Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA PREGUNTA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA PREGUNTA

LA PREGUNTA

175 Views Download Presentation
Download Presentation

LA PREGUNTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LA PREGUNTA LA PREGUNTA

  2. “La resposta és la tècnica”,va exclamar, eufòric,l’investigador.

  3. Per cert,digué el savi, “Quina era la pregunta?”

  4. Quina és la TEVA pregunta? “Quina era la pregunta?” “Quina era la pregunta?” “Quina era la pregunta?”

  5. Recercadors de veritat,assedegats de plenitud,

  6. Recercadors de veritat,assedegats de plenitud,pidolem, sovint inconscients,respostes, ni que siguin parcials,

  7. Recercadors de veritat,assedegats de plenitud,pidolem, sovint inconscients,respostes, ni que siguin parcials,que temperin una micala cremor de qüestions ignorades.

  8. Cercadors de veritat,assedegats de plenitud,pidolem, sovint inconscients,respostes, ni que siguin parcials,que temperin una micala cremor de qüestions ignorades.

  9. Dóna una passa més en la recerca de la TEVA pregunta, l’única capaç d’omplir de sentit tota una vida.

  10. Savi no és aquell que ofereix bones respostes, sinó el que planteja les preguntes adequades. Elie Wiesel