Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad

Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad Konstnärens förskola startades i nov 2011 Sjöhästens förskola startades i juli 2011

 2. Organisation sdf Centrum Politiker

 3. Elevens väg genom Rörsjöområdet Gymnasiet ? Rörsjöskolan/Zenith Åk 6-9 Rörsjöskolan Åk 1-5 Rörsjöskolan Förskoleklass Förskolan

 4. Rörsjöskolan

 5. Vad styr oss? • Skollag • Läroplan • Malmö stads olika policies • Politiska beslut

 6. Ny organisation • Malmö fem stadsdelar juli 2013 • Permanenta lokaler? • Pauli förskoleområde jan 2013

 7. KRAV Grön flagg Sopsortering Vattenresurser Trygghet Språk Genus Reggio Emilia Ute Mål

 8. Föräldraråd • Skollagen 4 kap. Kvalitet och inflytande • Vårt forum för samråd, varför, hur, när, vilka, vilket uppdrag? • Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

 9. Diskussion • Vad betyder förskolan för er? • Vad förväntar ni er av oss? • Hur kan vi uppnå detta? • Vilka regler vill vi följa när våra barn är sjuka? • Vad kan/vill vi föräldrar bidra med?

 10. Bra att känna till: • Brand & Utrymningsplan • Vikarier & belastningsregister • Tillbud & verksamhetsråd • Socialtjänst • Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling • Planeringsdagar/stängdagar 4 st/år • Hemsidan o matsedel

 11. Fyra ord som leder oss i vårt arbete med barn och ungdomar i SDF Centrum

 12. Ninni Hyleborg 0766-335 664 ninni.hyleborg@malmo.se www.malmo.se centrum-förskolor Må & to Konstnärens fsk Ti & fre Sjöhästens fsk Tack för ikväll!