIK rig.
 • SentraleAdministratiewepersoneelledemoet‘n versoek om toegangaanNgIK rig.
hoe verkry ek toegang
HOE VERKRY EK TOEGANG?
 • Voorlopigdeur ‘n web-skakel (URL) watdeurNgIK of IT verskaf word indienjoulynhoofm.b.v. ‘n epos joutoeganggoedkeur
 • NAO gaanhopelik in 2014 via my.sun.ac.za beskikbaargestel wordsodatjy, met jou lynhoof se goedkeuring, eenmaligkanaansoekdoen om toegang (op dieselfdebeginsel as verlof)
 • Indienjoulynhoofverander, saljyweeraansoekmoetdoen om toegang
hoe lyk nao konsole
HOE LYK NAO?KONSOLE

Jougeregistreerdenagraadsestudente word outomatiesvertoon

Kiesenigeandergroepstudente links op die Konsole

hoe lyk nao konsole1
HOE LYK NAO?KONSOLE
 • Sorteer deur op groen hofies te klik.
 • Ligbruin rye is Internasionale studente (hou cursor op ry vir ekstra inligting)
 • Icons in 2e kolom toon Funksionarisse en/of Navorsingsuitsette is vasgelê.
hoe lyk nao groepe studente
HOE LYK NAO?GROEPE STUDENTE
 • Klik op die groep wat jy op die konsole wil intrek
hoe lyk nao groepe studente1
HOE LYK NAO?GROEPE STUDENTE

Allegroepe is persone van jouFakulteit of Departement waar jy werksaam is.

 • Belangstellendes - Allepersonewattelefoniesversoek het dat ‘n jaarboekie van jouFakulteitaanhullegepos word
 • FinalejaarVoorgraads - Virnagraadsewerwingdoeleindes
 • Aansoekers - Om beplanningtevergemaklik
 • Huidige studente - Alle ingeskrewe studente en studente wie nognie vir die huidige akademiese jaar geregistreer het nie, maar nog besig is met hul nagraadse program
hoe lyk nao groepe studente2
HOE LYK NAO?GROEPE STUDENTE

Allegroepe is persone van jouFakulteit of Departement waar jy werksaam is.

 • Graduandi - Alle studente wie in die huidige en vorige jaar gegradueer het
 • Postdoktorale Genote - Word tans slegs per Fakulteit getoon, maar die fasiliteit gaan binnekort verder uitgebou word
hoe lyk nao funksiebalk filteropsies
HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK & FILTEROPSIES

Filter op die velde hieronder, bv Departement, Programtipe en nog vele meer

hoe lyk nao funksiebalk administrasie
HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: ADMINISTRASIE
 • Kies ‘n student op die konsole en besigtig sy inligting deur die item op die spyskaart te klik
hoe lyk nao funksiebalk studieleiding
HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: STUDIELEIDING

Kies ‘n student op die konsole, lê die inligting op die menu sentraal vas en druk Excel verslae

hoe lyk nao funksiebalk navorsingsuitsette
HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: NAVORSINGSUITSETTE

Kies ‘n student op die konsole en handig die tesis/proefskrif in of publiseer dit via die e-tesis stelsel

hoe lyk nao funksiebalk verslae
HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: VERSLAE

Druk ‘n Excel-verslag van die volgende studente –

Alle studente wat op die konsole verskyn wanneer die verslag aangevra word

Alle nie-geregistreerde en geregistreerde studente tot wie jy toegang het saam op een Excel-verslag

hoe lyk nao funksiebalk e pos
HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: E-POS

Stuur epos aan alle studente op die konsole:

Skep epos-bewoording in Afr en Eng en die stelsel stuur dit korrek af