proces de nv m nt 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proces de învăţământ 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proces de învăţământ 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Proces de învăţământ 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Proces de învăţământ 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proces de învăţământ 1' - hermione-woodard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proces de nv m nt 1
Proces de învăţământ 1
 • în acord cu prevederile Legii nr.288/24.06.2004 privind Organizarea Studiilor Universitare în România, în universitatea noastră a demarat începând cu anul universitar 2005/2006 pentru anul I se studii, un amplu proces de redefinire a ofertei educaţionale; au fost instituite board-urile domeniilor/specializărilor, s-au definit cunoştinţele şi competenţele absolventului pentru fiecare domeniu, disciplinele care contribuie la atingerea acestora precum şi structura planurilor de învăţământ;
 • s-a organizat ciclul de studii de licenţă pe domenii de studii având durata de 4 ani pentru domeniul fundamental “Ştiinţe inginereşti”, de 6 ani pentru domeniul “Arhitectură” respectiv de 3 ani pentru domeniile “Ştiinţe ale comunicării”, “Ştiinţe administrative” şi “Informatică”; urmare a audienţei în rândul studenţilor şi a solicitării pe piaţă, studiile universitare de scurtă durată informatică, Tehnologii audio-video şi multimedia, Administraţie publică localăau fost reorganizate în studii universitare de licenţă;
proces de nv m nt 2
Proces de învăţământ 2
 • s-a diversificat oferta educaţională şi s-au actualizat curriculum-urilela specializările postuniversitare de tip master în relaţiecu cerinţele mediului socio-economic şi având în vederepreocupările şi domeniile prioritare din activităţiledoctorale proprii, demarând, începând cu 2005-2006, specializările:
 • Evaluarea proprietăţilor imobiliare
 • Managementul calităţii construcţiilor metalice sudate;
 • Tehnici avansate de proiectare şi testare electronică;
 • Inginerie rurală şi dezvoltare durabilă;
 • Urbanism;
proces de nv m nt 3
Proces de învăţământ 3
 • s-a dezvoltat componenta “educaţie permanentă“ a procesului de învăţământ, prin promovarea începând cu anul universitar 2005/2006 a unor noi oferte de interes deosebit:

- Managementul apelor

- Managementul Sectorului Public

- Geodezie şi cadastru

CISCO ACADEMY - Fundamentals of Network Security (Router and PIX)

MICROSOFT ACADEMY

- Developing Microsoft ASP.NET Web Application using Visual Studio.NET

- Developing Microsoft ASP.NET Web Application using Visual Studio.NET

- Programming with Microsoft ADO.NET

SAP ACADEMY

- Dezvoltarea aplicatiilor SAP

proces de nv m nt 4
Proces de învăţământ 4
 • S- a menţinut la un nivel ridicat gradul de ocupare a cifrei de şcolarizare alocată în regim fără taxă şi, de asemenea, numărul de locuri cu taxă;
 • s-a perfecţionatgestiunea informatizată a şcolarităţii,
 • a continuat procesul dezvoltării de programe comune de studiu cu alte universităţi de prestigiu din Europa, având ca obiectiv susţinerea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice precum şi obţinerea de diplome comune; în acest context, menţionăm participarea unui număr de 68 studenţi şi 38 cadre didactice la programele europene Socrates-Erasmus la universităţi din Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Grecia, Finlanda, Austria, Portugalia, Olanda şi Belgia cât şi derularea mobilităţilor prin programele europene Leonardo da Vinci si CEEPUS. S-au incheiat acorduri de cooperare pentru obţinerea diplomelor duble cu ENSAM CLUNY şi ENST BRETAGNE din Franţa; de asemenea un numar important de studenti străini au beneficiat în condiţii de reciprocitate de stagii de studiu în universitatea noastră;
proces de nv m nt 5
Proces de învăţământ 5
 • s-a continuat linia din anii precedenţi în privinţa acordării deburse, reuşindu-se în mod raţional atât ajutorarea studenţilor cu statut social precar, cât şi recompensarea celor cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură;
 • s-au intensificat eforturile pentru asigurarea unor condiţii de studiu şi informare mai bune, prin îmbunătăţirea activităţii şi dotării Bibliotecii Universităţii şi introducerea serviciilor Internet în căminele Politehnicii
compara ie ntre anii universitari 200 4 2005 i 2005 2006
COMPARAŢIEÎNTRE ANII UNIVERSITARI2004-2005 ŞI 2005-2006

SFT – studenţi fără taxă

SCT – studenţi cu taxă

distribu ia pe facult i a totalului de studen i compara ie 2004 2005 cu 2005 2006
Distribuţia pe facultăţi a totalului de studenţi-comparaţie 2004-2005 cu 2005-2006-
distribu ia pe facult i a totalului de studen i compara ie 2004 2005 cu 2005 20061
Distribuţia pe facultăţi a totalului de studenţi-comparaţie 2004-2005 cu 2005-2006-
distribu ia pe niveluri de studii a totalului de studen i compara ie 2004 2005 cu 2005 2006
Distribuţia pe niveluri de studiia totalului de studenţi-comparaţie 2004-2005 cu 2005-2006-

LD –lungă durată

SD – scurtă durată

SA – studii aprofundate (master)

studen i str ini1
Studenţi străini

2004

B- bursieri

CPV- cont propriu valutar

CPN – cont propriu nevalutar

CPL – cont propriu lei

2005

admiterea la studii doctorale compara ie 2004 i 2005

Nr.

crt.

Facultatea

2004

2005

Cu frecv.

Fără frecv.

Cont propriu valutar

Cu frecv.

Fără frecv.

Cont Propriu Valutar

1.

Automatică şi Calculatoare

2

23

-

1

12

2

2.

Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

17

27

1

14

2

1

3.

Construcţii şi Arhitectură

5

29

-

8

15

2

4

Electronică şi Telecomunicaţii

-

16

-

8

6

3

5.

Electrotehnică

5

14

-

5

2

-

6.

Hidrotehnică

4

15

-

4

8

-

7.

Management în Producţie şi Transporturi

-

7

-

-

-

-

8.

Mecanică

23

70

3

11

17

2

9.

Inginerie Hunedoara

2

1

-

-

-

-

TOTAL

58

202

4

51

62

10

Admiterea la studii doctorale-comparaţie 2004 şi 2005-
rela ii interna ionale pe linie de nv m nt

Anul

Număr de acorduri

2001

28

2002

25

2003

38

2004

52

2005

72

Anul

Număr de

acorduri

2002

5

2003

6

2004

37

2005

Relaţii internaţionalepe linie de învăţământ
 • Acorduri Socrates/Erasmus
 • Alte acorduri interuniversitare

48