slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad - PowerPoint PPT Presentation

hester
115 Views
Download Presentation

Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad Konstnärens förskola startades i nov 2011 Sjöhästens förskola startades i juli 2011

 2. Organisation sdf Centrum Politiker

 3. Elevens väg genom Rörsjöområdet Gymnasiet ? Rörsjöskolan/Zenith Åk 6-9 Rörsjöskolan Åk 1-5 Rörsjöskolan Förskoleklass Förskolan

 4. Rörsjöskolan

 5. Vad styr oss? • Skollag • Läroplan • Malmö stads olika policies • Politiska beslut

 6. Ny organisation • Malmö fem stadsdelar juli 2013 • Permanenta lokaler? • Pauli förskoleområde jan 2013

 7. KRAV Grön flagg Sopsortering Vattenresurser Trygghet Språk Genus Reggio Emilia Ute Mål

 8. Föräldraråd • Skollagen 4 kap. Kvalitet och inflytande • Vårt forum för samråd, varför, hur, när, vilka, vilket uppdrag? • Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

 9. Diskussion • Vad betyder förskolan för er? • Vad förväntar ni er av oss? • Hur kan vi uppnå detta? • Vilka regler vill vi följa när våra barn är sjuka? • Vad kan/vill vi föräldrar bidra med?

 10. Bra att känna till: • Brand & Utrymningsplan • Vikarier & belastningsregister • Tillbud & verksamhetsråd • Socialtjänst • Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling • Planeringsdagar/stängdagar 4 st/år • Hemsidan o matsedel

 11. Fyra ord som leder oss i vårt arbete med barn och ungdomar i SDF Centrum

 12. Ninni Hyleborg 0766-335 664 ninni.hyleborg@malmo.se www.malmo.se centrum-förskolor Må & to Konstnärens fsk Ti & fre Sjöhästens fsk Tack för ikväll!